Magnetterapi: terapi med hjälp av elektromagnetiska fäkt

Astro / Chakran / Magnetterapi

Magnet field therapy

Magnetterapi är en ny terapimetod som lindrar huvudvärk, depression och smärta. Med hjälp av magneter förstärker man jordens naturliga jordmagnetiska miljön. Världen omgivs av elekro-magentiska fält. Människans elekromagenetiska fält är resultatet av de kemiska processerna som äger rum i människornas celler och det joniska strömmen i nervsystemet.

 

Ett elekromagnetiskt fält består av både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det elektriska fältet skapas på grund av laddade partiklar ( t ex elekroder) medan det magnetiska fältet skapas på grund av laddade partiklar som befinner sig i rörelse.

Vetenskapsmän har upptäckt att elektromagnetiska fält påverkar kroppens funktioner på  positiva eller negativa sätt, något som i sin tur har lett till utveckling av magnetfält terapi.

Alla magneter har 2 poler, en negativ och en positiv. Den negativa polen skapar ett negativt magnetiskt fält medan den positva polen skapar ett positivt magnetiskt fält. År 1975 upptäckte  Albert Roy Davis att de två polerna påverkar djur och människor på helt olika sätt. Positiva magnetfält  har en negativ inverkan på vår hälsa, medan negativa magnetfält  har en positiv inverkan på vår hälsa. Lång utsättning för positiva magnetfält stör cellernas metabolism och syresupptag medan mikroorganismernas förökar sig i snabbare takt. Om man är sjuk eller skadad ökar de positiva magnetfälten smärtan eller obehaget.

 

 

Den japanska läkaren Kyoichi Nakagawa anser att ju mer människor befinner sig i byggnader och i bilar, desto mer berövas dem från jordens natuliga elekromagnetiska fält. Därför är risken för att bli sjuk. Symptomen är yrsel, huvudvärk, bröstsmärtor, sömnlöshet, depression och orkeslöshet.

Statiska magnetfält produceras av både naturliga och artificiella magneter. Pulserande magneter genereras helt av elektroniska apparat. Magnetiska fält kan enligt William H. Philpott stimulera metabolismen och ökar mängden syre som finns tillgänglig i kroppens celler.  Det negativa eletromagnetiska fältet håller cellernas miljö icke-surt. Patogena mikroorganismer kan inte överleva i syrerika icke-sura miljöer. Även enzymaktiviteten gynnas.

Ett negativt magnetiskt fält mot huvudet gör att man slappnar av eftersom produktion av melatonin stimuleras. Melatonin anses sakta ner åldrandet, minska stressen, förhindra infektioner, stoppa utveckling av tumörer, och kontrollerar andningen och produktionen av fria radikaler (mycket destruktiva molekyler som saknar en elektron och som reagerar snabbt i kontakt med andra molekyler). Fria radikaler kan leda till problem i proteinsyntesen.

Rent generellt finns det två olika metoder för magnetterapi. Enligt den första ska man utsätta kroppen för endast det negativa magnetfältet (nord) och de som använder svaga magneter men utsätter kroppen för båda magnetenfälten samtidigt. De som förespråkar magnetterapi som utsätter kroppen för det negativa magnetfältet endast, använder starka magneter på ca. 2000-4000 gauss. Man placerar i allmänhet magneterna där man ska lindra smärtan. De som använder båda polerna använder mer sofistikerade metoder. 

Hur lång tid varar en behandling? Om möjligt, ska man ha magneterna på sig dygnet runt. Det negativa magnetfältet anses även bota människor från psykiska störningar såsom kronisk depression, halucinnationer, panik, och så vidare.

Magnetic Field Theraphy

Benefits of Magnetic Field Therapy