Motion gör mer nytta om du tror att den kommer att göra det

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin och hälsa / Hälsa / Forskningsrön

Deltagarna i försöket kunde härleda större psykologiska såväl som neurofysiologiska fördelar från motion om de redan hade en positiv inställning till träning.

Motion gör mer nytta om du tror att den kommer att göra det

2016-08-11: Alla vet att motion och träning är bra för hälsan, men ny forskning verkar indikera att tron att motion ger resultat är viktigare för välbefinnandet än själva träningen.

Psykologen Hendrik Mothes och hans medarbetare har genomfört en studie som visar att deltagarna i försöket kunde härleda större psykologiska såväl som neurofysiologiska fördelar från motion om de redan hade en positiv inställning till träning. Forskarna kunde också visa att deltagarnas inställning till motion kunde påverkas innan de inledde träningen.

Studien publicerades i Journal of Behavioral Medicine.

76 män och kvinnor i åldrarna 18 till 32 år deltog i studien. Deltagarna delades in i två grupper och varje grupp fick titta på ett antal kortfilmer som lovordade de positiva effekterna av att cykla eller ej. Man tog också reda vilken inställning varje deltagare hade dessförinnan till träning och motion och huruvida man trodde på några hälsofördelar som uppstår i samband med fysisk ansträngning. Deltagarna fick också cykla i 30 minuter samt fylla i frågeformulär före och efter träning för att undersöka deras känsla av välbefinnande. Forskarna mätte även deltagarnas hjärnaktivitet med EEG.

”Resultaten visar att vår tro blir en självuppfyllande profetia. Om vi tror att fysisk aktivitet kommer att ha en gynnsam inverkan på vårt välbefinnande blir resultaten bättre.” hävdar Mothes.

Resultaten ger bevis för en placeboeffekt. De optimistiska deltagarna,  som redan trodde att fysisk aktivitet skulle leda till positiva effekter innan de deltog i studien mådde bättre efter träning än mindre optimistiska deltagare. Optimisterna kunde rapportera att de var på bättre humör samt att de hade mindre ångest efter träning.

Studien visade också en neurofysiologisk skillnad mellan försökspersonerna. Enligt mätningar av hjärnaktiviteten, var deltagare med positiva förväntningar och de som hade sett filmen om hälsoeffekterna av cykling i förväg mer avslappnade på nervcell nivå.

Enligt Mothes kan resultaten komma väl till nytta i samband med andra uthållighetssporter såsom jogging, simning eller längdskidåkning.

”Tro och förväntningar skulle kunna få konsekvenser på lång sikt, till exempel på vår motivation att engagera oss i fysisk motion. Det kan vara en av de avgörande faktorerna när det gäller att bestämma sig för att sitta kvar i soffan eller ge sig ut för en joggingrunda” säger Mothes.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprungling publikation  av Albert-Ludwigs-Universität Freiburg som kan redigeras för innehåll och längd.

Journal referens: Hendrik Mothes, Christian Leukel, Han-Gue Jo, Harald Seelig, Stefan Schmidt, Reinhard Fuchs. Expectations affect psychological and neurophysiological benefits even after a single bout of exercise.Journal of Behavioral Medicine, 2016; DOI: 10.1007/s10865-016-9781-3