Hjärnvågsstimulering

Astro / Chakran /

Varje sinnestillstånd i hjärnan har en unik elektrisk signatur som kan upptäckas i hjärnan. Dessa signaturer kallas "hjärnvågor". Med specialutrustning kan dessa hjärnvågor mätas och registreras. När vi gör det, vet vi också på vilket humör en person är.

 

 

Med "hjärnvågsstimulering" avses en process som går ut på att stimulera någons hjärnvågor med hjälp av ljud eller ljus. Resultatet blir att man förändrar själva mönstren i hjärnvågorna. Genom att förändra hjärnvågorna kan man vanligtvist återskapa tillstånd av t ex meditation, mental klarhet, kreativitet eller sömn. Hjärnvågor

Hjärnvågsavläsningar med EEG-maskiner har exempelvis visat att vågor av 4Hz uppstår när en person sover. För att återskapa det här tillståndet i hjärnan och kanske bli kvitt sömnproblem, har vissa forskare skapat ljudinspelningar som kan sänka hjärnvågsfrekvensen till 4Hz. Lyssnaren kommer att somna när han eller hon lyssnar på en sådan inspelning.

Inte nog med detta. Forskare har registrerat även vilka hjärnvågor som förekommer i hjärnan i samband med djup koncentration, kreativa sinnestillstånd och avkoppling. Genom att använda visuell eller hörbar stimulans, kan därför kunniga på området, återskapa dessa tillstånd i hjärnan hos människor. Genom att lyssna på rätt sound, kan man därför själv förändra hur man känner.

Många forskare har försökt använda hjärnvågsstimulering för att minska smärta och värk, öka IQ, och minska ADD symptom.Hjärnvågsmönster

Olika hjärnvågsmönster har olika namn beroende på frekvens. Med frekvens menar man pulser per sekund.

Beta vågor (12-40 Hz): Vi är uppmärksamma och medvetna. Det är frekvensen som dominerar när vi är vakna. Vi kan fokusera på vad vi ska göra och vi kan tänka klart.

Alfa vågor (8-12 Hz): Vi är avslappnade, fysisk som mentalt. Vi är dock fortfarande medvetna om världen som finns runt omkring oss.

Theta vågor (4-7 Hz): Vi dagdrömmer och känner oss sömniga. Under det här tillståndet minns vi bättre, vi är i ett meditativt tillstånd, och vi är intuitiva. Theta vågor förknippas också med kreativitet.

Delta vågor (0,1-4 Hz): Vi sover. Det är frekvensen som endast förekommer under djup sömn, som naturligtvist förknippas med läkning och tillväxt.

Gamma vågor (30-100 Hz): Förekommer aldrig ensam utan mer som komplement till andra typer av hjänvågor. Den har konstaterats förekomma hos buddhistiska munkar och förknippas med insikter, inspiration och djup fokus.

Om du vill fördjupa dig i ämnet, rekommenderas du att läsa informationen här: http://www.brainwavecollege.com