Begagnade västerländska bilar fortsätter att förorena i Afrika

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Löser transportfrågan, förvärrar klimatkrisen.  

Begagnade västerländska bilar fortsätter att förorena i Afrika

2023-04-29 Den typiska livslängden för en bil är 10 till 15 år varefter de hamnar på skroten eller säljs för delar.

Vissa bilars livslängd förlängs däremot, genom att de exporteras från Europa och USA till utvecklingsländer i framför allt Afrika och Latinamerika.

Detta diskuterades nyligeni en podcast The Conversation Weekly.

Paul Bledsoe, amerikansk lektor i miljöpolitik hävdar att allteftersom elbilar blir billigare att köpa och driva, kommer allt fler fungerande begagnade förbränningsmotorfordon att exporteras till utvecklingsländer, något som kommer att leda till mycket höga föroreningshalter, i synnerhet om länderna saknar en lämplig miljöpolitik.

Forskaren Festival Godwin Boateng studerar hållbar utveckling i Afrika.

"Mellan 2015 och 2018 exporterades cirka 14 miljoner begagnade fordon från Europeiska unionen, Japan och USA, varav 40% hamnade i afrikanska länder. Bara i Ghana, för varje hundra fordon på vägen, är 80 till 90 begagnade.", förklarar Boateng.

Utöver detta är över 50% av de begagnade bilarna över 15 år gamla.

"Så de tenderar att vara riktigt gamla och mycket förorenande. Och för att göra saker ännu värre tenderar de att göra modifieringar av dessa fordon, vilket gör dem ännu mer förorenande.

Ghana införde en lag år 2020 för att bekämpa miljöskadorna som de begagnade bilarna orsakar. Nu får man inte importera bilar som är över 10 år gamla. Fler utvecklingsländer bör följa i samma fotspår med tanke på den mängd av begagnade bilar som de västerländska länderna så småningom kommer att vilja exportera med tanke på elfordons infart.