Hälsa

Hälsa / Forskningsrön / Mat & hälsa

Ingen fara med drygt två teskedar salt om dagen

Ny omfattande internationell studie. 94000 deltagare. 18 regioner runt om i världen.

Ingen fara med drygt två teskedar salt om dagen

2018-08-26: Enligt en ny omfattande internationell studie, behöver de flesta människor inte bekymra sig över ett alltför högt saltintag eftersom de flesta människor verkar få i sig ofarliga mängder salt. Viktigare är det däremot att förbättra den allmänna kostkvaliteten.

I praktiken kan riskerna med högt natriumintag uppvägas med en förbättrad diet med mer frukt, grönsaker, mejeriprodukter, potatis och andra kaliumrika livsmedel.Därför kommer även de personer som får i sig lite för mycket salt också att slippa negativa hälsoeffekter.

Även om det finns en koppling mellan saltintag och högt blodtryck kommer cirka 2,5 teskedar salt om dagen inte att öka riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke. Detta motsvarar cirka 12,5 gram salt varav cirka 5 g natrium.

I studien ingick 94 000 personer, 35-70 år gamla, från 18 regioner runt om i världen. De följdes under i genomsnitt åtta år.Endast i Kina fick hela 80 % av deltagarna mer än 5 gram natrium per dag något som naturligtvis innebar förhöjd frekvens av hjärtinfarkt och stroke som följd.

I övriga länder låg majoritetens konsumtion på tre till fem gram natrium per dag.
Forskarna menar att personer med måttligt natrium-/saltintag inte behöver bry sig om saltet för att förebygga hjärtsjukdomar och stroke. Bättre är det att se till att den totala kostkvaliteten förbättras.

Man får också komma ihåg att mycket av saltet vi äter kommer från färdiglagad mat, ost, bröd och smör, som vi normalt sett inte har någon kontroll över som konsumenter.Livsmedelsindustrin måste sluta hälla salt i maten i onödan, menar Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, medförfattare och ansvarig för den svenska delen av studien.

På grund av det osynliga saltet riskerar även många barn och ungdomar att utveckla högt blodtryck när de blir vuxna.

Sverige är det enda västeuropeiska landet med forskare i studien, som letts från Kanada. Övriga länder har varit Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile, Colombia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Indien, Iran, Kina, Malaysia, Pakistan, Polen, Saudiarabien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Zimbabwe samt ockuperat palestinskt territorium.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar max två gram natrium, American Heart Association ligger ännu lägre, på 1,5 gram per dag.


Källa: Göteborgs Universitet

Referens: Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study