Medicin & hälsa Universum Teknik Historia & arkeologi Natur & Miljö Neurologi Artificiell Intelligens COVID-19

Dinosauriernas dominans orsakade våra korta livslängder

VetenskapHistoria & arkeologi

2023-12-02 Det är allmänt känt att däggdjur, inklusive oss själva, åldras mycket snabbare än många reptil- och amfibiearter.

Dinosauriernas dominans orsakade våra korta livslängder

Skillnaden i livslängd mellan däggdjur och reptiler, beror enligt forskare, på dinosauriernas dominans långt tillbaka i historien, under en viktig fas i evolutionens historia för däggdjuren.

På den tiden levde däggdjuren på botten av näringskedjan. Medan däggdjur var mindre till storleken försäkrade evolutionsprocesserna överlevnad genom snabb reproduktion, på bekostnad av långa livslängder.

Däggdjuren har exempelvis förlorat vissa enzymer som reparerar skador orsakade av ultraviolett ljus. Att solljus skadar vår hud kan ha att göra med att tidiga däggdjur tvingades att bli aktivare under natten. Miljoner år senare kompenserar vi detta med hjälp av solkräm, eftersom vi saknar denna reparations- och restaureringsmekanism.

En annan skillnad mellan däggdjur och reptiler är att människor till skillnad från exempelvis alligatorer inte fortsätter att växa tänder hela livet. Vi byter från mjölktänder till vanliga tänder och sedan är det slut.

Även cancer är vanligare hos däggdjuren på grund av den snabba åldrandeprocessen, menar forskarna.

 

Publikation

Forskningen har publicerats i BioEssays.