Utomeuropéer har betydligt fler symtom på ätstörningar jämfört med svenskar

Hälsa Bantning

2023-11-30 Ätstörningar är inte ett unikt västerländskt kulturellt syndrom som framför allt drabbar vita kvinnor.

Utomeuropéer har betydligt fler symtom på ätstörningar jämfört med svenskar

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att personer med utomeuropeisk härkomst har nästan 3 gånger fler symptom på ätstörningar jämfört med svenskar. Ändå har de sämre tillgång till specialistbehandling. Den främsta anledningen är att de oftast inte söker hjälp.

Ätstörningar kan drabba alla slags människor från alla slags etniska och socioekonomiska bakgrund. Inte längre håller man fast vid stereotypen att det är främst vita västerländska kvinnor som drabbas.

Även om medvetenheten ökar, blir ätstörningar ändå allt vanligare i synnerhet i Öst- och Sydostasien.

I studien undersöktes sambandet mellan migrationsbakgrund, symtom på ätstörningar och användning av specialistvård.

Studien fann att individer födda utomlands, särskilt de som migrerat från länder utanför Europa, hade en betydligt högre förekomst av symtom på ätstörningar jämfört med inrikes födda individer.

Detta gällde för alla undersökta symtom, inklusive restriktiv ätstörning, kompensatorisk kräkning, hetsätning och överfokus på mat.

Dessutom var individer med båda föräldrar födda utomlands och individer som bodde i stadsdelar med hög andel migranter mer benägna att uppvisa symtom på ätstörningar.

Däremot var det mindre sannolikt att individer födda utomlands sökte specialistvård för ätstörningar jämfört med inrikes födda individer. Detta tyder på att det finns en ojämlikhet i tillgången till specialistvård för ätstörningar bland individer med migrationsbakgrund.

Studien baseras på folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm från 2014 som skickas ut vart fjärde år till stockholmare och som innehöll fyra frågor om ätstörningar och besvarades av drygt 47 000 personer.

Frågorna var följande:
1. "Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?",
2. "Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?", 3. "Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?",
4. "Var skulle du placera dig själv på en skala från 1 till 8 där 1 betyder inga matrestriktioner (jag äter vad jag vill när jag vill) och 8 betyder fullständiga matrestriktioner (jag begränsar alltid mitt matintag och jag gör inga undantag)?"

Enligt forskarna är det viktigt för att alla har lika tillgång till specialistvård.

Forskningen fortsätter med intervjuer för att ta reda på vad det finns för hinder när det gäller prevention, vård och behandling av ätstörningar bland personer med migrationsbakgrund.

Publikation

Migration background, eating disorder symptoms and healthcare service utilisation: findings from the Stockholm Public Health Cohort” Mattias Strand, Sofie Bäärnhielm, Peeter Fredlund, Boel Brynedal, Elisabeth Welch, BJPsych Open, online 3 november 2023, doi: 10.1192/bjo.2023.599