Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Genetiska studier avslöjar var någonstans katter domesticerades för första gången

Katter skiljer sig från andra domesticerade djur, på fler än ett enda sätt.

Genetiska studier avslöjar var någonstans katter domesticerades för första gången

2022-12-20 Undersökningar av katters arvsmassa indikerar att katters relation till människor började med att människor övergick till jordbruk för tio tusen år sedan.

Detta tog plats i forntida Mesopotamien. Det bördiga omtådet mellan Tigris och Eufrat var första kända området där jägare-samlare övergick till att bli bönder.

Katterna dök upp attraherade av gnagare, och välkomnades av dessa tidiga jordbrukare eftersom de fungerade som skadedjursbekämpare. När människor började sedan resa till andra delar av världen, följde katterna med.Denna slutsats drogs på grund av en ny studie vid Missouri universitet.

Kattgenetikern och professorn i jämförande veterinär medicin Leslie A Lyons, jämförde nästan 200 genetiska markörer från katter från området Tigris-Eufrat, såväl som hela Europa, Asien och Afrika.

Många djurarter såsom hästar och nötkreatur domesticeras vid olika tidpunkter i olika världsdelar.

Katter å andra sidan domesticerades enligt DNA-jämförelseanalyserna först i forntida Mesopotamien för att sedan migrera tillsammans med människor till resten av världen.

Katter är mycket speciella djur eftersom de egentligen är halvdomesticerade. Skulle de släppas ut i naturen på egen hand skulle de överleva, genom att jaga möss, och para sig på egen hand. Andra domesticerade djur såsom hästar och hundar är inte lika bra på att klara sig själva, hävdar Lyons.I en studie från 2021 fann Lyons och kollegor att kattens genomstruktur är mer lik människor än nästan alla andra icke-primatdjur.

Lyon har även fokuserat på de sjukdomar som drabbar både människa och katt, såsom polycystisk njursjukdom, blindhet och dvärgväxt. Genom att försöka förstå de genetiska orsakerna hos sjukdomarna hos katterna kan människor också dra nytta av fynden.

Källa

Feline genetics help pinpoint first-ever domestication of cats, MU study finds, University of Missouri, 2022-15-05

Journalreferens

Genetics of randomly bred cats support the cradle of cat domestication being in the Near EastHeredity, 2022; 129 (6): 346 DOI: 10.1038/s41437-022-00568-4