Människor som bor nära gröna områden åldras långsammare på cellnivå

VetenskapNatur & Miljö

2023-12-14 Studie avslöjar fördelarna såväl som ojämlikheterna mellan människor vad gäller tillgång till vardagsnära natur.

Människor som bor nära gröna områden åldras långsammare på cellnivå

Fördelarna med att bo nära naturen, allt från bättre psykisk och fysisk hälsa, starkare immunförsvar och ett friskare hjärta, har enligt forskarna en förklaring: yngre biologisk ålder.

En ny studie undersökte effekterna av människors kontakt med naturen på cellnivå.

I studien ingick 7827 personer.

De studiedeltagare som bodde i närheten av parker och andra områden med träd och vegetation, hade längre telomerer, vilket associeras med längre livslängder.

"Det gällde oavsett ras, ekonomisk status, om de drack alkohol eller rökte", förklarar socialekologen Aaron Hipp från North Carolina State University.

Telomerer är de yttersta ändarna på våra kromosomer som finns i varje cell. De 46 kromosomerna innehåller vår arvsmassa eller DNA.

Det har visat sig att längden på telomererna är en bra markör för biologisk ålder, eftersom blir kortare med varje celldelning.

Detta innebär att cellerna i kroppen har en begränsad livslängd. Kortare teolomerer betyder slitna celler.

Forskarna kunde även konstatera att närhet till naturen kan minska en persons biologiska ålder med mellan 2,2 och 2,6 år.

En hög biologisk ålder förknippas exempelvis med ökad risk för demens och stroke.

Grönområden minskar stress, luft- och bullerföroreningar, främjar fysisk aktivitet och sociala interaktioner, något som förlänger vår biologiska ålder.

Studien kunde även belysa effekterna av rasojämlikheter och segregation, då exempelvis latinamerikaner hade minst tillgång till gröna område där de bodde. Liknande problem finns i Sverige.

De gröna områdenas inverkan försvann dock när det gällde kvinnor, vars liv av olika orsaker var påfrestande och när man tog hänsyn till luftföroreningar.

Detta innebär att de socioekonomiska klyftorna mellan människor vad gällde ras, etnicitet, och kön, samt miljö- och klimatfrågan också måste lösas för att naturens kraft verkligen ska kunna gynna så många människors hälsa som möjligt.

 

Publikation

Forskningen har publicerats i Science of the Total Environment.