Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer och påskyndar deras spridning i kroppen

Forskare vid Karolinska institutet försöker utveckla läkemedel som stryper blodkärlsnybildning.

Fetmakirurgi – positiva effekter på ämnesomsättningen försvinner fort

2023-09-01 Man brukade anta att C-vitamin och andra antioxidanter bekämpar spridning av cancer i kroppen.

Ny forskning vid Karolinska institutet bevisar motsatsen.

I lungcancertumörer stimulerar antioxidanter nybildning av blodkärl som tillför näring som leder till att tumören växer och sprider sig i kroppen.

Studien publicerades i Journal of Clinical Investigation.

Därför är extra tillskott av antioxidanter skadligt för cancerpatienter och personer med ökad cancerrisk.

Tidigare forskning av samma forskarteam har tidigare visat att C- och E-vitamin stabiliserar ett protein som heter BACH1. Den nya studien visat att aktiveringen av proteinet leder till ökad nybildning av blodkärl (angiogenes).

Proteinet aktiveras när mängden fria syreradikaler sjunker i kroppen till följd av antioxidanters verkan som tillförs kroppen eller som aktiveras av spontana mutationer i tumörcellerna.

Enligt den nya studien kan cancertumörer producera nya blodkärl vid normala syrenivåer. Tidigare studier har dock felaktigt visat att låga syrenivåer (hypoxi) krävs för att detta skall kunna ske.

Proteinet BACH1 arbetar tillsammans med HIF-1α i tumörerna, enligt den nya forskningen.

Forskarna fokuserar nu på att utveckla läkemedel som stryper blodkärlsnybildning, så kallade angiogenes-hämmare.

 

Publikation

”Antioxidants stimulate BACH1-dependent tumor angiogenesis” Journal of Clinical Investigation, online 31 augusti 2023, doi: 10.1172/JCI169671.