Vuxna människor skrattar cirka 17 gånger varje dag

Livsstil / 10 saker om...

Skratt

Att skratta är så pass naturligt att man inte tänker mycket på varför man skrattar och hur många gånger man gör det. Inte heller är man medveten om att skratt faktiskt är intressentare än man kan föreställa sig.

 

 

Här är tio saker som du bör veta om skratt.

1. Vuxna människor skrattar cirka 17 gånger varje dag.

2. Människan är inte den enda arten som skrattar.

3. Mycket forskning bevisar om och om igen att skratt ökar välmående, förbättrar hälsan och hjälper kroppen att motarbeta sjukdomar.

4. När vi skrattar gör vi två saker: Vi producerar både rytmiska ljud och gester. Det är vår hjärna som uppmuntrar oss att göra båda sakerna samtidigt. På detta sätt signalerar vi mot omgivning att vi skrattar och eftersom skratt smittar av sig, börjar även andra skratta.

 

 

5. Den fysiologiska studien av skrattproduktion har ett eget namn: Gelotologi.

6. Hur snabbt vår hjärna känner igen inkongruensen i de flesta skämt avgör om vi skrattar eller inte (enligt humorforskaren Peter Derks).

7. De flesta forskare anser att skratt har en social funktion och även om vi också kan skratta för oss själva, är vi 30 gånger mer benägna att skratta tillsammans med andra i jämförelse med antalet gånger vi skrattar när vi är ensamma.

8. Vissa studier visar att dominanta individer, såsom chefer, använder humor oftare än sina underordnade. Moreall hävdar att kontroll av skratt i en grupp är ett sätt att utöva makt, eftersom man samtidigt kontrollerar det känslomässiga klimatet i gruppen.

 

 

9. Skratt kan enligt forskaren Provine ibland bli vår räddning. Får vi hotfulla personer att skratta kan vi undvika en konfrontation.

10. Hela 15 olika ansiktsmuskler och flera hjärnområden är inblandade i skrattproduktion.

Senaste uppdateringen: 2014-06-03