Naturen flyttar in: Biofil design för hälsa och välbefinnande

Inredning

2024-02-21 Föreställ dig ett hem med frodiga växter som klättrar uppför väggarna, en porlande fontän som ger lugn och ro, och stora fönster som ramar in den vackra utsikten över trädgården.

Naturen flyttar in: Biofil design för hälsa och välbefinnande

Naturen har en djupgående inverkan på vårt välbefinnande, och många moderna designkoncept återspeglar detta genom att integrera naturens element för att skapa harmoniska och hälsosamma miljöer.

Biofil design versus empatisk design

Ett sådant koncept är biofil design, som uppstod som en reaktion mot en alltmer urbaniserad betongvärld. I en sådan värld har människan förlorat kontakten med naturen. Design och arkitektur har blivit fokuserad på skönhet och funktion medan vårt inneboende behov av närhet till naturen har ignorerats.

Beroende på utrymme, vill man ha in växtväggar, stenar, hela träd om möjligt, naturliga material och rinnande vatten. Små tecken på biofil design i heminredningen, förekommer genom inomhusväxter, små vattenfontäner, takfönster, utsikt över grönska och stora fototapet även kallade väggmålningar. Visuella element i inredningen är mycket viktiga.

Naturen flyttar in: Biofil design för hälsa och välbefinnande

Biofil design kombineras oftast med empatisk design, som även tar hänsyn till vad människor kommer att göra i ett visst utrymme och skapa en miljö som stimulerar rätt stämning och som exempelvis stimulerar kreativitet, inlärning eller avslappning. Det handlar om att försöka anta någon annans perspektiv. Vissa element kan vara störande för vissa människor eller i vissa situationer. Vill man skapa en värld anpassad till den stämning man vill ha, eller de aktiviteter som man vill hålla på i ett utrymme, måste man sätta sig in i någon annans situation och gå i deras skor. Vill man stimulera ett barns intresse för geografi exempelvis kan man se till så att en stor världskarta hänger på väggen.

Biofili - betydelse och ursprung

Biofili kan beskrivas som en inneboende kärlek till naturen och allt den rymmer. Den innefattar inte bara växter och djur, utan även naturliga landskap och processer.

Biologen Edward O. Wilson, som lanserade konceptet biofili i modern tid, menade att biofili har spelat en avgörande roll för vår överlevnad genom tiderna. Genom att känna samhörighet med naturen har vi kunnat finna föda, skydd och välbefinnande. Djupt inom oss bär vi alla på en medfödd förmåga att älska allt levande och finna glädje i naturens famn.

Psykologen Erich Fromm utforskade också idén om en inneboende mänsklig koppling till naturen från ett mera filosofiskt perspektiv jämfört med Wilsons mera evolutionära perspektiv. Fromm såg naturen som en potentiell källa till uppfyllelse. Genom att ansluta till naturen kan individen uppleva en känsla av tillhörighet, övervinna känslor av isolering och få kontakt med något större.

Konceptet är dock mycket äldre, och kan spåras tillbaka till antikens Grekland. I olika kulturer, såsom den kinesiska inredningsmetoden feng shui, har man sett till så att naturen på något sett flyttat in för att skapa välbefinnande, något som man har kallat “god chi”.

Naturens läkande kraft är vetenskapligt bevisat

Det som så många människor och kulturer instinktivt känt till, har kunnat bevisas. Forskning har visat att närhet till naturen minskar stressnivåerna. Som resultat stärks immunförsvaret medan läkningsprocessen påskyndas.

Redan för 30 år sedan har Roger Ulrich visat i sin studie att patienter som hade en utsikt över naturen återhämtade sig snabbare från gallblåsaoperationer. Andra forskare har funnit att sjukhuspatienter oavsett sjukdom återhämtade sig bättre när de kunde titta på naturen, enligt en rapport från Naturvårdsverket.

Detta går bortom terapeutisk heminredning.

Vi är anpassade till ett liv i naturen. Under större delen av mänsklighetens historia har vi levt nära naturen. Endast under det senaste århundradet har människor övergått till ett liv inomhus.

Det har visat sig att inomhusväxter hemma eller på kontoret kan öka välbefinnandet med 47 %, kreativiteten med 45 % och arbetsplatsens produktivitet med 38 % .

Att vi numera bor, arbetar, shoppar och underhåller oss inomhus har inte ändrat vår biologi och hjärna. I mänsklighetens själ, finns det därför en längtan efter naturens lugnande och helande kraft. Artikeln “Hur och varför vi påverkas vi av natur- och djurkontakt?” utforskar en rad teorier om varför kontakten med naturen är så viktig för oss.

En stor rapport med namnen “14 Patterns of Biophilic Design” av Terrapin Bright Green, upptäckte forskarna att biofil design kan minska stress, förbättra kognitiva funktioner och den allmänna psykologiska välbefinnandet.

Exempelvis kan visuell kontakt med naturen sänka blodtrycket och hjärtfrekvensen, förbättra uppmärksamheten och höja den allmänna upplevelsen av lycka, något som naturligtvis betyder en lägre förekomst av depression, hjärtsjukdom och diabetes.

Stressnivåerna minskar även i närvaro av vatten, som också förbättrar minne, uppfattning och psykologisk lyhördhet.

Naturen flyttar in: Biofil design för hälsa och välbefinnande

Även naturliga material som trä har visat sig kunna slappna av det autonoma nervsystemet. Fördelen med trä är att den ger både visuell och känslomässig koppling till naturen.

Hållbarhet och holism

Biofil design är också miljömedveten. Hållbarhet är viktigt medan formerna är organiska.

Innan du ger dig på denna form av inredning, gäller det att bestämma sig som sagt vad rummet ska användas till, huruvida man vill umgås, arbeta, studera eller koppla av. Alla sinnen inkluderas. Hur rummet känns, vad man ser, vad man hör och hur det doftar.