Kärleksinducerande medel blir allt vanligare…

Livsstil / Kärlek och relationer

… och genererar stora etiska frågor

George Simon om manipulation i dagens samhälle

2022-02-10 Enligt Anna Machin, doktor i evolutionär antropologi och författare till boken ”Why we love” (Varför vi älskar) vet man nu tillräckligt mycket om hjärnans kemi för att möjliggöra utveckling av piller som inducerar kärlek och empati.

I en artikel som hon själv skrev och publicerade i New Scientist pratar Anna Machin om att människans strävan att skapa ett kärlekselixir började för minst 4000 år sedan.

Anna Machin har också gjort en Youtube video där hon i evolutionär anda anser att kärlek är så otrolig viktig för oss för att kärlek är mekanismen evolutionen kom upp med när den ville uppmuntra oss att fortplanta oss.

Om 10 år kommer kärlekspiller att vara tillgängliga för alla, säger hon och de används redan terapeutiskt för att hålla kärleksflamman levande mellan äkta par i USA.

Oxytocin som man redan kan köpa online, används för att framkalla förlossning.

Forskning visar dock att oxytocin också förbättrar vår sociala kompetens och minskar våra hämningar, ökar förtroendet, tilliten och empatin för andra. Vårt sociala självförtroende blir bättre.Oxytocin är också ett hjärnkemikalier som är inblandad i upplevelsen av kärlek och är viktigast för att kunna inleda nya relationer. Tre andra kemikalier hjälper oss att utveckla långvarig kärlek.

Den första är dopamin, som motiverar och belönar oss för att älska helt enkelt. Sedan har vi serotonin som hjälper oss att bli besatta av den andre. Beta-endorfin gör oss beroende av kärlek på lång sikt.

För att våra kärleksliv skall fungera långsiktigt måste alla dessa fyra hjärnkemikalier fungera.
Innan man går ut en fredagskväll kan man spreja oxytocin upp i näsan. Allteftersom hämningarna minskar, blir man mindre defensiv när man möter andra människor och mera empatisk och lyhörd.

MDMA är en rekreationsdrog som också kallas för ecstasy. Förutom eufori framkallar drogen empati och kärlek för våra medmänniskor.

Människor tar redan antidepressiva medel och går i terapi för att relationer skall förbättras, hävdar Anna. Varför inte gå den motsatta vägen, och framkalla positiva känslor som hjälper en att utve ckla goda relationer till andra människor? Goda relationer sägs vara nyckeln till ett lyckligt liv och till bättre livskvalitet.Antidepressiva medel förbättrar inte alltid relationer dock. I fallet med de som går under beteckningen SSRI, är biverkningen minskad libido samt mindre intresse för relationer.
SSRI kan kanske hjälpa när man är besatt av någon annan men kärleken är obesvarad.

I en bok med namnet ”Love is the drug” (Kärlek är medicinen) rapporterar dock författarna Brian Earp och Julian Savulescu hur religiösa samfund använder medlet för att undertrycka homosexualitet.

Oetiska användningar av alla sådana medel är möjliga.

Man kan droga någon utan dennes vetskap så klart men man kan också inleda ett förhållande grundad i artificiellt inducerat kärlek med någon. Slutar man ta sina piller en vecka blir detta uppenbart. Om den andra partners kärlek är äkta skapar det lidande. Man vill också rent allmänt känna riktig kärlek för någon annan med. I relationer som präglas av en maktobalans kan ena partnern blir tvungen att ta preparatet för att denne skall bli mera tillgiven och kärleksfull.  

Hur alla mediciner påverkar oss kan skilja sig från person till person. Forskning har visat att oxytocin kan leda till svartsjuka, favoritism och rasism. Inte alla känner någon effekt av MDMA.

 

 

Man pratar också om piller och kemiska preparat som kan hjälpa oss att glömma bort ett smärtsamt förhållande eller en negativ erfarenhet. Frågan är hur bortradering av en viktig upplevelse i våra liv kan påverka oss i psykologisk mening i helhet.

Optimisterna säger att dessa preparat i framtiden när de är fullt utvecklade kommer att vara reglerade och deras möjliga makt inte kan missbrukas. Men sanningen är att utopier aldrig existerar. Baksidan blir missbruk.

Det är nog ännu en fråga vi alla måste ta ställning till.