Hälsa / Forskningsrön

Näringsrik mat viktigare för barnens psykiska hälsa än positiva upplevelser

Brittiska forskare finner att skolbarn som äter frukt, grönsaker, frukost och lunch, har bättre psykisk hälsa.

En frisk tarmflora förbättrar hjärnfunktionen.

2021-10-21 En ny brittisk studie har undersökt sambandet mellan skolbarnens ätvanor och deras psykiska välmående.

Man har antagit att det är trycket från sociala medier och modern skolkultur som gör att alltfler barn i Storbritannien mår psykiskt dåligt.

För första gången har man dock undersökt vilken roll näringen har för barnens psykiska hälsa.

9000 barn i 50 skolor ingick i studien. 7570 barn gick på gymnasiet medan 1253 barn gick i grundskolan.

Barnen som deltog kunde själva prata om vad deras kost och de deltog dessutom i åldersanpassade tester som handlade om psykisk hälsa som täckte sådana saker som upplevd lycka, förmågan att slappna av samt goda mellanmänskliga relationer.
Forskarna tog även hänsyn till andra faktorer som kunde påverka barnens psykiska hälsa, såsom negativa erfarenheter och den rådande situationen i hemmet.

Det visade sig att barn som åt traditionella frukostar och luncher mådde bättre än de som hoppade över mål. Men bäst mådde de barn som åt näringsfyllda måltider med frukt och grönsaker.

De barn som inte hade det bra hemma men som åt näringsrika måltider mådde också bättre trots de olyckliga förhållandena.

Gymnasieelever som drack en energidrink till frukost mådde sämre än alla andra, även de som inte fick någon mat i sig alls.

Forskarnas slutsats blev att en näringsrik kost är viktigast för barnens fysiska utveckling liksom psykiska välbefinnande.


Källa

Children who eat more fruit and veggies have better mental health, University of East Anglia.

Journalreferens:

Richard Hayhoe, Boika Rechel, Allan B Clark, Claire Gummerson, S J Louise Smith, Ailsa A Welch. Cross-sectional associations of schoolchildren’s fruit and vegetable consumption, and meal choices, with their mental well-being: a cross-sectional study. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2021; e000205 DOI: 10.1136/bmjnph-2020-000205