Medicin & hälsa Universum Teknik Historia & arkeologi Natur & Miljö Neurologi Artificiell Intelligens COVID-19

Forskare varnar att atmosfären inte har varit så här på 14 miljoner år

VetenskapHistoria & arkeologi

2023-12-09 Ny studie målar en dyster bild av var klimatet är på väg.

Dinosauriernas dominans orsakade våra korta livslängder

Förra gången koldioxiden i atmosfären innehöll 420 miljondelar (ppm) koldioxid och konsekvent matchade dagens nivåer var för 14 miljoner år sedan, enligt en stor ny studie som målar upp en dyster bild av vart jordens klimat är på väg.

På den tiden fanns det inte någon is på Grönland och människornas förfäder hade precis övergått från skog till gräsmarker.

Fram till slutet av 1700-talet var atmosfärens koldioxid cirka 280 ppm, vilket betyder att människor redan har orsakat en ökning med cirka 50 procent av växthusgasen, som fångar värme i atmosfären och har värmt upp planeten med 1,2 grader Celsius jämfört med före industrialiseringen.

Om de globala koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan vi nå mellan 600 - 800 ppm år 2100. Dessa nivåer sågs senast under eocen, för 30-40 miljoner år sedan, innan Antarktis var täckt av is och när världens flora och fauna såg väldigt annorlunda ut – till exempel strövade fortfarande enorma insekter runt på jorden.

Varmast var temperaturen på jorden för 50 miljoner år sedan när CO2 steg till 1 600 ppm och temperaturen var 12 grader Celsius varmare innan temperaturen sjönk.

För 2,5 miljoner år sedan var koldioxiden 270-280 ppm, vilket inledde en serie istider.

Det förblev den nivån när moderna människor utvecklades för 400 000 år sedan. Denna jämna nivå fanns kvar tills vår art började bränna fossila bränslen i stor skala.

Inte bara har människor utvecklats anpassade till en kallare klimat. Det tog 150 000 år för koldioxid halten att minska och nå de nivåer som gjorde utvecklingen av vår art möjlig.

Forskarna uppskattar att en fördubbling av CO2 förutspås värma planeten med 5-8 grader Celsius. Smältning av polarisarna minskar exempelvis planetens förmåga att reflektera solstrålning.

Att försöka lösa klimatkrisen är viktigt. Om vi inte gör det, kommer en farlig höjning av temperaturen att förbli en realitet under en mycket lång tid.

 

Publikation

Toward a Cenozoic history of atmospheric CO2 Science.