Carl Gustav Jungs mest lysande citat: Medvetandegör din egen skugga

Astro / Inspiration / Artikel

Eckhart Tolle och Dalai Lama

"Att jag föder de hungrande, förlåter en förolämpning, och älskar min fiende .... dessa är stora dygder. Men tänk om jag skulle upptäcka att de fattigaste av tiggare och de mest oblyga av brottslingar finns alla inom mig, och att jag står i behov av allmosor av min egen godhet; att jag själv är fienden som måste bli älskad? Vad händer då?"

- CARL GUSTAV JUNG -

Carl Gustav Jung var Freudlärjungen som utvecklade en egen filosofi om det omedvetna och människans psykologi. Han var psykiatriker, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker.

 


Jung har myntat många banbrytande begrepp såsom persona, komplex, extraversion, introversion, synkronicitet, det kollektiva omedvetna samt arketyp. Hans studier innefattar andra kulturer och olika myter. Jung blandade gärna pseudovetenskapliga teorier i sina analyser av människans psyke.

Carl Gustav Jung

Jung var också upphovsmannen till analytisk psykologi. Han var intresserad av människans så kallade ”skugga”, där bland annat aspekter som man inte tyckte om hos sig själv existerade. Viktigt var det att både medvetandegöra och acceptera den. Att bli medveten om sin egen skugga är enligt Jung befriande. När man är i stånd att hantera sitt eget mörker är man redo för att konfrontera andras. I grunden finns det en medvetenhet om gott och ont, något som saknas eller försvinner i andra mystikers lära.

 

 

Carl Gustav Jung blev en stor inspirationskälla till bland annat Joseph Campbell. Många av de idéer som balnd annat Eckart Tolle presenterar i sina böcker verkar komma från Carl Gustav Jung.

Skuggan kommer oftast till uttryck genom okontrollerbara reaktioner. Det är den bit av vår personlighet som vi inte kan hjälpa. Men om vi blir medvetna om orsakerna bakom, kan vi integrera skuggan.

 

 

Carl Gustav Jungs mest lysande citat som handlar just om skugg-principen:

"Att konfrontera en person med skuggan är att visa denne det egna ljuset."

"I var och en av oss finns det en annan som vi inte känner."

"Där kärlek härskar, finns det ingen vilja till makt; och där makten dominerar, saknas all kärlek. Det ena är skuggan av det andra." 

"Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar hela ego-personligheten."

"Folk kommer att göra vad som helst, oavsett hur absurt, för att undvika konfrontationen med sina egna själar." 

"Allt som irriterar oss hos andra kan leda oss till en förståelse av oss själva." 

"Sinnets pendel växlar mellan förnuft och oförnuft, inte mellan rätt och fel." 

"Ordet lycka skulle förlora sin betydelse om den inte balanserades av sorg."

 

 

"Din vision kommer att bli tydlig först när du kan se in i ditt eget hjärta. Den som tittar utanför, drömmer; som tittar inuti, vaknar."

"Att känna till sitt eget mörker är den bästa metoden för att hantera mörkret hos andra människor." 

"Vi kan inte ändra någonting förrän vi accepterar det. Fördömande befriar inte, det förtrycker."

"Man kan inte komma till medvetenhet utan smärta." 

"Tills du gör det omedvetna medvetet kommer det att styra ditt liv och du kommer att kalla det öde."

"Jag är inte vad som hände mig, jag är vad jag väljer att bli." 

"Man blir inte bli upplyst genom att föreställa dig figurer av ljus, utan genom att medvetandegöra mörkret."

"Det du motstår, kvarstår."

(2015-11-05)