Forskare förutspår en kollaps av Atlanthavsströmmen i mitten av seklet

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Katastrofala följder om utsläppen av växthusgaserna fortsätter om 35 år. 

Forskare förutspår att en kollaps av Atlanthavsströmmen i mitten av seklet

2023-07-26 Danska forskare har kunnat förutspå att Atlanthavsströmmen som omfördelar värme, kyla och nederbörd mellan tropikerna och den nordatlantiska regionen kommer att kollapsa med 95% säkerhet om cirka 35 år.

För att komma fram till denna slutsats använde sig forskarna av avancerade statistiska verktyg och havstemperaturdata från de senaste 150 åren.

Denna havsström som forskarna fokuserade på brukar kallas för Thermohaline Circulation eller Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), kommer att kollapsa enligt beräkningarna mellan 2025 och 2095, med stor sannolikhet runt året 2060.

Detta betyder en kallare klimat i Europa i framtiden men en uppvärmning av tropikerna, där stigande temperaturer ger upphov till utmanande levnadsförhållanden, såväl som ökad stormighet i den nordatlantiska regionen.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Tidiga varningssignaler har redan registrerats och enligt tidigare studier är en kollaps av havsströmmen osannolik. De nya beräkningarna bevisar dock motsatsen.

 

Källa:

Gloomy climate calculation: Scientists predict a collapse of the Atlantic Ocean current to happen mid-century. 2023-07-25 Göteborgs Universitet