Förlossningsdepression och autoimmun sjukdom: Ett ömsesidigt samband

Medicin & hälsa

2024-01-10 Starkast samband för kvinnor med MS. Risken är även högre hos kvinnor utan psykiatrisk diagnos.

Förlossningsdepression och autoimmun sjukdom: Ett ömsesidigt samband

En studie från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, fann att kvinnor med en autoimmun sjukdom hade 30 % högre risk att drabbas av förlossningsdepression än kvinnor utan autoimmun sjukdom.

Omvänt hade kvinnor med förlossningsdepression 30 procent högre risk att senare få en autoimmun sjukdom. Detta gällde för autoimmun sköldkörtelsjukdom, psoriasis, MS, ulcerös kolit och celiaki.

Sambandet var starkast för den neurologiska sjukdomen MS, där risken var närmast fördubblad åt båda håll. Sambandet var även starkare hos kvinnor som inte tidigare haft en psykiatrisk diagnos.

Det är viktigt att notera att detta är en observationsstudie och att det inte går att dra slutsatser om orsakssamband. Det är möjligt att det finns andra faktorer som förklarar sambandet mellan autoimmun sjukdom och förlossningsdepression.

Studien omfattade data från över 815 000 kvinnor som fött barn mellan 2001 och 2013 och närmare 1,3 miljoner graviditeter. Drygt 55 000 kvinnor fick diagnosen depression före eller inom ett åt efter förlossningen.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt den egna vävnaden.

– Vår studie tyder på att det finns en immunologisk mekanism bakom förlossningsdepression och att autoimmuna sjukdomar bör ses som en riskfaktor för denna typ av depression, säger Emma Bränn, forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och studiens förstaförfattare.

Det är viktigt att notera att inte alla kvinnor med autoimmun sjukdom kommer att drabbas av förlossningsdepression. Men om du har en autoimmun sjukdom är det viktigt att vara medveten om risken och att söka hjälp om man upplever symptom på depression.

 

Publikation

Bidirectional association between autoimmune disease and perinatal depression: a nationwide study with sibling comparison. Molecular Psychiatry