Om din hund äter rått kött kan farlig bakteriestam spridas

VetenskapNatur & Miljö

2023-12-10 Ny studie avslöjar samband mellan antibiotikaresistent bakterie och rått kött som hundmat.

En studie av 600 hundar fann ett samband mellan hundar som äter rått kött och den antibiotikaresistenta bakterien Escherichia coli i avföringen.


Risken är att bakteriena sedan når människor och nötkreatur.

Man har i studien funnit att hundar på landet har samma bakteriestammar som nötkreaturen, medan stadshundar har samma bakteriestammar som människorna.

Forskare hävdar att hundar inte bör äta rått kött. Köper man hundspecifikt rått kött skall man se till att man köper en sort som kan kokas och sedan koka det.

För att undvika bakterieresistens bör nötkreatur inte får för mycket antibiotika.

Ecoli bakterier är normala i både hundar och människor.

Vissa stammar är dock farliga för människor med svaga immunförsvar på grund av antibiotikaresistens.

Studiens syfte var att hitta eventuella spridningssamband mellan djur och människor av bakterier som utgör en risk för människors hälsa.

 

Publikation

Forskningen publicerades i One Health.