Horoskop 2020 för skytten

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Skytten 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Skytten 2020: Ett socialare liv

Kort horoskop för skytten 2020

Din styrande planet Jupiter i stenbocken alstrar under 2020 nya ekonomiska möjligheter, medan Saturnus och Pluto också stödjer din förmåga att fokusera och använda dina talanger på rätt sätt för att du kan göra rätt typ av ansträngningar som belönas. Dina intäkter och dina materiella tillgångar bör öka under årets gång fram till december 2020. Även fler inköp och någon viktigare investering görs. Ett annat tecken att ekonomiska förändringar äger rum är två förmörkelser i det åttonde huset för investeringar och delade resurser samt en förmörkelse i stenbocken, huset för intäkter och tillgångar, under första halvåret.

Förmörkelserna i kräftan och stenbocken kan också alstra personlig utveckling.

Våren och sommaren, präglas och påverkas mest av Venus i tvillingarna 3 april – 7 augusti. Under fyra månader förbättrar och harmoniserar Venus relationer men i och med Venus går retrograd i tvillingarna i relationernas hus 13 maj – 25 juni medan Saturnus befinner sig i vattumannen, finns det en möjlighet att du blir sviken eller besviken och att det uppstår intriger på grund av det. Du kan ha ovänner bland dina vänner. Men du kan också skriva under kontrakt och göra överenskommelser. Du gör bra ifrån dig som jobbar med kommunikation.

Icke desto mindre är andra halvåret viktigt för dig som är skytt i och med två förmörkelser äger rum i skytten och en äger rum i tvillingarna, något som betyder, dels att du är på väg att ta en ny väg i livet, som är din egen, och som är helt ny, dels att det sociala livet under andra halvåret 2020 och under första halvåret 2021 får ett uppsving och du som är singel får chansen att inleda en ny varaktig relation. Man kan även byta partner i och med man hittar en ny partner relativt snabbt efter en separation.

Under hela andra halvåret befinner sig planeten Mars i väduren i ditt femte hus för nöjen, romantik, barn och kreativitet. Du har mycket energi och du vill ständigt umgås med vänner, gå ut och har roligt, liksom hålla på med dina intressen samt jobba med dina kreativa projekt. Risk för konflikter uppstår däremot ständigt och du bör helst undvika stora ekonomiska risker som leder till säker förlust inklusive spel av alla slag. Anledningen är att Mars bildar kvadraturer till Pluto, Saturnus och Jupiter i stenbocken i huset för intäkter, tillgångar och värderingar. För mycket konkurrens kan också skapa ständigt stress och irritation, liksom problem med självkänslan och mindervärdeskomplex.

Merkurius retrograd i vattentecken innebär att du får besöka gamla minnen och eventuellt gamla platser från det förflutna.

Låt bli mycket stora investeringar när Merkurius är retrograd liksom att flytta när Merkurius är retrograd.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan och 1 förmörkelse i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020 i det åttonde huset något som betyder att du kan göra en rad bra, viktiga eller nödvändiga investeringar, men inre omvandling och transformering äger också rum. Personlig utveckling fortsätter att vara viktig under första halvåret i synnerhet. Du har också ett intresse för psykologi och personlig utveckling.

En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli indikerar att det även uppstår förändringar som påverkar dina intäkter. Du kan hitta ett nytt jobb eller en ny inkomstkälla. Hur mycket du tjänar och på vilket sätt kan också förändras.

Jupiter i stenbocken

Jupiter som är turens och expansionens planet påverkar samma hus för intäkter och inkomstkällor under hela året, fram till december 2020. Därför är året 2020 en tid för välstånd med en förbättrad materiell standard. Du kompenseras väl för dina ansträngningar och dina intäkter kan öka stadigt under hela året eller mycket mot årets slut. Nya möjligheter dyker också ständigt upp för att du skall kunna tjäna mer pengar. Även omständigheterna stödjer dig och det är bra om du också tror på dig själv och på din kompetens.  

Med Jupiter i stenbocken kan du dock även spendera mer pengar och du njuter av dina pengar genom att du skaffar dig dyrare saker. Det känns bra att ha råd med mer. Du är dessutom generös och vill hjälpa andra. Jupiter kan däremot också hjälpa dig att bli filosofisk när det gäller pengar och materiella saker. Investeringar och inköp, liksom expansion av den egna verksamheten eller av arbetsuppgifterna kan ha med andra länder och utländska marknader att göra.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Under detta sista år med Saturnus i stenbocken finns det så klart fortfarande utmaningar och begränsningar men Jupiter kan hjälpa er att hitta möjligheter trots alla begränsningar så det gäller att ha ett öppet sinne vad gäller pengar och rikedomar. Försök också göra det som är viktigt, visa ansvar, bry dig om andra, och allt utvecklas nog i en bra inriktning.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Det ekonomiska området fortsätter att omvandlas och expandera under året och helt plötsligt har du mer ork och mer energi. Du vill även sprida goda värderingar rent allmänt, men i synnerhet vad gäller hur man gör affärer och dylikt. Du vill gärna se folk som bryr sig om kollektivet, om rättvisa, om miljön, etc. Även du själv kan praktisera sådana värderingar och kanske har du nu dessutom bättre tur och lycka med det med om man jämför med förra året då du kanske känt dig besviken när du ville nå ut till andra med din kunskap och visdom.

Uranus i oxen

Uranus befinner sig så klart fortfarande i oxen, i huset för jobb och hälsa, och stimulerar ditt intellekt något som innebär att du klarar av mer på kortare tid. Du har mer fokus och fler smarta idéer. Dessutom vill du gärna se mer intelligens och kompetens rent allmänt i själva företaget och i ditt fält, och du kan störa dig på folk som helt enkelt saknar sådana saker och ändå lyckas nå högt. Sådana saker kan till och med chockera och oroa dig.

2020 blir också året under vilket detta lättare kommer i uppfyllelse i och med Pluto, Saturnus och Jupiter bildar trigoner till Uranus. Höjer du standarden kommer nog kanske andra att följa. Medan ny teknik är viktig, är värden som har att göra med respekt och nytta av det man gör samt hänsyn till klienter/kunder etc. lika viktiga. Men sådant kan ta tid. Tror du på dina idéer skall du helst fortsätta med att betona dem.

Grupptänkande och att hitta rätt medarbetare blir viktigare också med Uranus i oxen. Samtidigt är det viktigt att förstå att det finns tillräckligt mycket för var och en. Ibland måste man veta när kampen är förlorad och söka sig till bättre och konstruktivare aktiviteter, sysselsättningar, människor och platser.  

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli något som kan innebära att du under denna period skriver under ett avtal eller gör en viktig överenskommelse. Saturnus i det tredje huset behöver dock inte ha en mycket stor påverkan just under denna tidsperiod. Planeten kommer att backa in i stenbocken igen den 2 juli. Inte förrän den 17 december går Saturnus in i vattumannen igen. Saturnus kan förbättra fokus så du klarar mentala uppgifter på bra sätt samt får ordning på dina papper. Du bir bra på att lära dig nya saker också. Men rent allmänt kan du känna dig lite ensam eller sakna någon. Grannarna och syskonen blir jobbigare men de kan själva gå genom diverse problem.

Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Venus i huset för relationer, äktenskap och partnerskap brukar ha en gynnsam effekt. Relationer är harmoniska men man hittar även inre harmoni. Man samarbetar väl med andra också och man kan även bli kär och inleda en ny kärleksrelation. Även relationen med en eventuell livspartner förbättras. Är man singel möter man en snygg begåvad person som har det bra materiellt ställt med. Icke desto mindre bör man inte förlita sig alltför mycket på andra, som för stunden verkar vara så vänliga och stödjande.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna, något som däremot ger upphov till fler intriger och skvaller, och till kärleksproblem på grund av svartsjuka. Partnern kan vänstra. Även goda vänner kan prata illa om dig och dylikt. Andra problem som kan uppstå är att du träffar folk som vill utnyttja dig på något sätt. Ni kan fatta beslut om att göra saker tillsammans men allting rinner ut i sanden. Du har svårt att leva upp till deras förväntningar eller vice versa.

Under ungefär samma tidsperiod som Venus direkt och retro befinner sig i tvillingarna, har man en trigon till Saturnus som befinner sig tillfälligt i vattumannen i huset för kommunikation och interaktion. Denna placering är ganska bra för dig som når ut till folk på formella sätt, på grund av jobbet, men inte så bra för dig som hoppas på goda privata relationer.

Under våren och sommaren är det bättre att hålla en lägre profil, och vänta dig mindre av andra. Relationer kommer nog att bli bättre efter den 2 juli när Venus har gått direkt igen och Saturnus har återigen backat in i stenbocken.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november något innebär att det sociala livet blomstrar eller får ett uppsving under 2020 i synnerhet under andra halvåret. Detta gäller dock även under första halvåret 2021 med förmörkelser i tvillingarna-skytten.

2020 och 2021 blir en tidsperiod under vilken du stiftar många nya bekantskaper samt deltar i många fler sociala tillfällen. Du möter många nya människor. Du kan gå genom en separation för att snabbt hitta en ny partner. Om du är singel kan du äntligen bli kär och inleda en seriös relation. Flera beundrare kan dyka upp och du kan känna dig extra attraktiv.

Två av förmörkelserna äger däremot rum i skytten så du har har en ascendent i skytten eller har solen i skytten, kan också få en ny viktig inriktning i livet. Det kan handla om ändring av utseendet, om nya studier, ny karriär och jobb, om att flytta till en helt annan stad, och så vidare. Förändringen kan också vara subtil och äga rum lite över tid.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren från 28 juni fram till årets slut. Väduren motsvarar det femte huset för nöjen, romantik, kreativitet och barn.

Under andra halvåret är du passionerad och energisk, något som gör att du ständigt vill göra någonting. Du går ut mer, du motionerar mer, och du håller på med dina intressen och med dina kreativa projekt. Du gör sakerna som du tycker om att göra och du har också god ledarskapsförmåga och du kan organisera fester, möten, och sociala tillfällen som andra vill delta i. Lek och spel kan bli viktiga.

Mars i det femte huset kan däremot också skapa konflikter, i det romantiska livet, med goda vänner och barnen, skulle man ha några. Konkurrens kan också uppstå liksom maktkamp.

Mars kommer att befinna sig i kvadraturer till Pluto, Saturnus och Jupiter i stenbocken, i huset för pengar och intäkter. Försök låta bli spel och andra nöjen som skapar för många skulder. Du kan känna dig utmanad av andra och du kan utmana andras värderingar och egoistiska handlingar.  

Merkurius Retrograd

Merkurius går retrograd tre gånger under året i vattentecken som är områden som har att göra med psykologisk hälsa och inre trygghet, liksom känslor av tillhörighet, hem- och familjeförhållanden och det som angår dig i egenskap av privat person. Under 2020 finns det nog små chanser för dig att flytta och det finns fortfarande mycket att komma över som skett i det förflutna. Psykologiska frågor fortsätter att intressera dig liksom personlig utveckling.

När Merkurius är retrograd skall du helst undvika att flytta och att inleda helt nya relationer eller fatta stora ekonomiska beslut. Därför är det bra att i förväg veta när sådana tidsperioder inträffar.

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!