Yngst i klassen löper 60% högre risk att diagnostiseras med ADHD

Hälsa / Forskning / Artikel

Yngst i klassen adhd

Enligt senaste forskningen kan så gott som 1 miljon amerikanska barn ha fått en felaktig ADHD diagnos. De kan ha fått den här diagnosen för att de är yngst i klassen och inte för att de har några beteendeproblem.

Den här slutsatsen drogs av två helt oberoende forskarteam som bedrevs vid två olika högskolor i USA. 

Vissa barn i en klass kommer alltid att vara 1 år yngre än de andra. Och det är de som löper 60% risk för att få diagnosen ADHD, som skadar barnet för livet, eftersom de börjar ta en medicin vid namn Ritalin som de inte behöver. Medicinen skapar en rad oönskade effekter, bland annat darrningar, högt blodtryck och yrsel. Dessutom löper ADHD-diagnostiserade barn större risk att hoppa av skolan .

De här studierna utfördes vid Michigan State University och North Carolina State University och publicerades i USA Today. De här studierna väcker frågor: Hur kommer det sig att yngre barn har större chans att få en ADHD diagnos är en sådan fråga. En annan fråga är huruvida äldre barn slipper en sådan diagnos eftersom de är mognare och beter sig "normalare" än de yngre barnen i klassen.

Lärarna kan också bidra till att barn utvecklar ADHD eftersom de börjar behandla stökiga yngre barn annorlunda, något som leder till en stigmatisering. I samband med en stigmatisering kommer barnen att bete sig så som de får veta att de är.

Källa: Usatoday.com