Lungcancer trots minskat rökning – en oväntad trend

Medicin & hälsa

2024-04-04 Även om rökningen har sjunkit drastiskt i Sverige, ser vi inte en lika tydlig nedgång i lungcancerfall.

Lungcancer trots minskat rökning – en oväntad trend

Bildkälla: Depositphoto

Forskning från Umeå universitet visar till och med en ökning hos kvinnor. Denna oväntade trend utmanar våra tidigare antaganden om rökningens effekter på lungcancerutvecklingen.

Förvånande resultat

Antalet rökare har minskat kraftigt i Sverige, från ungefär varannan man på 60-talet till 5% av både män och kvinnor idag. Trots detta har inte antalet lungcancerfall sjunkit. Bland män i åldern 75–79 år är lungcancer lika vanligt år 2021 som det var 1970.

Risken för skivepitelcancer har visserligen minskat, men adenocarcinom är sex gånger vanligare hos män. Kvinnor i samma åldersgrupp har en lika stor ökning av skivepitelcancer.

Möjliga förklaringar

Forskarna tror att flera möjliga orsaker till att denna utveckling äger rum, bland annat underrapportering av rökning, felaktiga antaganden om hur snabbt cancerrisken minskar efter att ha slutat röka, såväl som andra miljö- och livsstilsfaktorer. Ökning av risken för lungcancer för kvinnor kan även bero på att de började röka senare än män.

– Rökning är tveklöst den viktigaste riskfaktorn för lungcancer. Därför är det förvånande att det minskande rökandet ännu inte märks mer i statistiken. Det behövs mer forskning för att ta reda på vad det beror på, säger Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Slutsatser

Forskningen visar en oväntad trend där lungcancer inte sjunker i takt med minskad rökning, speciellt bland kvinnor. Det krävs mer forskning för att klarlägga orsakerna till detta, men studien understryker vikten av att sluta röka tidigt eller att helt undvika att börja.

 

Publikation

Changing smoking habits and the occurrence of lung cancer in Sweden—a population analysis Bengt Järvholm, Linnea Hedman, Maréne Landström, Per Liv, Alex Burdorf, Kjell Torén