Fysisk bestraffning av barn farlig för deras långsiktiga utveckling

Hälsa / Forskning /

Fysisk bestraffning skapar problem i barns utveckling

En analys av forskning om fysisk bestraffning av barn under de senaste 20 åren visar att ett sådant straff är potentiellt skadligt för barnens långsiktiga utveckling, enligt en artikel i CMAJ (Kanadensiska Medical Association Journal).

Under de senaste 20 åren, visar en växande mängd forskning tydligt att barn som har upplevt fysisk bestraffning tenderar att vara mer aggressiva mot föräldrar, syskon, kamrater och senare, makar, och är mer benägna att utveckla antisocialt beteende.

"Praktiskt taget utan undantag, fann dessa studier att fysisk bestraffning var associerad med högre nivåer av aggression mot föräldrar, syskon, kamrater och makar", skriver forskaren Dr Joan Durrant.

I en studie kom man också fram till att när familjer blev bättre på att låta bli användning av fysisk bestraffning, minskade även barnens beteendeproblem.

Fysisk bestraffning förknippas också med en rad olika psykiska problem, såsom depression, ångest och användning av droger och alkohol. En del resultat tyder också på att vissa områden i hjärnan påverkas negativt som leder till att barn presterar sämre på IQ-tester.

Många länder har idag avskaffad fysisk bestraffning helt och föräldrarna har utvecklat nya metoder för att förbättra barnens sunda utveckling. Hit hör så klart Sverige. Men kroppslig bestraffning förekommer fortfarande på många håll i världen. Även i länder där kroppslig bestraffning idag är olaglig, förekommer den fortfarande i vissa familjer.

Källa: Sciencedaily.com