6 Fysiska attribut som gör kvinnor attraktiva för män

Livsstil Relationer

2024-02-03 Detta letar män omedvetet efter hos potentiella kvinnliga partners enligt forskning.

Fysiska attribut som gör kvinnor attraktiva

Människans evolution innebär att attraktion mellan män och kvinnor har ett samband till reproduktion. När en man tittar på en kvinna, kommer han omedvetet att tänka: Kan denna kvinna bära mina barn? Även om intentionen är en helt annan.

I en video från Business Insider från 2014, får vi reda på några saker som män tycker gör kvinnor attraktivare i mäns ögon.

Man kan inte hjälpa att notera att traditionella normer för kvinnlighet väger tungt. Många forskare - i synnerhet evoltionära sådana - är inte redo att överge tanken på att män och kvinnors viktigaste mål är att fortplanta sig och att detta är drivkraften bakom varje heterosexuell relation.

Man bör därmed ta sådana beskrivningar med en nypa salt, i och med att miljö, kultur, valmöjligheter och personliga preferenser också spelar in. Mycket forskning har även visat det motsatta, att exempelvis kvinnor inte alltid vill ha de starka maskulina beskyddande männen utan föredrar män som är snälla.

Här är de 6 olika fysiska attribut, tre som man inte kan hjälpa och 3 som man inte kan, som kvinnor oemotståndliga för män.

Kom ihåg dock att du inte behöver passa in i mallen för att vara attraktiv. Hur du mår på insidan är viktigast, oavsett vad studier och forskning säger. Människor är olika och har olika preferenser under olika stadier i livet.

Smal midja, breda höfter

Det har länge sagts att män attraheras av kvinnor med timglasformade kroppar, och nu tyder forskning på att det kan finnas en genetisk förklaring till detta. Enligt Dr. Barnaby Dixson, antropolog vid University of Queensland, är det proportionerna mellan midja och höftbredd som spelar en avgörande roll.

Dixsons forskning visar att män generellt sett föredrar kvinnor med en midja-till-höft-kvot på 7-10. Denna specifika proportion verkar vara den som mäns hjärnor associerar med hälsa och fertilitet, egenskaper som anses vara bra för barnafödande.

Forskning tyder på att denna preferens kan ha en evolutionär bakgrund. Under tider med bristande resurser var kvinnor med timglasformade kroppar mer benägna att ha tillräckligt med fettreserver för att föda och amma friska barn. Därför kan män ha utvecklat en genetisk preferens för denna kroppsform som ett sätt att säkerställa friska avkommor.

Ljus röst

Forskning från University College London tyder på att män oftare uppfattar kvinnor med ljus röst som attraktiva. Denna preferens kan ha en evolutionär bakgrund, där en ljus röst associeras med ungdom och barnafödande ålder, egenskaper som anses vara attraktiva hos en partner.

En ljus och mjuk röst kan undermedvetet kopplas till östrogennivåer, vilket i sin tur associeras med fertilitet. Studier har visat att kvinnor med ljusare röster tenderar att ha högre nivåer av östrogen, vilket kan förstärka denna koppling.

Människor är inte de enda varelserna som använder rösten för att signalera attraktion. Fåglar och apor har specifika parningsläten som används för att locka till sig partners. Dessa läten kan innehålla specifika frekvenser eller melodier som anses vara attraktiva av den andra parten.

Långt friskt hår

Tysk forskning tyder på att män generellt sett uppfattar kvinnor med långt hår som mer attraktiva. Denna preferens kan ha en evolutionär bakgrund, där långt, fylligt och friskt hår associeras med hälsa och fertilitet, egenskaper som anses vara attraktiva hos en partner.

Hår växer långsammare med åldern, och kvinnor i barnafödande ålder tenderar att ha längre och tjockare hår. Därför kan långt hår undermedvetet kopplas till ungdom och fertilitet, egenskaper som män kan finna attraktiva.

Friskt och glansigt hår kan ses som en signal på god hälsa och en nyttig kost, vilket i sin tur kan kopplas till en kvinnas förmåga att bära och föda friska barn.

Stort leende, vita tänder

Om du som kvinna hört män uppmuntra dig att le, är du inte ensam och det kan finnas en förklaring till detta. Forskning från University of British Columbia i Kanada visar att män generellt sett uppfattar leende kvinnor som mer attraktiva än de med neutralt ansiktsuttryck. Studien visade också att män föredrar kvinnor med vitare tänder.

För kvinnor verkar det vara tvärtom. En leende man uppfattas ofta som mindre attraktiv. Kvinnor tenderar att föredra män med neutralt ansiktsuttryck, de som utstrålar styrka och stabilitet.

Det finns flera möjliga förklaringar till dessa könsskillnader. En teori är att leenden hos kvinnor kan ses som en signal på tillgänglighet och fertilitet, medan leenden hos män kan tolkas som undergivenhet eller osäkerhet.

En annan teori fokuserar på sociala normer och förväntningar. Kvinnor förväntas ofta vara glada och vänliga, medan män förväntas vara mer reserverade och starka. Därför kan leenden hos män strida mot dessa stereotyper och uppfattas som mindre attraktiva.

Relationer är dock komplexa och situationen avgör förmodligen huruvida en leende man är attraktiv eller inte. Kvinnor vill nog inte heller ständigt handskas med en man som aldrig verkar glad.

Mindre smink

En studie från Bangor University i Wales utmanar den vanliga uppfattningen att smink ökar attraktiviteten. Studien visade att män i genomsnitt föredrog kvinnor med 40% mindre smink än vad de vanligtvis använde.

I studien fick män se bilder på samma kvinna med olika mängder smink. De ombads att betygsätta hennes attraktivitet på en skala. Resultatet visade att männen konsekvent betygsatte kvinnorna med mindre smink som mer attraktiva.

Det finns flera möjliga förklaringar till detta resultat. En teori är att män föredrar ett naturligt utseende och att smink kan uppfattas som artificiellt eller opålitligt. En annan teori är att smink kan dölja kvinnans naturliga skönhet och hindra män från att se hennes sanna ansikte.

Röd färg

Färgen röd har en kraftfull effekt på hur män uppfattar kvinnor, både hos människor och i djurriket. Forskning visar att röda detaljer, som en röd klänning, röda läppar eller naglar, kan göra en kvinna mer attraktiv i männens ögon.

Det finns flera teorier om varför rött associeras med attraktion. En teori är att rött är en signal för fertilitet och parningslust. I många kulturer associeras rött också med kärlek och passion, något som förstärker eventuella evolutionära mekanismer.