Fet fisk minskar risken för hjärt-kärlsjukdom

Medicin & hälsa

2023-12-06 Har du nära släkt som drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar? Om svaret är ja, kommer risken att du själv drabbas att öka.

 Fet fisk minskar risken för hjärt-kärlsjukdom

Forskare från Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan intaget av omega-3-fettsyror från fet fisk och risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med familjehistoria av sådan sjukdom.

Studien är baserad på data från över 40 000 personer utan hjärt-kärlsjukdom från 15 studier i tio olika länder. Forskarna har mätt halterna av omega-3-fettsyror i blod och vävnad hos deltagarna, samt följt upp dem i genomsnitt 13 år.

Under uppföljningstiden drabbades 8000 deltagare av hjärt- och kärlsjukdomar, såsom dödliga och icke-dödliga kranskärlssjukdomar som instabil angina, hjärtinfarkt, hjärtstopp och stroke.

Studien visar att personer som både har hjärt-kärlsjukdom hos en nära släkting (föräldrar eller syskon) och låga nivåer av omega-3-fettsyror har över 40 procents förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, jämfört med de som har höga nivåer.

Forskarna menar att det är extra viktigt för personer som har hjärt-kärlsjukdom i sin familj att äta mer fet fisk, eftersom det kan minska deras risk.

Att man har mätt omega-3 fettsyror i blodet är viktigt eftersom det är frågan om objektiva fakta och pålitligare än frågeformulär där deltagare får berätta själva om sina kostvanor.

Dessa fettsyror produceras inte av kroppen utan måste tillföras kroppen via kosten.

Fet fisk som innehåller omega-3-fettsysor är bland annat lax, makrill, sill och sardiner.  Många studier har visat att dessa fettsyror är bra för kroppen.

 

Publikation:

“Role of polyunsaturated fat in modifying cardiovascular risk associated with family history of cardiovascular disease. A pooling of de novo results from 15 observational studies”  4 december 2023