Byron Katies: ”The Work” – Självvald lycka

Astro / Inspiration

Byron Katie

Byron Katie, författare till boken ”Loving what is” har utvecklat en metod för personlig utveckling, som går ut på att man ifrågasätter sina egna tankar, i synnerhet om de skapar lidande för oss eller för andra.

Idén går ut på att vi oftast inte är olyckliga för att dåliga saker händer oss. Vi är olyckliga på grund av de negativa tankarna som vi har angående det som händer oss.

 

 

Man kan välja lycka i stället för lidande påstår Byron Katie. Metoden för ifrågasättande (som Byron Kartie kallar "Inquiry") är enkel men kan skapa stora förändringar i någons personlighet och liv.

Byron Katie hävdar att vi är olyckliga eftersom vi ljuger för oss själva. Allt lidande finns också inne i våra huvuden och negativa tankar ger upphov till negativa känslor. Vi förvränger verkligheten på ett sätt som gör att vi inte lever i sanningen.

Om du vill bli deprimerad, skaffa dig ett förflutet och om du vill bli rädd och orolig, skaffa dig en framtid” säger Byron Katie i en intervju med Lilou Mace.

Lidande är som en alarmklocka som varnar oss om att vi klänger oss fast vid en tanke, kan man läsa i ”Loving what is”. Lidande är däremot inte oundviklig.

Byron Katie har själv levt med depression. Hon brukade vara arg, paranoid och förtvivlad. En februarimorgon 1986 insåg hon plötsligt att det hade varit hennes tankar som hade fått henne att lida. I själva verket saknade hon ingenting. Hon hade tre barn, tillräckligt med pengar och en framgångsrik karriär. Ändå hade sitt inre skapat berättelser i huvudet som inte hade varit sanna. När insikten kom till henne, kände hon sig fri.

"Jag upptäckte att när jag trodde mina tankar, led jag, men när jag inte trodde dem, led jag inte, och att detta är sant för alla människor. Frihet är så enkel. Jag fann att lidande är en fråga om val som man gör. Jag hittade en glädje inom mig som aldrig har försvunnit, inte för ett enda ögonblick. "

”Det som är” är inte så dåligt. ”Vi lever i ett vänskapligt universum”. Det är när våra hjärnor fabulerar historier som befinner sig i konflikt med ”det som är” som lidandet uppstår.

 


Exempel på tankar som befinner sig i konflikt med verkligheten kan vara: ”Det bör inte regna idag”, ”Människor borde vara snällare”, ”Jag borde ha gått en annan utbildning”, ”Min man tycker inte om mig”, ”Det är så jobbigt att ha barn”. Alla dessa tankar skapar stress och depression.

Det är däremot viktigt att inse att Byron Karies metod inte handlar om att passivt leva ditt liv, utan att göra någonting åt förhållandena som råder i ens liv. Hennes arbete går ut på att hjälpa människor som ifrågasätter olyckan och depressionen som oftast leder till att man stagnerar som människa. När vi inte längre befinner oss i konflikt med verkligheten som den är, är det enligt Byron Katie mycket lättare att handla på orädda, effektiva och omtänksamma sätt.  

Sköt dig själv

Att lägga sig in i andras liv kan också skapa lidande för oss. När jag tycker att du bör ta bättre hand om dig själv, sluta prata så mycket eller sluta skratta åt dumma skämt, lever jag inte i samklang med verkligheten.

När jag är orolig om jordbävningar, tsunamis och min död, och annat som jag inte har någon kontroll över, lägger jag mig i det ”Gud” gör. För Byron Katie, som inte är religiös är Gud själva verkligheten, det som är, det som man inte kan hjälpa oavsett hur mycket man önskar sig.

 


Det är separation man upplever när man inte sköter sig själv, hävdar Byron Katie.
”När jag mentalt gick in i moderns angelägenheter, till exempel, med en tanke såsom ”Min mor bör förstå mig”, upplevde jag omedelbart en känsla av ensamhet. Och jag insåg att varje gång i mitt liv när jag kände mig sårad eller ensam, så hade jag blandat mig i någon annans liv.” skriver Byron Katie.

“Om du lever ditt liv, och jag mentalt också lever ditt liv, vem ska leva mitt liv?” undrar författaren. Hon resonerar så här: När jag inte sköter mig själv och inte lever mitt eget liv, upplever jag separation från mig själv och mitt eget liv och slutat med att undra hur det kommer sig mitt liv inte fungerar!

 

 

Fyra frågor

Ifrågasättandet av problematiska tankar görs genom att svara på fyra olika frågor.

Exempel på problem: Jag kan aldrig göra rätt ifrån mig.

1. Är det sant?

2. Är du helt säker på att det är sant?

3. Hur reagerar du när du tror på den här tanken?

4. Vem skulle du vara utan den här tanken?

Exempelpåståendet ovanför är en sanning för hjärnan som aldrig har ifrågasatt tanken men är egentligen en lögn som man ständigt berättar för sig själv. När man ställer sig den första frågan: "Är det sant?" kan det hända att man oftast svarar "Ja". När man ställer den andra frågan, kan man börja vackla, eftersom man inser att det inte är helt sant. Då börjar man minnas alla stunder då man gör rätt ifrån sig. Vid tredje frågan börjar man inse hur själva tanken skapar meningslöst lidande: man känner sig värdelös, deprimerad, vågar inte ta tag i saker och ting kanske. Fråga fyra kan motivera tankeförändring, eftersom man inser att man utan den här tanken skulle ha större självförtroende och känna sig lyckligare.

 

 

Sista steget är att man vänder på den här tanken, och jag kan göra det på flera sätt tills jag hittar ett sätt som passar just mig.

"Jag kan göra rätt ifrån mig."

"Mina tankar tror att jag aldrig kan göra rätt ifrån mig."

I boken "Loving what is" presenterar Byron Katie en mera invecklad och ingående process som kan användas för att komma till botten med lidandeskapande tankar.

(2014-11-14)