Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Inblick i ”Draculas” hälsa och miljö med hjälp kemisk analys av breven han skrev

Led av åkomma som gjorde att han grät tårar av blod.

Inblick i ”Draculas” hälsa och miljö med hjälp kemisk analys av breven han skrev

2023-08-17 Vlad III Tepes (Vlad Pålspetsaren) som också kallades för Vlad Draculea, dvs. Drakens son, var en viktig historisk gestalt, men han blev framför allt känd genom Bram Strokes bok ”Dracula”.

Han var en oerhörd grym och sadistisk prins och militärledare i södra delen av Rumänien (Valakiet), som gjorde honom lika farlig för ovänner som för allierade.

En ny vetenskaplig granskning av några brev som han skrev, ger nya insikter om hans hälsa och miljö. Det är frågan om analyser av proteinerna och molekylerna som finns på breven även om det har gått 500 år sedan han skrev dem.

Forskarna använde en specialiserad plastfilm vid namn EVA, eller atylen-vinylacetat, för att extrahera eventuella proteiner och små molekyler från pappret utan att skada det. Dessa extrakt analyserades sedan med masspektrometri, vilket gjorde det möjligt för forskare att karakterisera tusentals olika peptider. Forskarna antog att de äldsta mest nedbrutna proteinerna kom från Vlad Tepes själv.

Forskarna identifierade 16 proteiner av mänskligt ursprung från hud, andning och blod.

Dessa proteiner indikerade en möjlighet att Vlad kunde ha lidit av andningsproblem och hemokria, vilket skulle ha lett till att grät blodtårar. Om detta stämde kan man kanske förstå alla myter kring denna skrämmande karaktär.

Ytterligare andra proteiner indikerar att Vlad vad utsatt för pestrelaterade bakterier och fruktflugor.
Andra proteiner som identifierats av teamet indikerar att han kunde ha blivit utsatt för vissa pestrelaterade bakterier eller till och med irriterande fruktflugor.

 

Journalreferens:

Studien publicerades i Analytical Chemistry, "Count Dracula Resurrected: Proteomic Analysis of Vlad III the Impaler's Documents by EVA Technology and Mass Spectrometry"