Lär dig skillnaden mellan "ande" och "själ"

Astro / Inspiration

Lär dig skillnaden mellan "ande" och "själ"

De flesta människor tror att själen och anden är en och samma sak. Detta stämmer inte riktigt.

Själen är i själva verket anden som får en kropp på jorden att bo i, det vill säga, anden förkroppsligad.

Själen anses också innehålla visdom och kärlek, som man får genom olika livstider eller direkt från universum eller det gudomliga, beroende på religiöst eller andligt perspektiv.Inom esoterisk filosofi skiljer man mellan egopersonligheten och själen.

Egot fokuserar endast på sig självt. Egot jämför sig med andra. Egot vill förgöra all konkurrens exempelvis. Egot är dock bara en fasad.

Ens sanna natur är i stället själen, den förkroppsligade anden. När man talar om ens autentiska jag, menar man själen (om man vet vad man pratar om). Det autentiska jaget existerar bortom alla etiketter och kategoriseringar.

Själen är dessutom unik för varje individ; ingen själ är den andre lik. Själen är således en manifestering av anden, som är del av den så kallade källan eller gud. Att det finns många själar på jorden har att göra med att det som tidigare var ett, blev till mångfald.

Målet är att få kontakt med själen och tecken på att man har utvecklat denna kontakt är att man har ett samvete, man lever ett medvetet liv och man har mål i livet som gynnar helheten. Man ser sig själv som del i någonting större. Man vill göra världen en bättre plats. Man längtar efter en större enhet. Man hittar en djupare mening med livet.

När andliga lärare och gurus talar om att vara på vägen (eng. being on the path), menar man att man är på väg hem, som innebär att man levt ut sitt syfte på jorden och kan återigen förenas med anden eller källan. Man kan dock också ibland mena att man är på rätt väg rent allmänt eller att man hittar hem till själen och det autentiska jaget.Inom kristendomen har man historiskt förkastat kroppen, köttet, men inom esoterisk lära anser man att själen inte kan existera utan en kropp, och därför är det viktigt att man tar hand om den. Kroppen är lika helig som själen.

Så här beskriver bloggen Lonerwolf skillnaden mellan de två begreppen

”Själen upptäcks i det undermedvetna eller "underjordens" rike, medan anden påträffas i tillstånd av supermedvetande (eller "övervärlden"). När vi direkt upplever både själen och anden upplever vi mystiska känslor av salighet, men själen är förbunden med vilda drömmar, extas och visioner, medan andevärlden resulterar i upplevelsen av ren, upplyst, innehållsfri Enhet.”

”...själen är jordisk, mystisk och nås genom det undermedvetna i drömmar och visioner. Anden, å andra sidan, är himmelsk, innehållsfri och nås genom tillstånd av renad medvetenhet (som meditation).”

Med andra ord kan man få kontakt med både ande och själ; men man måste gå inåt för att få kontakt med själen och uppåt i medvetandet för kontakt med anden.

Senaste uppdateringen: 2023-01-11