Lyssna på din intuition

Astro / Inspiration

Kärlek

Du vet inte hur och varför, men ibland så vet du bara att det förhåller sig på ett visst sätt: din vän ljuger för dig eller döljer en del av sanningen, det är bättre om du låter bli att gå ut i kväll, du bör snarare söka jobb A än B, och så vidare.

Kalla den här instinkten vad du vill – magkänsla, aning, instinkt eller något annat. Kalla den ”en konstig känsla”, om du så önskar. Grejen är att vår intuition många gånger kan leda oss på rätt väg och när intuitionens röst dör inom oss, känner vi oss frustrerade och nästintill vettskrämda.

 

 

Du kan med intuitionens hjälp alltid få vägledning i livet, förutsatt att du vet vad du vill. Det finns några enkla sätt som du kan använda dig av för att göra intuitionen till din vän i livet.

1. Lugna ner dig för att kunna lyssna på din inre röst

När vi mest har behov av den inre rösten, är det andra röster som talar till oss – mammas röst, sambos röst, chefens, arbetskollegornas, m.m. De vet bäst hur du bör handla och vad du bör göra. I själva verket utgår de ifrån sig själva och de egna behoven. Du gillar inte när de säger saker som går emot vad du verkligen önskar, och kan då bli ganska irriterad och frustrerad. Du känner inte alls att det de säger till dig stämmer in på dig. Du gör saker på ditt eget sätt, men du behöver en egen lösning.
När vi är stressade talar inte den inre rösten till oss – intuitionen har tystnat. Det är viktigt att vi hittar lugnet inom oss.

 


Du tänker klarast i de situationer då du känner dig avslappnad, snarare än i stundens hetta. Det är viktigt att du hittar en plats där du kan vara med dig själv och återhämta dig samt hitta den inre jämvikten. Att ta en promenad är ett utmärkt sätt att få tillbaka lugnet i sinnet. Sedan kan du lugnt och sansat se problemets alla sidor.
Att ständigt använda sitt tänkesätt för att tänka över situationen eller problemet som man vill lösa och ständigt fråga sin intuition vad detta betyder och vad man bör veta, eller vad man inte ser, kommer att hjälpa dig hitta de svar och den lösning som passar just dig.

2. Fråga din intuition om vägledning och handla i enlighet med det som intuitionen säger

Lär dig att lita på din intuition i små och ofarliga situationer i första början. Rutinsaker är små saker, men du kan träna din intuition där med. Låt oss säga att du skall laga mat. Fråga dig själv ”Vad är det godaste maten som jag kan laga i kväll?”. Kom ihåg dock alltid – att du inte får vara stressad, orolig, frustrerad eller rädd om du skall få resultat.

När du väl har löst små problem, kan du ger dig in på de stora. Nu har du erfarenhet och kan utveckla din intuitiva förmåga ännu mera. ”Vad kan jag göra för att min dotter inte skall vara lika blyg?” eller kanske ”Vad skulle göra mig lyckligare?”. Håll frågan i minnet och sysselsätt dig med något, men släpp inte riktigt tanken. När den konstiga känslan infinner sig – och du vet att den har rätt, har du fått ditt intuitiva svar.

 


När du väl har tränat den här förmågan kan du be om svar för olika typer av problem. Många gånger är man rädd för intuitionen, eftersom intuition skapar förändringar i personen och i vardagslivet. Förändringarna bör dock inte göras abrupt. Om du till exempel skulle känna att du vill utvecklas yrkesmässigt och söka ett nytt arbete, bör du inte helt enkelt säga upp dig. Föst söker du ett nytt arbete.  

3. Lär dig att ”känna av” intuitionens kraft

Definitionsmässigt är intuitionen känsla som uppstår plötsligt, från ingenstans, men som är väldigt övertygande trots att den oftast är rätt så makaber. Ändå skiljer sig den känsla som intuition skapar, från andra känslor – såsom rädsla, oro eller sorg.
Det kan till exempel hända att någon bjuder ut dig, men du säger ”nej”. Det är inte intuitionen som talar till dig då – utan snarare rädslan – av att kanske göra bort sig. Rädslan skapar oro inom oss och får oss att ta ogenomtänkta beslut, men rädslan är inte den känsla som intuitionen skapar. Intuitionen skapar en känsla med information. Nästa gång då du hamnar i en sådan situation, kan du först och främst hitta på ett annat sätt att fatta beslutet – t ex kan du fördröja svaret genom att säga att du måste kolla din almanacka, så att du får tid på dig att fråga din intuition huruvida du bör eller inte bör ge personen en chans.

 

 

4. Underskatta aldrig din logiska sida

Du bör aldrig endast lyssna på din intuition. Vårt förnuft kan också hjälpa oss att fatta beslut genom logiskt resonemang. Ha förtroende till din intuition men låt inte den styra alla dina beslut. Det som sagt lätt att det man tror är intuitionen i själva verket är våra fördomar, rädslor, m.m.
Om du t ex skulle vilja flytta till en annan stad – eftersom du känner intuitivt att den här staden skulle göra dig lyckligare, bör du först och främst informera dig om vilka chanser som staden erbjuder dig vad gäller jobb, skola, bostad, hyror. Entusiasmen bör inte ta över.

5. Lita på dig själv och din egen förmåga

Även om vi hör detta gång på gång, är det svårt att i praktiken alltid lita på sig själv och sina förmågor. Man är inte supermänniska och man har inte alla svar på alla frågor. Mycket är okänt för oss. I synnerhet när vi möter nya situationer, går vi oftast efter intuitionen.

 


Det skulle vara bra om du håller koll på hur många gånger som du följt intuitionen och haft rätt, och rapportera även de gånger då du känt dig osäker eller är det. Ju fler gånger du erkänner din osäkerhet för dig själv och de misstag som du har gjort desto mer kommer du att lära dig vilka gånger och i vilka fall som intuitionen verkligen talar till oss och i vilka fall det är våra rädslor eller fördomar som dominerar. Med lite träning kan du lära dig att fatta genomtänkta beslut – i vilka du både använder intuitionen och förnuftet. Den här processen bygger även upp din tillit till den egna förmågan och ditt självförtroende.

Det är dags att väcka ditt sanna Jag. Lär dig lyssna på Dig själv och lita på att Du redan har alla svaren Du behöver! Besök Inre Sanning om du vill ha hjälp med detta.