Horoskop 2020 för jungfrun

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Jungfrun 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Jungfrun 2020: Stress och personlig utveckling

Kort horoskop för jungfrun 2020

Kreativare är någonsin och en bra student och/eller lärare. Barn kan bli viktigare under årets gång med. Men mycket sker som kan öka intensiteten och stressnivåerna. Du kan även kämpa med makt- och kontrollfaktorer i synnerhet under andra halvåret.

2020 är ett år för kreativitet och nöjen med Jupiter i stenbocken. Du upptäcker också nya sidor hos dig själv och du inser även att du har många talanger, att du är begåvad på nya områden. Tack vare trigonen till Uranus har du också nya strålande idéer och du ser saker från mycket relevanta perspektiv. Du kan undervisa eller själv plugga. Dessutom ökar din optimism och livsglädje. Är du singel kan du också dejta mer. Saturnus hjälper dig att fokusera på det du gör, och på dina kreativa projekt och du vill gärna ta en sak i taget. Även barn kan fortsätta att vara viktiga för dig i ditt liv. När det gäller barn är ansvar viktigt. Det sociala livet kan däremot fortsätta att förändras sedan förre året i och med man kan skaffa sig nya vänner, bli medlem i nya grupper eller genom att man själv skapar nya grupper i synnerhet under första halvåret.

Under våren och sommaren befinner sig Venus i tvillingarna på grund av att planeten är retrograd mellan den 13 maj och 25 juni. Venus i tvillingarna påverkar normalt sett dig positivt i och med anseendet och ryktet förbättras. Du får även hjälp från viktiga människor som har makt och inflytande i vissa fall. Dessutom anses du vara kunnig i ditt fält. Venus retrograd kan däremot ge upphov till problem i och med folk kan låta bli att se hur mycket du kan och hur duktig du är och de kan bilda sig en felaktig uppfattning om dig. I vissa fall är det folk som skvallrar som skapar negativare rykten. Under ungefär samma tidsperiod kommer Saturnus att befinna sig i huset för jobb och hälsa. Du är ovan vid denna energi och med Venus retrograd och allt kan du bli lite ledsen och förlora en del av din motivation. Under våren och sommaren är det inte helt omöjligt att situationen på jobbet helt plötsligt ser mindre ljust ut men lita på att allting så småningom återgår till det normala. Saturnus i huset för jobb och hälsa, i vattumannen kan även ge upphov till problem med hälsan.

Under årets andra del i synnerhet kommer förmörkelserna i skytten och i tvillingarna att skapa lite över tid en rad förändringar som har att göra med hemmet och familjen samt förändringar som har att göra med yrkeslivet. De här förändringarna kan börja under andra halvåret men de fortsätter in i nästa år. En del av er kan flytta, föräldrarna kan gå genom förändringar, ni kan själva bli föräldrar. I känslomässig mening blir ni tryggare och bättre på att ta kontrollen över det egna livet och detta märks även vad gäller yrkeslivet.  Om ni inte redan har gjort det, kan ni flytta under 2020.

Andra halvåret markeras av Mars i väduren från den 28 juni fram till årets slut. Känslorna är starka och behöver hanteras och ytterligare två förmörkelser i skytten kommer att hjälpa dig med just den biten. Passionen kan dock öka i kärlekslivet, och en del av er blir med barn. Det är däremot bra om ni undviker för mycket svartsjukedrama liksom ekonomiska risker i och med det finns risk för förluster. Problem kan även uppstå för er som hamnar i konflikter som har med pengar att göra. Maktkamp kan också uppstå och för mycket stress.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan och 1 förmörkelse i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020 och de påverkar huset för grupper och vänner. Du är utgående och social under årets gång och relationer är rätt så viktiga med. Du arbetar gärna tillsammans med andra eller du jobbar gärna med människor, men du kan bli medlem i olika grupper på grund av olika anledningar. Förändringarna som äger rum i ditt liv som har samband till det sociala livet började nog förra året och de fortsätter i synnerhet under första halvåret. En annan förmörkelse äger rum i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli, och du är optimistisk och vill göra roliga och trevliga saker tillsammans med andra människor. Barn kan också bli viktigare för dig liksom dina kreativa projekt och dina intressen. Du gör det som gör dig glad helt enkelt och du trivs bäst tillsammans med andra. Genom andra människor hittar du även dig själv. Du är kreativare under årets gång med och du hittar det som gör dig glad, vad som gör livet värt att leva.

Jupiter i stenbocken

Jupiter – turens och expansionens planet – påverkar stenbockens tecken, huset för kreativitet, nöjen, barn och romantik under nästan hela året. Det är din kreativitet, din begåvning och dina talanger, som ger dig lycka och framgång. Du kan också hitta och utveckla din inre begåvning. Du blir kreativare med. Dessutom kan alla människor dra nytta av din kreativitet och du kan omvandla ett intresse till ett yrke. Du är optimistisk och gladare än vanligt med. Humöret förbättras och du är mycket roligare. Det romantiska livet kan också gynnas och gör du resor till utlandet trivs du bra. Barn, om du har några, klarar sig bra, eller så kan du bli gravid.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Saturnus i det femte huset vill att du uttrycker dig kreativt men att du har ett syfte med det. Du kan lära dig bygga saker och använda olika verktyg. Samtidigt är det svårt att verkligen vara kreativ, att verkligen uttrycka känslor. Ibland blir man pessimistisk och barn kan skapa problem eller sorg. Du kan också känna att just barn blir en begränsande influens i ditt liv. I extrema situationer kan man till och med förlora vårdnaden på grund av misstag som kanske inte är så allvarliga. Men detta är också sista året med Saturnus i stenbocken och det värsta är nog över. Saturnus har också haft gott sällskap från trigonen till Uranus och från konjunkturen till Pluto.

Pluto i stenbocken samt Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Pluto är en annan influens i det femte huset tillsammans med Saturnus och Jupiter. Detta innebär att du gärna gillar nöjen och att du är charmig och attraktiv. Du får allting att se bra ut. Dessutom är du bra på att påverka andra. Pluto-Saturnus-Jupiter konjunkturerna kommer att skapa ett behov av ansvar när du skapar och påverkar. Ansvar och påverkan bör blandas med visdom och du bryr dig även om hur barnen, om du har några, blir påverkade. När det gäller kärlek, kan du ta en romans, på stort allvar, men är du singel, har du nu större tålamod och väntar snarare på den rätte.

Uranus i oxen

Uranus i oxen gynnar framför allt dig som pluggar och undervisar eftersom det är det nionde huset som påverkas och dina idéer är geniala. Du har tack Pluto en djup insikt och tack vare Saturnus ansvar för det du lär ut och hur folk uppfattar det. Du vill att det som du lär ut också är till nytta för andra. Under 2020 kommer du dessutom att kanske resa till andra länder och komma i kontakt med helt nya sätt att tänka. Du är öppen och klok, och du omvandlar dina negativare erfarenheter till visdom.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli, som är ditt 6e hus för jobb och hälsa. Saturnus kan ge upphov till oväntade hälsokriser och problem på jobbet. Det behöver inte hända så mycket under de här tre månaderna men mycket kan också hända. Det är bra om du är försiktig rent allmänt i och med kvadraturen till Uranus kan ge upphov till plötsliga problem, såsom migrän och plötsliga olyckor. Men du utmanas också att hitta de människor som du verkligen resonerar med också. Något slags uppror kan å andra sidan också uppstå som är ideologiskt organiserat.

Problem kan annars också uppstå på grund av rädsla och stress. Du kan också arbeta för mycket med och köra i väggen. Efter den 2 juli kommer Saturnus att backa in i stenbocken igen och går tillbaka in i vattumannen den 17 december förstärkt däremot av Jupiter som också går in i stenbocken den 19 december för att skapa möjligheter och hjälpa dig att göra ett mycket bra jobb. Ditt hårda arbete kommer att belönas under 2021-2022 så länder som Saturnus vistas i vattumannen. Saturnus i vattumannen kommer också att omstrukturera ditt jobb och ditt sätt att arbeta. Så småningom kommer Saturnus att förbättra fokus och koncentration.

Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Det bästa med denna transit är att du lyckas göra ett gott intryck och dina målsättningar är kloka och balanserade. Du är vänskaplig och trevlig och du favoriseras i yrkessammanhang för att du gör ett så bra jobb. Du är också ganska optimistisk. Venus i huset för framgång kan också hjälpa dig att möta människor som pratar väl om dig så att ditt rykte förbättras. Du kan även rekommenderas vidare. Venus kommer att befinna sig under en stor period av denna transit i en trigon till Saturnus i vattumannen något som gör situationen känslig i synnerhet om du har att göra med konservativa människor.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna och under den här tidsperioden kan du känna dig mindre självsäker. Det kan uppstå problem när det gäller folks möjligheter att se din verkliga kompetens och det är möjligt de börjar baktala dig istället i synnerhet om du försöker dra uppmärksamheten till dig själv eller om du behöver prata inför en publik eller om viktigare saker händer på jobbet. Relationer rent allmänt kan dessutom omvärderas. Du inser också vilka som ser upp till dig och vilka som inte gör det.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 nov. De här förmörkelserna kommer att ge upphov till förändringar i ditt liv som har att göra med vad du tycker är värt att sträva efter. Dina målsättningar kan omvärderas och förändras. Dessutom söker en del av er större självständighet och frihet från exempelvis någons inflytande (auktoriteter, föräldrar) eller från den påverkan förflutna händelser har haft på dig. En ny känsla av trygghet alstras. Du kan även tänka dig att flytta mot årets slut eller under nästa år. De här förändringarna som har med jobb och karriär att göra fortsätter in i nästa år och äger också rum över tid.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren, från 28 juni fram till årets slut. Mars i det åttonde huset kan vara en farlig influens i och med den kan öka impulsiviteten när känslorna är mycket starka. Passionen i kärlekslivet kan däremot också öka och kanske blir du med barn under andra halvåret i synnerhet om du och din partner försöker. Försök låta bli ekonomiska risker och håll i dina pengar så gott det går i och med Mars kommer att befinna sig i kvadraturer till Saturnus, Jupiter och Pluto i väduren. Det kan uppstå konflikter i det sociala livet med och maktkamp. Det är dock viktigt du kämpar den goda kampen och att du väljer rätt sida.  Även övergenerositet kan ge upphov till problem, liksom shoppingberoende, spelmani och dylikt.

Mars retro i väduren mellan den 9 september – 14 november kan öka stressen i och med den inre konflikter intensifieras. Under hela andra halvåret är det bra om du motionerar och ser efter din hälsa. Mycket stress kan uppstå under hela året men i synnerhet under andra halvåret.

Merkurius Retrograd

Kärlekslivet är nog inte så viktigt under året och de flesta av er kan nog inte räkna med någon stor förändring. Januari och augusti är nog månaderna med mest positiv energi för kärlek och relationer, annars är du upptagen med annat. Merkurius är retrograd tre gånger i vattentecken något som innebär att det är relationer som mest påverkas så det blir svårt att starta nya relationer under årets gång så man kan räkna med att hålla sig mest till existerande relationer istället. Under första halvåret kan en allmän förändring äga rum i det sociala livet som kan ha att göra med många orsaker såsom jobb, studier och/eller grupptillhörighet.

Om du vill veta när du bör undvika nya saker och nya relationer, och helst även resor, här är tidsperioderna för Merkurius retrograd:

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!