Hälsa

KATEGORIER: Hälsa / Forskningsrön /

Tvillingar, i synnerhet manliga enäggstvillingar, lever längre

Forskarna tror att det är den sociala närheten till en annan person som skapar hälsofördelarna.

Tvillingar, i synnerhet manliga enäggstvillingar, lever längre

2016-06-14: Tvillingar har inte bara en bästis från födseln: de lever också ett längre liv. Och dessa två faktorer kan vara relaterade, enligt ny forskning från Washington Universitet.

Otaliga tvillingstudier har försökt separera effekterna av natur versus fostran. Inte förrän nu har man dock studerat vad det innebär att födas som tvilling och vilken effekt detta har på livslängden. Analyser visar att tvillingar har lägre dödlighet och detta gäller båda könen.

Enligt forskaren David Sharrow överlever enäggstvillingar tvåäggstvillingar, medan tvåäggstvillingar lever lite längre än resten av befolkningen.

Man tror att det är den nära sociala kontakten som ligger bakom den långa livslängden.

Uppgifterna kommer från det danska tvillingsregistret. Forskarna tittade på 2932 par tvillingar av samma kön som överlevde deras 10 års födelsedag som föddes i Danmark mellan 1870 och 1900. Man jämförde deras dödsfallsålder med data från den totala danska befolkningen.

För män, fann man att den allra största fördelen av att ha ett tvillingsyskon skedde när man var 45 år gammal. Av 100 manliga personer som inte hade en tvilling, var 84 % fortfarande i livet. I fallet med tvillingar var 90% fortfarande i livet.

För kvinnor kom fördelen framför allt i 60-årsåldern och skillnaden var cirka 10 procentenheter.

Författarna tror att resultaten återspeglar fördelarna med socialt stöd. Det finns en likhet med skyddet man får i ett äktenskap. Många studier har visat att ett äktenskap fungerar som ett socialt skyddsnät som ger psykologiska och hälsoförmåner.

Frågan som oftast omger den så kallade äktenskapet-skyddar – hypotesen är huruvida man verkligen blir friskare på grund av äktenskapet eller om friskare människor har en större benägenhet att gifta sig och leva i livslånga förhållanden. Det har också visat sig att människor som känner tillhörighet med andra och har aktiva sociala liv och vänner också har bättre hälsa.

Detta resonemang försvinner vad gäller tvillingar, eftersom de inte väljer att födas som tvillingar. Forskarna tror därmed att  sociala relationer påverkar vår hälsa på ett positivt sätt.

Ett socialt närverk kan gynna hälsan på många olika sätt, hävdar Sharrow. Vänner kan uppmuntra oss att ge upp dåliga vanor. Att ha en axel att gråta på, eller någon som ser efter en när man är sjuk, kan ha sina fördelar. Känslomässigt stöd kan kanske ha sina fördelar som gör att man lever längre.

Sharrows modell skiljde mellan akuta dödsorsaker såsom olyckor och beteenderelaterade orsaker från naturliga orsaker såsom ålderdom. Kvinnliga tvillingar hade lägre dödlighet för de förstnämnda akuta orsakerna. Manliga tvillingarna levde dock längre eftersom de hade en lägre dödlighet för både akuta orsaker under de första åren och naturliga orsaker efter 65 års ålder. Detta återspeglar enligt Sharrow de omedelbara och kumulativa effekterna av det faktum att manliga tvillingar gör bättre livsval.

”Män kan delta i mer riskfyllda beteenden och män kan dra nytta av att ha en skyddande annan man, i det här fallet en tvilling.” säger Sharrow.

Livslängden förlängdes också mer för identiska tvillingar snarare än för tvåäggstvillingar, något som kan beror på styrkan i de sociala banden. Enligt Sharrow finns det belägg för påståendet att styrkan i det sociala bandet är högre hos enäggstvillingar. Eftersom de är så lika, är de otroligt bra på att förutse vad den andra tvillingen behöver vid en viss tidpunkt och kan därmed förse rätt hjälp.

Forskarna skulle dock vilja veta om detta stämmer i andra länder med och att det inte bara är så i Danmark. Skulle det visa sig att det stämmer i övriga länder med, kan man då dra slutsatsen att det kan löna sig att investera i  sociala band.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprunglig publikation av  Washington Universitet som kan redigeras för innehåll och längd.

Referens: David J. Sharrow, James J. Anderson. A Twin Protection Effect? Explaining Twin Survival Advantages with a Two-Process Mortality ModelPLOS ONE, 2016; 11 (5): e0154774 DOI:10.1371/journal.pone.0154774