Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Fetmakirurgi – positiva effekter på ämnesomsättningen försvinner fort

Ändå finns det flera fördelar med gastric bypass kirurgi. 

Fetmakirurgi – positiva effekter på ämnesomsättningen försvinner fort

2023-08-26 I en ny studie som publiceras i tidskriften Obesity har forskare vid Lunds universitet studerat vad som händer med ämnesomsättningen hos personer före och efter att de genomgått en gastric bypass-operation.

Studien visar att de positiva förändringarna skedde strax efter operationen.

Ett år senare närmade sig koncentrationen av metaboliter och fetter samma nivå som före operationen hos alla deltagare.

För forskarna har det varit viktigt att inte enbart följa vikten hos patienterna utan närmare titta i detalj på vad som händer med ämnesomsättningen.

I studien ingick 148 personer med och utan typ 2-diabetes som lämnade blodprovet strax före ingreppet och vid minst två tillfällen efter.

Deras BMI mättes före och vid tre tillfällen efter fetmakirurgin.

För att studera förändringar i ämnesomsättningen gjorde forskarna detaljerade analyser av fetter och metaboliter i blodet.

Att många gick tillbaka till samma nivå som vid tidpunkten före operationen är viktig information eftersom forskarna kunde se negativa förändringar redan när deltagarna fortfarande hade ett lågt BMI.

Tidigare studier har nämligen visat att de flesta som genomgår gastric bypass operation ökar i vikt redan fem år efter operationen.

Det är enligt forskarna viktigt att i förväg veta när man skall sätta in förebyggande åtgärder som kan förhindra en kommande viktuppgång. Därför är studien av ämnesomsättningen viktig.

Studien visade dessutom att risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar samt typ-2 diabetes minskade kraftigt direkt efter operationen för att sedan öka. Dels ökade nivåerna fleromättade fetter förknippade med minskning av risken för hjärt-kärlsjukdomar direkt efter kirurgin för att sedan öka igen.

Dels minskade koncentrationen av en viss typ av aminosyror som förknippas med ökad risk att utveckla typ-2 diabetes för att sedan återigen öka. I båda fallen tog det cirka ett år för att risken skall återigen öka. Detta gällde även för de som hade typ-2 diabetes före operationen som initialt upplevde en tillbakagång av sjukdomen.

Tidigare forskning har visat att personer som opereras för fetma går på en lågkaloridiet och denna diet hade störst effekt på ämnesomsättningen. Själva kirurgin hade en mycket mindre effekt.

Fler studier behövs för att det finns enligt forskarna ändå stora fördelar med fetmaoperationen.

En av dessa fördelar är att en majoritet av de som har typ 2-diabetes ser en tillbakagång av sjukdomen. En annan är att även om viktuppgång är nästan oundviklig några år efter operationen, blir det oftast inte en återgång till samma vikt som tidigare.

 

Källa

"Metabolic remission precedes possible weight regain after gastric bypass surgery" Obesity, 16 augusti 2023.