Mahatma Gandhi: Citat

Livsstil / Citat & biografier

Mahatma Gandhi

Mahatma Ghandi (1869 - 1948) var en andlig lärare och Indiens premiärminister. Under så gott som hela sitt liv kämpade han för de svagas mänskliga rättigheter: först i Sydafrika och sedan i hemlandet Indien. Han blev en stor gestalt som fick hela världens stöd. Tack vare hans politiska strategi: civil olydnad, och icke-våld, vann han Indiens självständighet. Hans dröm var ett enat land som inte såg några skillnader mellan olika bakgrund och som skulle avskaffa kastssystemet i Indien. Han mördades 1948 av en hindu.

Till biografi

 

Citat

"Frihet är inte värt att ha om den inte inkluderar friheten att göra misstag."

"Hata syndet, älska syndaren."

"Jag kan inte lära er våld, eftersom jag själv inte tror på det. Jag kan bara lära er att aldrig böja huvudet, även om priset är era liv."

"Min invändning mot våld är att när det verkar göra gott, är det goda endast tillfälligt. Det onda som det gör är permanent."

"Jag vill ha friheten att fullt uttrycka min personlighet."

"Lättja är en härlig men beklämmande tillstånd; vi måste göra något för att bli lyckliga."

"Det är inte klokt att vara för säker på sin egen visdom. Det är nyttigt att alltid komma ihåg att den starkaste kan försvagas och den visaste kan göra misstag."

 

 

"Styrka kommer inte från fysisk styrka. Den kommer från en okluvlig vilja."

"De svaga kan aldrig förlåta. Det är den starkes attribut."

"Vad du än gör, kommer det att kännas betydelselöst, men det är viktigt att du gör det"

"Öga för öga gör hela världen blind."

"Det hade varit en bra idé" (När han blev tillfrågad vad han tyckte om den västeländska civilisationen)