'

Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Ny sekvensering av Ötzis genom - nya fynd

Tidigare resultat var felaktiga.

Kirurger vid NYU Langone Health har transplanterat en genetisk modifierad grisnjure som efter 32 dagar fortsätter att fungera väl.

2023-08-20 En forskargrupp har använt avancerad sekvenseringsteknik för att analysera Ötzis arvsmassa för att få en mer exakt bild av ismannens utseende och genetiska ursprung.

Ötzis arvsmassa avkodades för första gången för mer än tio år sedan. Detta var också första gången en mumies arvsmassa sekvenserades. Sedan den första studien har inte bara sekvenseringstekniken avancerat enormt, utan många fler genom från andra förhistoriska européer har avkodats fullständigt, ofta från skelettfynd.

Detta har gjort det möjligt att jämföra Ötzis genetiska kod med hans samtida.

En rekonstruktion av ismannen i Sydtyrolska arkeologiska museet i Bolzano, Italien. SYDTYROLENS ARKEOLOGISKA MUSEUM/OCHSENREITER

Bild: En (bristfällig och felaktig) rekonstruktion av ismannen i Sydtyrolska arkeologiska museet i Bolzano, Italien. SYDTYROLENS ARKEOLOGISKA MUSEUM/OCHSENREITER

Anatolisk härkomst

Genetiskt verkar hans förfäder ha kommit direkt från Anatolien utan att blanda sig med jägar- och samlargrupper. Han kom från en relativt isolerad befolkning som hade mycket liten kontakt med andra europeiska grupper.

Den första analysen av ismannens genom avslöjade genetiska spår av stäppherdar. De förfinade nya resultaten stöder dock inte längre detta resultat. Anledningen till felaktigheten: det ursprungliga provet hade förorenats med modernt DNA.

Forskarna blev förvånade över att inte hitta några spår av östeuropeiska stäppherdar i den senaste analysen av isman-genomet; Andelen jägare-samlargener i Ötzis arvsmassa är också mycket låg.

Mörk hudfärg

Studien gav även nya resultat rörande hudfärgen. I den första genomanalysen bestämdes hans hudton vara medelhavseuropeisk. Nu vet man att hans hud var mörkast av alla andra människors som levde under samma tidsperiod som Ötzi, såvitt man vet, i alla fall. Forskarna trodde först att hans hudfärg hade mörknat under isen men nu tror man att den mörka färgen inte skiljer sig mycket från den hudfärg han hade när han levde.

Håravfall och sjukdomar

Och i motsats till tidigare fynd hade Ötzi vid tiden för sin död avancerat håravfall och kan till och med ha varit skallig. Hans gener visar faktiskt en förutsättning för skallighet.

Ötzis gener visar också en predisposition för typ 2-diabetes och övervikt.

 

 

Referens:

High-coverage genome of the Tyrolean Iceman reveals unusually high Anatolian farmer ancestryCell Genomics, 2023; 100377 DOI: 10.1016/j.xgen.2023.100377