AI behöver en kropp som interagerar med den verkliga världen för att kunna utvecklas

AI & Robotik

2023-12-06 Enligt robotforskaren och förespråkaren för evolutionär robotik, Josh Bongard, kan AI endast nå sin fulla potential genom så kallad förkroppsligad AI.

Bionisk hand smälter samman med kvinnas ben, muskler och nerver

Josh Bongard, en robotiker vid University of Vermont, är en förespråkare för idén att artificiell intelligens (AI) behöver en fysisk kropp för att kunna uppfylla sin fulla potential.

Han menar att AI behöver kunna uppleva och interagera med den fysiska världen direkt, snarare än genom abstrakta medier som text eller bildskärmar, i en intervju med New Scientist.

Denna tanke bygger på konceptet om “embodied cognition”, eller “förkroppsligad kognition” på svenska. Detta innebär att vårt tänkande och vår förståelse av världen är djupt rotade i vår fysiska kropp och dess interaktioner med omvärlden. Enligt denna teori, kan AI bara utveckla en verklig förståelse för världen om den har en kropp att uppleva den med.

Bongard arbetar med detta genom sitt arbete inom “evolutionär robotik”. Detta innebär att han använder principer från naturligt urval för att skapa och testa olika robotdesigner. Många av dessa robotar är gjorda av mjuka material, vilket gör dem mer anpassningsbara till sin omgivning.

Genom att ge AI en kropp att uppleva världen med, tror Bongard att vi kan hjälpa den att utveckla en djupare och mer nyanserad förståelse för världen. Detta kan i sin tur leda till mer kraftfulla och användbara AI-system.