Banbrytande forskning bevisar att elefanter har specifika "namn" för varandra

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Elefanter håller kontakten med andra individer i gruppen genom att ropa ut individuella ”namn”.

Banbrytande forskning bevisar att elefanter har specifika "namn" för varandr

2023-09-10 Ny forskning av vilda savannelefanter i Kenya avslöjade att elefanter håller på koll på olika individer i gruppen genom att förse varje medlem i gruppen med ett unikt namn.

Om resultateten stämmer – forskningen har ännu inte granskats och godkänts - betyder det att elefanter är det enda andra icke-mänskliga djuret som interagerar med hjälp av namngivning.

Beteendeekologen Michael Pardo från Colorado State hävdar att hans resultat potentiellt "suddar ut linjen" mellan "vad vi tycker är unikt för mänskligt språk kontra vad som finns i andra djurkommunikationssystem."

Elefanter är kända för sina högljudda, trumpetliknande läten, men den stora majoriteten av deras kommunikation kan inte höras av människor.

I stället producerar dessa stora däggdjur mestadels lågfrekventa ljud som når andra elefanter som befinner sig ändå upp på 6 kilometers avstånd. Elefanter kan förlora varandra ur sikte i den dagliga jakten efter föda och att ropa upp varandras namn skapar trygghet i gruppen.

Forskningen gick ut på att spela in 625 elefantläten på två separata platser i Kenya. Några av dessa var kontaktläten (namnropning), medan andra var hälsningsläten, som elefanter gör när de återser varandra.

Med hjälp av en maskininlärningsmodell (artificiell intelligens), analyserades olika funktioner hos dessa läten för att korrekt förutsäga mottagaren eller individen som kallades.

Forskarna spelade upp några av dessa läten för 17 vilda elefanter. När de hörde deras ”namn” spelas upp rörde de sig snabbt mot ljudkällan. Regeln var dessutom att de också snabbt svarade när hörde sina ”namn”.

Det visade sig dessutom att olika elefanter använder sig av samma läten för att kalla samma individ i gruppen.

Forskarna kunde därmed dra slutsatsen att elefanterna inte använde namn som hade med familjeroller att göra såsom ”mamma”.

Av alla elefantläten som spelades in identifierades endast en femtedel att vara namnetiketter. Namn är inget som vi människor heller använder hela tiden i vår kommunikation.

"I stället för att bestå av ett helt fristående samtal kan elefantnamnetiketter vara inbäddade i ett samtal som samtidigt förmedlar flera ytterligare meddelanden", förklarar forskarna.

 

Publikation:

Forskningen finns tillgänglig på bioRxiv.