Twice.se

Horoskop 2019 för fiskarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Fiskarna 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Fiskarna 2020: Frigörelse

Kort horoskop för fiskarna 2020

Jupiter i stenbocken skapar under 2020 en expansion av det sociala livet med mer glädje och optimism. Grupper av människor av alla slag är betydelsefulla också i och med Jupiter bildar en trigon till Uranus. Du har lätt för att prata inför grupp och du är bra på att organisera möten. En del av er är däremot av att träffa andra och delta i gruppaktiviteter på grund av jobbet, studier, eller för att ni organiserar er tillsammans med andra. Du har dessutom en djup förståelse i det folk behöver och kan förändras på grund av din sociala miljö men du kan förändra andra. På ett sätt blir utmaningen att inte bli alltför tagen av utopiska drömmar eftersom det kan uppstå besvikelse.

Det sociala livet förändras, vänner dyker upp för att sedan kanske överge dig. Men din optimism ökar under årets gång i synnerhet under årets första halva en trend som började förra året, på grund av förmörkelser i kräftan och stenbocken samt Jupiters inverkan. Har du barn kan de också gå genom viktigare faser i livet, t ex de flyttar, börjar plugga, får nytt jobb, skaffar själva barn, etc.

Under våren och sommaren kommer Venus att påverka huset för hem och familj under cirka 4 månader eftersom Venus går genom en retrograd fas. Under en del av denna transit kommer Saturnus att befinna sig i vattumannen i det tolfte huset för hemligheter och enskildhet. Därför kan du söka ensamhet men egentligen vill du ha mer trygghet. Du vill också känna dig starkare, genom att bli av med rädsla och all tvivel vad gäller den egna förmågan. Du kan mycket väl acceptera dina verkliga eller föreställda tillkortakommanden och känna dig väldigt stark på insidan. Du kan däremot bygga upp murar i självförsvar. Från april till första veckan i augusti vill en del av er även göra förbättringar i bostaden. Men det är kanske bättre att vänta om det går. Mycket pengar kan spenderas också och inte allt blir såsom man tänkt sig heller. Känslomässigt kan du också må lite sämre och du kan maskera sårbarheten och detta är inte någon lösning. Familjefiender kan också helt plötsligt dyka upp även bland goda vänner. Även du själv kan bli avundsjuk på någon och börja prata illa om personen ifråga så det uppstår lätt intriger med släkt och vänner.

Icke desto mindre indikerar förmörkelserna i skytten och tvillingarna under andra halvåret att det uppstår förändringar i ditt liv som påverkar i vissa fall jobb och karriär. Du kan börja jobba med nya projekt, byta jobb eller få en ny position på jobbet. Men du kan också börja bli starkare som person och ta kontrollen över ditt eget liv på ett helt nytt sätt.

Andra förändringar som äger rum påverkar över tid under hösten 2020 samt våren 2021 själva familjen och bostadsförhållandena. Det är inte omöjligt en del av er skaffar barn, köper eller säljer huset eller lägenheten eller flyttar. Även föräldrarna kan gå genom viktiga förändringar.

Andra halvåret eller hösten 2020 påverkas i stor utsträckning av planeten Mars som spenderar cirka 6 månader i väduren, som är ditt andra hus för ekonomi och intäkter.  Förändringarna i karriären och vad gäller jobb, projekt och målsättningar, har nog en hel del att göra med din ekonomi som du gärna vill förbättra och därför kan du anstränga dig mer och jobba mer. Du har många bollar i luften samtidigt, du är tävlingsinriktad och effektiv. Det är också viktig du spenderar viss energi för att vidareutveckla dina talanger med. Mars i väduren kan på grund av kvadraturerna till Saturnus, Pluto och Jupiter även ge upphov till impulsiva inköp och plötsliga förluster och därmed bör du kanske undvika spel, ekonomiska risker eller genvägar. Samma kvadraturer kan även ha en negativ påverkan på dina sociala relationer som blir jobbigare på grund av kritik, manipulation, socialt tryck, etc.

Merkurius är retro i vattentecken tre gånger och kommer nog att göra det svårare för dig att nå kanske någon dröm som är mycket viktig för dig. Inte heller är det mycket lätt eller bra att resa.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

Förmörkelser i kräftan och i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020. De påverkar det femte huset för romantik, barn, nöje och kreativitet. Om du har barn kommer de här förmörkelserna att alstra förändringar i deras liv. Ni kan påverkas på indirekta sätt. Men ni är också kreativare med medan optimismen växer. På sätt och vis hittar ni er än en gång, en process som inleddes förra året.
En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli något som betyder att det sociala livet håller på att förändras. Vänner blir kanske också viktigare och du känner dig utgående och social. Du kan skaffa dig nya vänner med under första halvåret i synnerhet.

Jupiter i stenbocken

Under nästa hela året har du turens, möjligheternas och expansionens planet Jupiter i huset för grupper och vänner. Din popularitet ökar liksom din sociala lycka. Du kan möta nya människor som är mycket trevliga under årets gång. Du kan även utbilda andra, prata inför en publik eller gå en kurs tillsammans med andra människor. Du är också rättvis i dina sociala interaktioner och du hittar den gemensamma nämnaren. Mycket sällan är du okonventionell eller egoistisk och okonventionell.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Saturnus befann sig i stenbocken i huset för grupper och vänner under förra året med. Även om andra människor är viktiga för dig kan du träffa många människor, känna många människor med, men du är kräsen när det gäller vänskapsrelationer. Helst vill du umgås med folk som gör någonting tillsammans, för ett syfte. Det är svårt att bara träffas för att träffas. Dessutom kan vissa relationer skapa bitterhet och besvikelse. Socialt tryck kan också bli ett problem för dig och kanske känner du dig inte lika välkommen överallt heller. En del av er jobbar i grupp tillsammans med andra men ingen verkar bry sig om hur bra du presterar. Du kan däremot också jobba med människor och blir bättre och bättre med det. I synnerhet gynnas organisationsförmågan.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Stora förändringar påverkar det sociala livet och du ändras på djupet själv och kan i alla fall försöka påverka andra människor med. Men Jupiter gör det sociala livet trevligare och strävan efter rättvisa och jämlikhet blir för dig allt viktigare oavsett situation. En del av er kan bli medlemmar i människorättsorganisationer eller i klimatrörelsen. Jupiter kan också hjälpa dig att dra lärdomar och omvandla olika livserfarenheter till visdom. Även om du på ett sätt vill se förändringar äga rum, kommer du samtidigt att försöka hålla fast vid det gamla. Det blir svårt att släppa taget och börja om. Det är någonting som du kan tvingas göras ett flertal gånger under årets gång.

Uranus i oxen

Du kan lita på din intuition i och med Uranus i oxens tecken under hela året och nästföljande 6 åren hjälper dig med nya insikter och intuitiv kunskap. Dina idéer är geniala. Du är självständig i ditt sätt att tycka och tänka och du är också nyfiken. Du kan utveckla mediala förmågor under denna transit. Du är en bra talare och klarar av att prata inför grupp. Du kan känna dig dragen till spiritualitet och andlighet, men vill ständigt lära dig så mycket om möjligt om allting. Du är nyfiken och vill gärna utforska nya unna ämnen och idéer, såsom astrologi, magi, planeterna i universum liksom futurism. Du vill även bygga nätverk med andra. På sätt och vis skulle du vilja se att alla människor kommer överens med alla men en sådan utopi är nog svår att förverkliga.

Det som är svårt att ta är att vissa saker förblir desamma eller verkar göra det. De är inte förhandlingsbara helt enkelt på grund av trigonen till Saturnus. Samtidigt skall man helst hitta en balans mellan personlig frihet och ansvar. Tack vare trigonen till Pluto kan du förstå de människor som du eventuellt leder eller som du har saker att förmedla. Du kan också utveckla en professionell skicklighet i den inriktningen.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli, det tolfte huset för insikter och enskildhet. Saturnus kan hjälpa dig att bli starkare i och med du kan kämpa med en massa inre oro, osäkerhet, rädsla och självtvivel. Därmed känner du att du kan ta hur mycket som helst. På ett sätt kan du söka ensamhet. En del av er kan må lite sämre under den här transiten med.

Det sägs även att Saturnus i det tolfte huset omvandlar oss på insidan och du kan därmed frigöra dig från karma, blockeringar, inhibitioner och rädsla. Även om man går genom förändringar i sitt inre sker allt detta på omedvetna sätt.

Saturnus vistas dock tillfälligt i vattumannen. Planeten går tillbaka in i stenbocken den 2 juli för att återigen gå in i vattumannen den 17 december för att påverka dig på omedvetna sätt under cirka två år.

Venus direkt och retrograd i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Venus i huset för hem och familj kan påverka din inre känslomässiga harmoni på ett positivt sätt och dessutom vill du fokusera på dina privata angelägenheter. Du vill kanske uppgradera köket eller köpa nya soffor och liknande. Trigonen till Saturnus fram till den 2 juli kan skapa viss känslomässig distans och kyla. Normalt sett kommer Venus i tvillingarna att göra dig glad om gäster dyker upp eller om familjen vill hälsa på. Men denna gång känner du kanske inte riktigt för det. Du kan känna dig ganska tillbakadragen. Men Venus retrograd kan du även spendera lite för mycket pengar på förbättringar i hemmet som visar sig vara rätt så dåligt utförda så kanske är det bättre att vänta med sådant om det går tills slutet av juli-augusti. Du vill så gärna äga snygga saker, bekvämlighet och allt detta, men Venus retrograd samt trigonen till Saturnus kan göra sådant svårare. Även intriger kan uppstå i nära relationer av alla slag.

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna. Saturnus går tillbaks in i stenbocken den 2 juli. Under juli och första veckan i augusti kommer du att må allt bättre i både fysisk och känslomässig mening och även dina relationer förbättras.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november kan påverka dina föräldrar. De kan gå genom förändringar.

Förmörkelserna i skytten kan däremot även skapa nya målsättningar för dig som du gärna vill uppnå. En del av er vill också bli friare. Ni vill känna att ni har tagit kontrollen över era egna liv. Ni vill kanske starta egen verksamhet eller helt enkelt styra saker i önskad inriktning. Istället för att se hur livet händer er, vill ni få livet att hända.

En del av er kan också känna att ni vill befria er från ett beroende av föräldrarna eller någon välgörare, myndighet eller auktoritet. Kanske vill ni frigöra er från någon skuld också varför nästa transit Mars i väduren är så betydelsefull.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i vädurens tecken, från 28 juni fram till årets slut. Mars i huset för intäkter samt materiella tillgångar kommer nog att motivera dig under andra halvåret att jobba mer för att tjäna mer.

Problemet är däremot att Mars i andra huset också kan ge upphov till impulsiva inköp och därför är det bra om du försöker planera dina inköp i förväg samt påminner dig själv ständigt varför du behöver pengarna du vill tjäna så att du inte slösar bort allting på andra saker. Kvadraturerna till Pluto, Saturnus och Jupiter kan få dig att ta dåliga beslut. Dessutom kan det uppstå förluster om man spelar bort pengarna eller om man försöker ta genvägar.

Värderingar kan dessutom skapa konflikter i det sociala livet. Folk kan bli kritiska, men du kan också känna för att läxa upp andra, beroende på situation.

Merkurius Retrograd

I och med Merkurius är retrograd i vattentecken kan du tänka under årets gång mycket på ditt förflutna. Dessutom har du kanske dina drömmar som kanske inte riktigt kommer i uppfyllelse just nu men ge inte upp. Nästa år är kanske mycket bättre. Det blir också svårare för dig att börja med nya studier och att resa. När Merkurius är retro skall man dock som regel försöka låta bli helt nya saker av alla slag i synnerhet om de är helt oplanerade. Man bör exempelvis inte inleda helt nya relationer och partnerskap, intressen och projekt, börja på ett nytt jobb, flytta etc.

Merkurius är retro under följande tidsperioder:

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

Gott Nytt År!