Pappors viktiga roll i neonatalvården för prematura barn

Medicin & hälsa

2023-12-03 Hud mot hud-kontakt med pappan gynnar för tidigt födda barns utveckling .

En studie visar att mycket för tidigt födda barn som får hud mot hud-kontakt med en av sina föräldrar under de första timmarna efter födelsen har bättre sociala färdigheter vid fyra månaders ålder än de som vårdas i kuvös.

I studien ingick 91 prematura barn födda från vecka 28 till 33. Vissa barn fick behandling i kuvös, medan resten fick omedelbar hud- mot hudkontakt med en av föräldrarna.  De fick ligga på mammans eller pappas bröst under de första 6 timmarna efter förlossningen.

Pappornas roll

Studien visade att papporna kan spela en viktig roll för att ge barnen närhet och stimulans. Papporna stod för den mesta hud mot hud-kontakten i studien. De inkluderades i studien eftersom de oftast är en outtnyttjad resurs inom vården, i de fall när mamman inte kan vara tillgänglig.

Samspelet mellan mamma och barn

Studien filmade och bedömde det sociala samspelet mellan mamma och barn vid fyra månader.  Interaktionen bedömdes av två psykologer som inte visste vilka barn som fått hudkontakt och vilka som hade legat i kuvös.

Barnen som fått hud mot hud-kontakt hade signifikant bättre resultat i ett moment som mäter barnets kommunikativa och sociala färdigheter. De var mer sociala och gladare än de som vårdats i kuvös.

Rekommendationer för neonatalvården

Forskarna menar att omedelbar hud- mot hudkontakt är säker och gynnsam för de för tidigt födda barnens kardiorespiratoriska stabilisering och temperaturhållning och bör införas i svensk neonatalvård.

För tidigt födda barn har utvecklingsmässiga utmaningar när de växer upp och behöver mycket stöd.

Tidig kontakt med föräldrarna verkar stimulera barnets utveckling av sociala och kofnitiva färdigheter.

Forskarna kommer att fortsätta att följa barnens utveckling vid 12 och 24 månader.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset i Stavanger, Norge och Åbo universitet, Finland.

 

Publikation:

Skin-to-Skin Contact at Birth for Very Preterm Infants and Mother-Infant Interaction Quality at 4 Months – A Secondary Analysis of the IPISTOSS Randomized Clinical Trial”, JAMA Network Open