Horoskop 2020 för vattumannen

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Vågen 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Vattumannen 2020: På jakt efter visdom och sanning

Kort horoskop för vattumannnen 2020

Jupiter i stenbocken under 2020 ger dig förmågan att hitta de inre sambanden samt hjälper dig att se saker från nya perspektiv. Du hittar svaren på de stora och viktiga frågorna. Du är filosofisk och andlighet utgör en större och viktigare del av er ditt liv. Även Pluto och Saturnus befinner sig i stenbocken något som skapar personlig utveckling. Du behöver bli av med rädsla och misstänksamhet. Men du gräver djupt i jakt efter sanning och visdom. Du hittar de inre skatterna, och inser att alla svar redan finns inom oss, om du inte redan visste det. Transiten är otroligt bra för dig som håller på med filosofi och forskning. Du kan ha ett stort behov av enskildhet, i synnerhet under första halvåret. Du vill så gärna även hjälpa andra människor som har det svårt. Du får tack vare trigonerna till Uranus i oxen, bättre förståelse för din familj, dina rötter och ditt förflutna. Du kan se gamla vänner på ett helt nytt sätt.

Två förmörkelser i kräftan den 10 januari och 21 juni verkar däremot indikera att ni under första halvåret även vill ha förändringar på jobbet eller i yrkeslivet. Ni kan också ändra hälsovanor med och hitta nya behandlingar som är bättre än vad ni testat hittills. En hel del sker på jobbet och i yrkeslivet under första halvåret.

Våren och sommaren är en tid under vilken du bör ha roligt och njuta av tillvaron med Venus i huset gör nöjen och romantik. Venus bildar däremot en trigon till Saturnus i ditt tecken fram till den 2 juli och därmed kan du känna dig mindre optimistisk och du kan även bekymra dig för dina eventuella barn som kan behöva mer av din tid och uppmärksamhet. Venus retrograd mellan den 13 maj- 25 juni i tvillingarna ökar även risken för intriger, för folk som tar åt sig äran för dina kreativa projekt, och problem i det romantiska livet på grund av skvaller eller annan typ av styrning och inblandning. Icke desto mindre kan du efter den 2 juli och fram till 7 augusti hitta kärleken och harmonin igen. Därför blir sommaren bättre under juli. Om ni inleder en ny romans under juli gäller det att vara lite på sin vakt och försöka bevara din känslomässiga distans.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten under andra halvåret skapar nya utvecklingar i det sociala livet och i nöjeslivet. Om du är den kreativa typen kommer du att utveckla din begåvning ytterligare och nå fler intresserade i det du gör, eller fler fans. Även den egna verksamheten kan nå ut till nya kunder och marknader. Barnen kan gå genom viktigare utvecklingar annars medan du kan byta social miljö på grund av bostadsbyte, skola eller jobb. Du kan söka dig till nya grupper och du kan även lämna grupper. Denna utveckling i det sociala livet fortsätter under 2021.

Andra halvåret präglas dessutom av Mars i väduren i huset för kommunikation, interaktion och kortare resor från 28 juni fram till årets slut. Därför rör du på dig mer. Du kan åka bil och göra många korta resor eller pendla men du kan också springa eller gå mer. Problemet med denna transit är mer irritation och inre frustration och konflikt på grund av att Mars bildar kvadraturer till Saturnus, Jupiter och Pluto i stenbocken i det tolfte huset. Därmed kan du även inse många saker som irriterar dig och som skapar frustration. Dessutom är tankarna kanske extra negativa och aggressiva. Icke desto mindre lär du dig mycket mer och i detta avseende kan du också konkurrera med andra. Men under andra halvåret uppstår många samtal och diskussioner med och du har rätt så mycket att säga.

Merkurius retro tre gånger i vattentecken kan indikera att det inte är så lätt att ändra bana när det gäller arbete men en allmän utveckling och förändring äger nog rum under årets gång även om den sker lite över tid.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020. Detta innebär att du som framför allt har ascendenten i vattumannen, går genom en förändring, som påverkar hälsan och/eller jobbet. Du kan byta jobb eller starta eget. Du kan också gradvis börja må bättre och klara av mer. Rutiner som har att göra med hälsa och motion kan också gå genom stora förändringar under första halvåret i synnerhet.

1 förmörkelse i stenbocken

En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli kan indikera stora och viktiga insikter som kan vara bra för dig som söker svar på viktiga frågor och vill hitta lösningar på problem. Någon sanning kan avslöjas med och alstra förändringar i ditt beteende och sätt att tänka. Beroende på situation, kan avslöjandet hjälpa dig att hitta lösningar eller göra dig medveten om någons fel och misstag.

Jupiter i stenbocken

Under hela året befinner sig turens och expansionens planet Jupiter i stenbocken i ditt tolfte hus för enskildhet, hemligheter och insikter. Jupiter kan ge dig ny insikt i saker som du tidigare inte såg eller inte visste existerade. Mycket avslöjas nu. Och plötsligt ser du allting med större klarhet. Du kan känna att du har osynliga andliga beskyddare som vakar över dig. Din intuition förbättras. Det finns en önskan att vara till hjälp med. Du kan offra tid och sömn för att hjälpa andra människor. Du kan använda din intuition för att vägleda andra. Du kan också vara den person som försöker göra andra medvetna om saker som bara du kan se. Det finns en risk man är alltför orealistisk.

Transiten är positiv för dig som jobbar med forskning och utveckling och för dig som studerar på mycket hög nivå.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Det negativa och jobbiga med denna transit är brist på självförtroende. Å andra sidan kan man söka ensamhet samtidigt som man gärna skulle vilja stödja och hjälpa andra på något sätt. Det är möjligt hälsan inte är så god och man måste börja ta bättre hand om sig själv. Man kan sova sämre eller mindre än vanligt. Det sägs även att Saturnus i det tolfte huset omvandlar oss på insidan och du kan därmed frigöra dig från karma, blockeringar, inhibitioner och rädsla. Även om man går genom förändringar i sitt inre sker allt detta på omedvetna sätt och det största jobbet gjordes nog förra året.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna i stenbocken

Med många planetära influenser i det tolfte huset kommer 2020 att bli ett intressant år med ett stort behov av att söka efter sanning och visdom. Du vill förstå livet i synnerhet om du känner dig ofri. En annan sak som ni blir medvetna om är den transformerande kraft som olika insikter har. Familjen samt privatlivet blir viktigare och risken är lite grand att man förlorar vänner men känner att mycket händer i livet ändå på grund av ett rikt inre liv och många tankar och insikter. Ni kan vilja lära ut det man vet till andra och ni kan även skriva ner eller insikter.

Uranus i oxen

Uranus befinner sig fortfarande i oxens tecken något som kan ge upphov till oväntade förändringar som har att göra med hemmet och familjen. Även dina känslor kan förändras mycket snabbt. Det är inte alltid så att du inte riktigt bryr dig om hur du blir uppfattad även om du mycket väl helst skulle vilja hitta dig själv och din inre trygghet på ditt eget sätt. Även om du känner dig annorlunda eller på grund av det, vill du så gärna smälta in, och det kan vara omöjligt. Det är bra om du accepterar det som gör dig annorlunda.

Du kan även tänka en hel del på din barndom under transiten och hur föräldrarna i synnerhet modersfigurerna påverkat dig. Kanske inser du något nytt. Det kan även finnas ett stort behov av att flytta och byta bostad. Har du dock en stor familj, njuter du av att träffa dem. Det kan vara svårt för dig att hitta en känsla av tillhörighet. Känsligheten kan öka och minsta varningen att någonting är fel kan få en att springa iväg och gömma dig.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli och påverkar första huset i synnerhet för dig som har ascendenten i vattumannen. Saturnus kan ge upphov till pessimism och även hälsobekymmer kan det uppstå. Saturnus kan få a sig dig att mogna däremot men planeten kommer inte att stadga sig i vattumannen förrän den 17 december 2020 när Saturnus går in i vattumannen och tillbringar cirka 2 oavbrutna år i ditt tecken eller första huset för dig med ascendenten i vattumannen. Saturnus vill att du tar ansvar och inte ger bort din personliga makt samtidigt som du är ödmjuk. Försök göra rätt ifrån dig och ta inget för givet.

Venus i tvillingarna och Venus retrograd i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Tvillingarnas tecken motsvarar ditt femte hus för nöjen, romantik, barn och kreativitet. Denna transit är härlig i och med man normalt sett är på gott humör och man är extra attraktiv. Nya beundrare kan dyka upp i synnerhet om man är singel. Man känner sig romantisk, kreativ och balanserad.  Om du jobbar i kreativa fält gör du extra bra ifrån dig. På grund av trigonen till Saturnus fram till den 2 juli, är det inte lätt att släppa loss.

Dessutom är Venus retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna något som kan ge upphov till problem i det romantiska livet. Risken för manipulation och besvikelse ökar också. Man kan känna sig otillfredsställd när det gäller det romantiska livet. Även kreativiteten kan hämmas. Problem kan uppstå i relation till kvinnor i synnerhet och det är bra om man försöker undvika intriger. Folk kan sno dina idéer eller plagiera dig.

I värsta fallet kan det uppstå tvång när det gäller kärlek, men andra människor kan också blanda sig i ditt romantiska liv och skapa problem. Relationen till dina egna barn kan vara kylig och problematisk. 

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november indikerar också att det uppstår större förändringar i ditt liv som har att göra med den sociala miljön och det sociala livet. Detta gäller framför allt under andra halvåret.

En del av er kan byta miljö, gå in i grupper, skapa grupper, lämna grupper. Byte av miljö kan ha att göra med jobb, studier eller ny bostad. Vidare kan vänskapsrelationer förändras på grund av olika orsaker. Även barnen kan gå genom olika faser i livet som påverkar er indirekt. Förändringarna kan också äga rum över tid under framför allt andra delen av året och fortsätter att göra det under nästa år.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren i huset för kommunikation, interaktion och korta resor, från 28 juni fram till årets slut. När det gäller kommunikation med andra människor uppstår det nog fler samtal under årets sista sex månader. Du har också mer att säga och du vågar uttrycka dina åsikter även om de inte är populära. Dessutom finns det risk för inre oro på grund av många inre motsättningar och inre konflikt. Tänk gärna innan du pratar i och med du kan reagera på impulsiva sätt. Det uppstår fler konflikter med grannar, syskon och rent allmänt med människorna runt om sig. Även på internet uppstår det fler konflikter. Dessutom bör man vara extra försiktig i trafiken och om man jobbar med maskiner av olika slag eftersom Mars ökar olycksrisken. Problemet är också för en del av er att ni tar reda på saker om andra som skapar irritation eller till och med vredesutbrott i synnerhet om man har gått bakom ryggen på dig.

Merkurius Retrograd

Merkurius går retrograd i vattentecken och därför kan det för många av er bli svårt med att kanske hitta ett helt nytt jobb eller starta helt nya projekt så i stort sett kan ni hålla er till det redan påbörjade och det oavslutade. När Merkurius är retrograd är det inte så bra att resa och inte heller är det bra att inleda nya relationer och partnerskap och helt nya saker rent allmänt.
Merkurius är retrograd tre gånger under följande tidsperioder:

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!