Sömnbrist kan vara orsak till att du är fet

Hälsa / Viktminskning / Artikel

sömbrist

Sömnbrist kan göra dig fet. Det har med hormonet leptin vars mängd sjunker drastiskt vid sömbrist och som gör oss mer hungriga än vid normal sömn.

Sömn studeras av många forskare. Inte minst studeras kroppens reaktioner och responser i samband med att man sover för lite eller om man sover dåligt.

Många forskare har hittat samband mellan för lite sömn och olika sjukdomar som drabbar många i dag bland annat diabetes, fetma, dåligt minne, hjärtsjukdom, högt blodtryck och även stroke.

Forskning har visat att försökspersoner som fick för lite sömn varje natt och sov i genomsnitt 4 timmar varje natt började visa tecken på typ II diabetes redan efter 6 nätter. När de vaknade var de extra hungriga och de åt också extra mycket. Försökspersonerna var alla friska och unga. Testera som gjordes innan experimentet startades visade normala värden.

Leptinhalten i blodet sjunker vid sömnbrist

Leptin är hormonet som berättar för vår hjärna att vi är mätta eller hungriga. Samtliga försökspersoner i experimenterna som gjordes visade att personerna som sov för lite eller sov mycket dåligt, hade mycket låga halter av hormonet leptin, något som innebar att de kände sig extra hungriga och åt extra mycket.

Experimenterna gjordes i USA och amerikanska forskare tror nu att det är just amerikanernas livsstil med flera jobb samtidigt och mycket prestationskrav som gör att de sover både dåligt och för litet och detta kan förklara det stora antalet överviktiga i USA.

Sömbrist leder till sämre minne

Experiment har också visat att personer som pluggade hela natten innan tentan presterade sämre än personerna som pluggade på eftermiddagen och sov hela natten innan provet.

Experimenterna visade även att det inte räcker med att plugga eller träna när man vill lära sig något utan att man även behöver sova mellan varven.

Typ II diabetes vanligare bland unga

Sömnbristforskningen kan också förklara varför allt fler unga människor blir sjuka i Typ II diabetes som förr i tiden framför allt drabbade gamla (ålderdomsdiabetes).

De här forskningsresultaten är viktiga och intressanta eftersom sömn verkar påverka hela vår hälsa. Man bör sova minst 7-8 timmar varje natt och man ska också se till att sömnen blir ostörd.

14 oktober 2008

Källa: CBS 60 minutes