Risk för hjärnblödning överförs via blodtransfusion: Borde vi vara oroliga?

Vetenskap Medicin & hälsa

Tidigare studier har visat att CAA kan överföras mellan individer. Denna studie stöder ytterligare denna hypotes.

Risk för hjärnblödning överförs via blodtransfusion: Borde vi vara oroliga?

2023-09-14 En ny stor internationell studie som leddes av forskare från Karolinska Institutet visar att patienter som fått blod från givare som senare drabbats av upprepade hjärnblödningar har en fördubblad risk att själva få en hjärnblödning.

0,1 procent av blodgivarna i studien som senare drabbades av upprepade hjärnblödningar och därav även få drabbade patienter.

Att drabbas av en hjärnblödning på grund av en blodtransfusion är därmed väldigt osannolikt. Endast 0,1 procent av blodgivarna i studien drabbades senare av upprepade hjärnblödningar.

Den vanligaste orsaken till spontana, upprepade hjärnblödningar är kärlsjukdomen cerebral amyloid angiopati (CAA) och uppstår när proteiner på ett onormalt sätt lagras i de små blodkärlen i hjärnan.

Tidigare studier har visat att CAA kan överföras mellan individer. Denna studie stöder ytterligare denna hypotes. Ändå måste denna hypotes stärkas genom studier av de drabbade.

Forskarna använde den svensk-danska transfusionsdatabasen SCANDAT. Över en miljon patienter som fått blodtransfusion från 1970-talet och framåt. Databasen innehåller information om blodgivarna med. Analyserna som gjordes i både Sverige och Danmark separat blev i princip identiska.

Publikation

Intracerebral hemorrhage among blood donors and their transfusion recipients”. Jingcheng Zhao, Klaus Rostgaard, Elsa Lauwers, Torsten Dahlén, Sisse Rye Ostrowski, Christian Erikstrup, Ole Birger Pedersen, Bart De Strooper, Robin Lemmens, Henrik Hjalgrim, Gustaf Edgren. JAMA (Journal of the American Medical Association), online 12 september 2023, doi: 10.1001/jama.2023.14445.