Usui Reiki och de hemliga symbolerna

Astro / Chakran /

Usui Reiki

Usui reiki är en form av healing, bland andra healing former.

Usui Reiki utvecklades av mästaren Usui som sägs ha hittat den här energin i Universum och som han sedan delade med sig tillsammans med de hemliga reikisymbolerna till andra. 

Reikisymbolerna

Reikisymbolerna ansågs vara både hemliga och heliga. För några år sedan har symbolerna däremot börjat komma ut på Internet. De kan anses heliga men varför ska de vara hemliga? Om de är heliga bör de komma till nytta för var och en. Symbolerna används normalt endast av personer som är initierade i de olika Reiki Graderna: I, II, III och Master i sina variationer. Många healers har däremot kommit på att man kan använda de här symbolerna på många olika sätt, och det händer att även personer som inte är initierade i Usui Reiki kan ha nytta av dem. Hur var och en använder dem är så klart en smakfråga. Det finns ingen berättelse än så länge om människor som använt symbolerna felaktigt. De kan inte skada. Dessutom finns det otroligt många Usui Reiki Masters som initierar andra på distans, gratis eller ej.

1. Cho Ku Ray: Kraftsymbolen

Cho Ku Ray, uttalas "shå ku rei".

Översättning: "Jag har nyckeln"

Med hjälp av den här symbolen ökar man reiki energin. Symbolen anses kunna dra energi från omgivningen och fokusera den här energin var man än vill ha den. Den används även för att förstärka alla andra reiki symboler (det är cho ku ray) man börjar med när man startar en reiki behandling. Symbolen ritas även då en behandling är över.

Symbolen har många användningsområden. Bestäm dig för vad du vill heala och rita symbolen med handen över det som du ska heala. Säg symbolets namn tre gånger högt eller i tanken.

Cho Ku Ray används även för beskydd och för att rena omgivningen från negativa energier. Ett annat användningsområde är "manifestering" av din önskan eller intention (Vad önskar du dig? eller Vad vill du åstadkomma?). Det är bara att visualisera det som du skulle vilja ha eller uppnå och rita Kraftsymbolen tre gånger i luften före och efter visualiseringen.

Om du vill rikta energin mot dig själv, är det bara att vända på symbolen.

Sei Hei Ki: Den mentala / emotionella symbolen

Sei Hei Ki översätts till "Jag har nyckeln till universum".

Den används primärt för - som själva namnet antyder - mental och emotionell healing. Med detta menar man olika användningsområden: för att ta bort negativa tankar, lugna sinnet, för att aktivera Kundalini under meditation, för att balansera höger och vänster hjärnhalva, mot beroenden, tar bort känslomässiga blockeringar, balansering av de högre chakrana, samt ta bort negativa energier eller dåliga vibbar.

Sei Hei Ki används alltså för att skapa frid, lugn och ro, harmoni, balans, och ett fridfullt sinne.

HON SHA ZE SHO NEN: Distanssymbolen

Uttalas: Hanh-shah-zay-show-nen.

Hon sha se sho nen översätts till "Guden som finns i mig (Budda, Jesus, etc.) hejar på Guden som finns i dig för att att skapa upplyssning och frid"

Disanssymbolen används för att heala på distans eller bakåt eller framåt i tiden. Den används även när man initierar andra i reiki på distans.

Tam-a-ra-sha: Den balanserande faktorn

Den här symbolen används för att grunda och man brukar initieras i den här symbolen under senare reikigrader. Den används även för att balansera alla chakran och energin i allmänhet. Den som känner sig grundad har rotchakrat i balans. När rotchakrat är i balans, flödar energin uppåt och balanserar även de de andra chakrana. Ett chakra får sin energi från den som ligger under. Kronchakrat anses ha direkt kontakt med själva Universum (Universell energi).

Den här symbolen brukar även användas över områden som gör ont och man menar att smärtan då brukar försvinna.

Dai Ko Mio: Mastersymbolen

Mastersymbolen är den mest kraftfulla i Usui Reiki och används endast av de som blivit Initierade i Usui Reiki Master. Symbolen används för att heala själen. Den anses därme heala sjukdomar direkt från energi fältet där de anses uppstå. Symbolen skapar ett fridfullt sinne och man tror också att den hjälper även på vägen mot upplysning. Reiki Masters använder den här symbolen väldigt mycket och menar att de blir mer intuitiva och mediala. Med träning, kan den här symbolen leda till mycket stora livsförändringar.

Läs mer på:

A rainbow ofspirituality