Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Psykisk ohälsa hos pappan kan öka risken för prematur födsel

Vissa typer av psykisk ohälsa värra än andra.

Psykisk ohälsa hos pappan kan öka risken för prematur födsel

2023-07-24 En registerbaserad studie från Karolinska institutet visar att barn till föräldrar med psykisk ohälsa, löper större risk för att födas för tidigt.

Båda föräldrarnas psykiska hälsa har betydelse, i synnerhet stressrelaterad sådan.

I Sverige föds cirka 5% barn för tidigt. För barnet innebär detta negativa konsekvenser för hälsan.

Från tidigare studier vet man att kvinnor med psykiatriska diagnoser ofta föder för tidigt, men forskare vid Karolinska institutet har nu även undersökt om pappans psykiska hälsa också spelar en roll. I studien ingick närmare 1,5 födslar.

Forskarna fann att även barn till pappor med psykiatriska diagnoser hade en 12% risk att födas för tidigt. Om endast mamman hade en psykiatrisk diagnos var risken 31%. Om båda föräldrarna led av psykisk ohälsa var riskökningen hela 52 procent.

Forskarna fann dessutom att stressrelaterade psykiatriska diagnoser förknippades till störst risk för prematura födslar.

”Riskökningen var 23 procent om enbart pappan hade en stressrelaterad diagnos, 47 procent om enbart mamman hade det och 90 procent om båda föräldrarna hade en sådan diagnos.” (1)

Ännu större var risken om föräldrarna hade flera psykiatriska diagnoser.

Forskarna tycker att föräldrar med psykisk ohälsa bör få psykiskt stöd under graviditeten.

Studien publicerades i tidskriften PLOS Medicine.

 

Källa

Psykisk ohälsa hos pappan kan öka risken för prematur födsel, Karolinska Institutet 2023-07-20 (1)

Publikation

Paternal and maternal psychiatric history and risk of preterm and early term birth: a nationwide study using Swedish registers”. Weiyao Yin, Jonas F. Ludvigsson, Ulrika Åden, Kari Risnes, Martina Persson, Abraham Reichenberg,  Michael E. Silverman, Eero Kajantie, Sven Sandin. PLOS Medicine, online 20 juli 2023, doi: 10.1371/journal.pmed.1004256.