Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

AI är redo för att implementeras för att upptäcka bröstcancer

Fler fall av bröstcancer kan hittas med hjälp av AI, medan radiologens jobb underlättas.

AI är redo för att implementeras för att upptäcka bröstcancer

2023-09-11 Forskare på Karolinska Institutet säger att AI nu är redo att implementeras i bröstcancerscreening.

Anledningen är att en ny studie visade att en AI-stödd radiolog upptäckte fler fall av bröstcancer än två radiologer som jobbade tillsammans.

I över 30 år har mammografier varit det bästa sättet för att upptäcka bröstcancer. Ändå har inte alla cancerformer upptäckts. Det brukar även finnas brist på radiologer.

Studien genomfördes på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm mellan april 2021 och juni 2022. Över 55 500 kvinnor mellan 40 och 74 år screenades.

Det visade sig att AI själv gjorde ett lika bra jobb som två radiologer. Medan AI på egen hand upptäckte 246 fall av cancer upptäckte två radiologer som jobbade tillsammans 250 fall.

En radiolog upptäckte i samarbete med AI 261 cancerformer. Två radiologer i samarbete med AI upptäckte de flesta cancerfall, hela 269.

Förutom att AI och en radiolog detekterade fler cancerfall, halverades radiologens bildläsningstid.

Forskarna fann dessutom att när AI användes, minskade antalet falska positiva resultat med mellan 6 och 55%. Detta minskade det psykiska lidandet för dessa kvinnor som var friska samt sänkte kostnaderna.

Forskarna drog slutsatsen att en AI-stödd radiolog är effektivare än två radiologer som inte använder AI.

En mänsklig radiolog behöver göra den sista bedömningen för att eventuellt återkalla någon patient för vidare undersökning och biopsier.

Innan man börjar använda ett AI-system, måste det testas ordentligt. I framtiden kommer dock AI med största sannolikheten att ta över mycket av screeningsarbete.

Screeningmammografi har utvärderats på Capio S:t Görans sjukhus av en AI-stödd radiolog sedan juni 2023, vilket har frigjort tid för radiologerna att ägna åt bröstcancerpatienter.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Cancerfonden och mjukvaruutvecklaren Lunit Inc.

 

Publikation

Artificial intelligence for breast cancer detection in screening mammography: A paired-readers prospective interventional screen positive trial”, Karin Dembrower, Alessio Crippa, Eugenia Colón, Martin Eklund, Fredrik Strand, The Lancet Digital Health, online September 9, 2023.