Medicin och hälsa

KATEGORIER: Hälsa / Forskningsrön / Vår näring

Zinkfattig kost skadlig för människors och djurs hälsa

Även måttlig zinkbrist är dålig för matsmältningen.

Zinkfattig kost skadlig för människors och djurs hälsa

2016-06-14: Spårämnet zink har en inverkan på de grundläggande metaboliska funktionerna i de flesta levande organismer.

Ny forskning av tyska forskare vid Tekniska Universiteten i München har funnit att även minimal zinkbrist försämrar matsmältningen, dock utan några typiska symtom såsom hudproblem eller trötthet. Därmed bör kortvarig zinkbrist i kosten undvikas.

Den nya studien har visat att även en liten zinkbrist i dieten hindrar på ett tidigt stadium bukspottkörtelns matsmältningsaktivitet och resulterar i en signifikant försämring av matsmältningen i olika djur. Studien leddes av Daniel Brugger och publicerades i British Journal of Nutrition.

Enligt Brugger har alla tidigare studier jämfört funktioner i djur med klinisk zinkbrist med djur som hade tillräckliga mängder zink i deras kroppar.

”Det är viktigt att notera att, i naturen, klinisk zinkbrist inte riktigt förekommer, varken hos djur eller hos människor”, förklarar han.

Därför gjordes studien på kortsiktig eller subklinisk zinkbrist. I smågrisar till exempel kan klinisk zinkbrist endast uppnås efter cirka tio dagar. Studien avslutades därmed efter åtta dagar innan klinisk zinkbrist inträffade.

Hur reagerar matsmältningsfunktionen på ett krympande zinkintag?

Den obemärkta zinkbristen i sina inledande faser sker utan några synliga symtom, men små förändringar kan identifieras i levern och i blodet.

För denna studie fick smågrisar en diet som innehöll olika zinkmängder så att de kunde utveckla tidig zinkbrist så att forskarna kunde spåra och analysera vilken effekt ett krympande zinkintag hade på djurens matsmältning.

Å ena sidan kunde man konstatera att kroppen försökte absorbera zink effektivare, å andra sidan minskade bukspottskörtelns zinkutsöndring.

Klinisk zinkbrist minskar försöksdjurens aptit och därmed har man tidigare utvecklat olika teorier såsom att zinkbrist måste ha en direkt inverkan på vagusnerven.

Det verkliga skälet kan dock vara mycket enklare, nämligen att en ansamling av osmält mat i magtarmkanalen på grund av zinkbrist resulterar i att man känner sig mindre hungrig.

Bukspottkörteln behöver zink för matsmältning

Bukspottkörteln är kontrollcentralen för matsmältning och energi-homeostasis i kroppen. Bukspottkörteln pumpar ut zink in i magtarmkanalen för att vidmakthålla en konsekvent zinkhalt. En organism som är utarmad på zink kommer att minska utsöndringen av zink i bukspottkörteln till ett minimum. Studiens utgångspunkt var hypotesen att denna mekanism kunde ha med matsmältningen att göra.

”Vi kunde bevisa att det finns ett direkt samband mellan mängden matsmältningsenzymer inuti bukspottkörteln och zinknivåer i organismen som helhet", säger Brugger.

Forskarna drar slutsatsen att även små perioder av zinkbrist bör undvikas. Med tanke på likheterna mellan grisorganismer och mänskliga organismer skadar inte ett eller två extra ägg.

Brugger råd till veganer, vegetarianer och äldre människor är en övervakning av zinkintaget. En liten zinkbrist hos människor har bland annat förknippats med inflammation och sämre immunförsvar.

Zink påträffas oftast i livsmedel som ostron, sill, musslor, lever, lamm, ägg, oxkött, mjölk, vetegroddar, fullkornsprodukter, vetekli, nötter, ris, ärter, morötter, rödbetor, solrosfrö och kärnor från pumpa.

Läs mer om zink här.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprunglig publikation av  Technical University of Munich som kan redigeras för innehåll och längd.

Referens: Daniel Brugger, Wilhelm M. Windisch. Subclinical zinc deficiency impairs pancreatic digestive enzyme activity and digestive capacity of weaned pigletsBritish Journal of Nutrition, 2016; 1 DOI:10.1017/S0007114516002105