Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Koffein i blodet kan påverka kroppsfett och diabetesrisk

Forskarna hävdar att kalorifria koffeinhaltiga drycker undersöks som ett potentiellt sätt att bidra till att minska kroppsfettnivåerna.

Koffein i blodet kan påverka kroppsfett och diabetesrisk

2023-08-22 En ny studie som använde sig av genetiska markörer för att fastställa sambandet mellan koffeinnivåer, BMI och typ 2-diabetesrisk kom fram till att koffeinhalterna i blodet kan påverka mängden kroppsfett.

Förutom en ökad risk för typ 2-diabetes kan kroppsfett påverka risken för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar.

Forskargruppen med forskare från Karolinska Institutet i Sverige, Bristols universitet i Storbritannien och Imperial College London, hävdar att ”Genetiskt förutspådda högre koffeinkoncentrationer i plasma var förknippade med lägre BMI och helkroppsfettmassa" samt lägre risk för typ 2-diabetes. Koffein minskar risken för utveckling av typ 2-diabetes direkt men också indirekt genom BMI-minskning.

Studien omfattade data från knappt 10 000 personer som samlats in från befintliga genetiska databaser. Man fokuserade på de genvariationerna associerade med hur snabbt koffein bryts ner. De genvariationer som bryter ner koffein långsammare, brukar dricka mindre koffein, eftersom det förblir i blodet längre.

Mendelian randomisering användes för att bestämma sannolika orsakssamband mellan förekomsten av variationer, sjukdomar som diabetes, kroppsmassa och livsstilsfaktorer.

Forskarna tror att koffein ökar värmeproduktion och fettoxidation (som omvandlar fett till energi) i kroppen och därför ökar den totala ämnesomsättningen. Mer forskning behövs för att bekräfta orsak och verkan.

Studien har inte kunnat hitta något samband mellan mängden koffein i blodet och hjärt-kärlsjukdomar inklusive förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Tidigare studier har hittat ett samband mellan en måttlig kaffekonsumtion med bättre hjärthälsa och ett lägre BMI.

Forskarna varnar att det kan finnas okända orsaker till forskningsresultaten som inte blivit registrerade. Inte heller kan man vara säker på koffeinets långsiktiga effekter på människors hälsa.

 

Källa

Studien publicerades i BMJ Medicine.