Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Metabolisk fettlever vanligare i vissa familjer än andra

Både arv och miljö betydelsefulla. Därför bör livsstilsförändringarna även gälla andra familjemedlemmar.

AI är redo för att implementeras för att upptäcka bröstcancer

2023-09-11 Man räknar med att var fjärde vuxen individ i världen är drabbad av metabolt orsakad fettlever, även om inte alla drabbade är medvetna om detta.

Ny forskning vid Karolinska Institutet visar att det finns en tydlig ärftlighet i metabolt orsakade fettleversjukdomar, men miljöfaktorer, som en delad livsstil, spelar också en viktig roll.

Även om risken för att närstående till bekräftade fall är liten, är den relevant på populationsnivå.

Kost- och livsstilsråd till patienten bör egentligen ges till övriga familjemedlemmar.

Totalt omfattar studien närmare 250 000 nära släktingar och 57 000 partners till personer med fettlever och -sjukdom till knappt 12 000 personer med biopsiverifierad metabolt orsakad fettlever.

Studiedeltagarna följdes upp i snitt 17,6 år. Vissa följdes upp i hela 50 år.

Forskarna fann att släktingarna till leversjuka löpte en 80% ökad risk att drabbas av levercancer jämfört med kontrollerna (som inte tillhörde släkt och familj).

Levercancer är en relativt ovanlig sjukdom vilket gör att den absoluta riskökningen att drabbas är betydligt lägre.

Den absoluta riskökningen under 20 års tid 0,11 procent. Ytterligare en av 900 nära släktningar till patienter med metabol fettlever utvecklar levercancer under en 20-årsperiod.

Det innebär att ytterligare en av 900 nära släktingar till patienter med MASLD utvecklar levercancer under en 20-årsperiod. Även om den absoluta risken är liten, är den relevant på populationsnivå.

Detta betyder att patienter med metabolt orsakad fettlever inte bör behandlas isolerat utan rekommendationer om livsstilsförändringar bör ges till både släkt och familj. Fettlever är idag den främsta orsaken till att levercancer ökar snabbt.

Det kan även finnas en nytta med screening av övriga familjemedlemmar för övriga riskfaktorer.

 

Publikation

“Familial Coaggregation of MASLD with Hepatocellular Carcinoma and Adverse Liver Outcomes: Nationwide Multigeneration Cohort Study”, Journal of Hepatology, online 28 augusti 2023, doi: 10.1016/j.jhep.2023.08.018.