Horoskop 2019 för väduren

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Väduren 2019

Väduren 2017 horoskop

Väduren 2019: Framgång

Även om 2019 kommer att handla i stort sett om arbete kommer mycket att äga rum i det sociala livet med.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus och Pluto kommer att befinna sig under hela året i stenbocken något som innebär att du under 2019 kommer att fortsätta att göra framsteg i yrkeslivet. Pluto ger dig kraften att omvandla psykisk och fysisk energi för att nå dina målsättningar och ta ledningen i de flesta situationer. Saturnus skapar disciplin och rätt mental fokus. Saturnus ger också upphov till en förmåga att ta kontroll över ditt eget liv och kan i vissa fall skapa yttre påtryckningar från någon auktoritet.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus är kvar i ditt tecken fram till den 6 mars och därför är du rätt så smart och unik i ditt sätt att tänka och handla. Under årets första två månader kan du också känna dig utmanad av andra människor såsom dina vänner eller klienter men å andra sidan kan du också erbjuda något unikt och genuint. Året inleds dessutom med spännande energier i och med både Uranus och Mars befinner sig i ditt tecken och du är genial och du är modig. Du kan erbjuda mer av dig själv och av din begåvning. Mars i väduren fram till den 14 februari i trigon till Pluto och Saturnus kan hjälpa dig att åstadkomma rätt så mycket men du har också en kort stubin och kan överreagera. Förhoppningsvis kommer trigonen till Jupiter i skytten att hjälpa dig att resa dig över dina lägre impulser. Kanske kan du fokusera på utbyte i stället för konkurrens.  

Jupiter i skytten

Jupiter, turens och expansionens planet, befinner sig i skytten under hela året, i ditt nionde hus, något som innebär att 2019 blir ett år med resor, äventyr, nya relationer och vidgade vyer på grund av ny kunskap, nya erfarenheter och ökad visdom. Jupiter kommer att öka ditt behov av att både lära dig nya saker och sprida din kunskap och din visdom så att du kan öppna ögon.

Jupiter kommer att befinna sig i en kvadratur till Neptunus i fiskarna. Visst kan det ibland uppstå förvirring, för stora förväntningar och besvikelse, men denna kvadratur kan också ge upphov till höga ideal, tolerans, medlidande och kan hjälpa dig att göra uppoffringar för rätt sak.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Efter den 6 mars befinner sig planeten Uranus i oxen och kommer under sju år att påverka ditt andra hus för intäkter. Du gör saker och ting på ett nytt sätt och du kan hitta mer ekonomisk frihet. Du kan därför bryta mot reglerna för att detta skall vara möjligt. Du är välkommen att experimentera. Förankra däremot allt du gör i handlingar som har mening och syfte. Trigonerna till Saturnus och Pluto kan förstärka din motivation och drivkraft. Du har enorma mängder mental energi också och förmåga att fokusera.
2019 kommer därför att bli ett år för ekonomiska vinster och ytterligare karriärsframsteg. Du kan också börja tjäna pengar på nya sätt.

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre av fem förmörkelser äger rum i stenbocken, ditt tionde hus för anseende, karriär, framgång och auktoritet: en solförmörkelse den 5 januari, en månförmörkelse den 16 juli och ytterligare en solförmörkelse den 26 december.

Därmed kommer det att uppstå förändringar i din karriär som en röd tråd över året. Dessa förmörkelser visar dessutom vilket område i ditt liv som är mest händelserik så i ditt fall är det just jobbet. Disciplin och ansvar blir viktiga om all aktivitet som påverkar ditt tionde hus skall alstra positiva förändringar.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

Andra områden som är ganska viktiga under året är de områden som styrs av lejonet, dvs. kreativitet, barn, nöjen och romantik. Därför kan du skaffa barn men har du barn kommer de att uppta en hel del av din uppmärksamhet. Om du är singel kan du kanske gå ut lite oftare samt dejta lite mera under året. Du är också rätt så kreativ. En total månförmörkelse äger rum den 21 januari i lejonet.

Den sista förmörkelsen är en solförmörkelse i kräftan den 2 juli som påverkar hem- och familjelivet, ett annat område som är intressant under årets gång. Du umgås annars kanske lite mer än vanligt med andra familjemedlemmar. Ni kan besöka varandra oftare, pratar mer i telefonen, ni kan hjälpas åt, osv. När mycket aktivitet äger rum inom ett livsområde uppstår det så klart också någon större förändring. Du kan flytta, renovera en del av huset, ommöblera. Barnen kan flytta ut eller in igen, lite beroende på situation och ålder. Familjen kan växa till följd av nya äktenskap liksom barnfödelse.

Förmörkelserna ger därmed upphov till förändringar lite över tid och influensen från en förmörkelse sägs vara under cirka sex månader. Redan cirka tre månader före själva förmörkelsen kan man börja se effekter.

Ekonomi och jobb 2019 för väduren

För en klarare bild av hur detta område kommer att se ut under årets gång behöver du först läsa informationen ovan, om du inte redan gjort det i och med Saturnus och Pluto i stenbocken, Uranus i oxen samt tre förmörkelser i stenbocken, kommer att hjälpa dig att göra framsteg. Du som gillar disciplin, ansvar och hårt arbete kommer att ha mycket framgång. Ännu bättre är det med om du inte gör ett jobb på grund av prestige utan för att du verkligen gillar ditt jobb. Auktoriteter blir viktigare i ditt liv med men du kan själv ha en ledarskapsroll eller lyckas ta större kontroll över ditt liv.

Du börjar satsa medvetet på ekonomiska målsättningar redan mellan den 14 februari – 31 mars med Mars i oxen, huset för intäkter i trigoner till Pluto och Saturnus. Du kan börja manifestera ekonomisk framgång och nå materiella målsättningar. För att nå önskade resultat är du dessutom beredd att kompromissa och göra saker på nya sätt.

Uranus efter den 6 mars befinner sig i oxen och kommer under hela sju år att påverka ditt andra hus för intäkter. Det är möjligt att du upplever plötsliga förluster men du kommer även att uppleva plötsliga vinster. Uranus ber dig att öppna ögonen och vakna upp så att du inser vad roten till problemet är och varför du ibland gör förluster. Uranus kan hjälpa dig att göra saker och ting på nya sätt och denna influens kan stärkas av trigonen till Saturnus i stenbocken. Du jobbar bäst tillsammans med andra människor i och med Uranus, förhärskande i vattumannen, också har med grupper av människor att göra. Du har också tillgång till enorma mängder mental energi. Uranus hjälper dig att få kontakten med geniet i dig själv och du kan förbättra dina ekonomiska villkor och frigöra dig ekonomiskt tack vare din höga intelligens. Trigonen till Pluto förstärker din motivation och drivkraft. I det stora hela kommer denna transit att hjälpa dig att alstra en ny ekonomisk stabilitet. Du kan även göra bra investeringar i ny teknik och till exempel fastigheter.

Mitten av april till början av juli är en annan positiv tidsperiod för din ekonomi i och med solen och Merkurius besöker oxens tecken något som leder till en ökning av kompetens och bättre förmåga att verkligen vara autentisk i någon mening och detta kan hjälpa dig satsa på de aktiviteter som verkligen är meningsfulla. Det är också en bra influens för dig om jobbar inom konstnärliga och artistiska fält. Jobbar du i en affär eller i en kassa kommer förmodligen under maj månad köerna att bli extra långa så maj är en bra tidsperiod för försäljningar.

En bra tid för att börja med nya inkomstkällor är veckan före/efter den 4 maj då nymånen i oxen äger rum.  Du kan därför kanske söka nytt jobb, starta eget eller lansera helt nya projekt av alla slag.

Du gör av med mer pengar mellan den 15 maj – 9 juli däremot när Venus besöker oxens tecken. Du kan nu njuta av pengarna som du har tjänat. Venus kan i och för sig också hjälpa dig i oxen att höja kvaliteten på dina produkter, tjänster, eller den service som du erbjuder. Eftersom Venus befinner sig i en trigon till Saturnus, gör du också lämpliga beslut och du slipper därmed göra alltför extravaganta inköp. Venus-Pluto trigonen hjälper dig med affärspartnerskap.

Efter en paus och kanske lite semester under största delen av juli och augusti, kommer du att ha mycket mer att göra mellan den 18 augusti – 4 oktober med planeten Mars i jungfrun, i huset för jobb och hälsa. Efter en inspirerande sommar har du nya idéer och nya målsättningar. Du kan så klart motionera mera med men du kan också börja ta itu med den ena och den andra uppgiften men denna tidsperiod är extra framgångsrik på grund av en stor trigon i jordtecken med Saturnus och Pluto i stenbocken, Uranus i oxen, samt Mars, Venus (21 aug-14 sept) och Merkurius (29 aug-14 sept) i jungfrun. Därför ökar känslan för plikt och disciplin och du är också bra på att se möjligheterna. Du har också kraft, ambition, mod och motivation. Venus i jungfrun kommer dessutom att förbättra arbetsatmosfären medan Merkurius-Venus konjunkturen ger upphov till goda diplomatiska relationer oavsett sammanhang.

Med nymånen i jungfrun den 30 augusti kan du kanske också starta nya projekt eller till och med byta jobb.

Relationer och socialt liv 2019 för väduren

Även om en stor del av året handlar framför allt om jobb, pengar, målsättningar och karriär, kommer 2019 att bli ett mycket socialt år med trevliga utvecklingar i det sociala livet. Detta har så klart att göra med framför allt Jupiter i skytten under nästan hela året, fram till den 2 december. Du är äventyrlig och söker inspiration. Du kan resa oftare, bli medlem i en internationell organisation, plugga och hitta kärleken online.

Uranus i väduren fram till 6 mars i trigon till Jupiter kan förbättra dina vänskapsrelationer men gruppsammanhang av alla slag blir rätt så viktiga. Du kan känna dig utgående rent allmänt och vara aktivare i det sociala livet eller på sociala medier online. Du kan också hålla tal och föreläsningar eller sitta i publiken. Du kan också möta nya inspirerande människor och detta gäller nog framför allt under januari 2019 med Venus och Jupiter i skytten.

Den första veckan i februari är också en social tid med nya utvecklingar i vänskapsrelationer och det sociala livet på grund av nymånen i vattumannen, medan du under mars har Venus i huset för vänner och därför kommer det sociala stödet att öka och du kommer också mycket bra överens med andra människor. Mars månad är inte en bra månad för helt nya relationsstart med Merkurius retrograd men du kan återfå kontakten med gamla vänner.

1 april - 16 maj har du Mars i huset för kommunikation och interaktion i tvillingarna. Helst skall du framför allt köra försiktigt i och med risken för trafik- och bilolyckor ökar. Rent allmänt är du däremot mera rättfram och på grund av oppositionen till Jupiter kan det uppstå många långdragna debatter och det slutar med att man bara överdriver. Folk har en tendens att kanske se de egna idéerna gälla och dominera. Mars kommer dessutom att befinna sig i en kvadratur till Neptunus som ibland kan ge upphov till missförstånd och lögner. En del av er kan dock känna sig lite mera altruistiska än vanligt, mera förlåtande. Eskapism blir viktigare. Man dagdrömmer, man ser endast det man vill se, man vill att skenet skall bedra, man dansar, tittar på film, man väljer att tro det positiva om folk.   Mars i tvillingarna kan kanske hjälpa dig med att marknadsföra dig själv och dina produkter och tjänster.

16 maj – 1 juli befinner sig Mars i kräftans tecken däremot och under den här tidsperioden kan familjerelationer bli lite jobbigare med fler konflikter. Egoism kan ge upphov till problem och familjemedlemmar kan till och med känna sig utnyttjade eller utnyttja varandra. Problem i relation till mödrar kan också uppstå. Du kan också ge dig på restaureringar, renoveringsarbete, och dylikt men sådant kan ta sin tid och det kan uppstå ständiga förseningar. Icke desto mindre påverkar huset för hem och familj (kräftan) av en solförmörkelse den 2 juli (se ovan) något som innebär att det under året familjelivet är händelserikt något som också alstrar nya utvecklingar och förändringar.

Juni är också en social månad med många trevliga samtal med solen och Venus i huset för kommunikation och interaktion men det finns en viss risk för att man blir offer för falska nyheter och att det uppstår för många skvaller. Å andra sidan har du många kreativa idéer och du kan välja bort det som du inte vill se och höra.

Under juli är du passionerad och modig med Mars i lejonet i trigon till Jupiter. Du uppskattar äventyr och friluftsaktiviteter. Du kan försvara dina allra bästa vänner och dina högsta ideal. Kärlekslivet kan också bli rätt så passionerat men den bästa tiden för romantik och kärlek är nog perioden 23 juli – 23 augusti med Venus, Merkurius och Mars i lejonet i trigon till turens planet Jupiter.

Resor gör dig gott, du fungerar också som en enande kraft i alla situationer och får folk att komma överens med varandra. Det enda du får tänka på dock är att Merkurius är retrograd i lejonet och kräftan under juli månad och därmed bör du planera resor och konferenser och andra aktiviteter helst i god tid. Det viktiga är att du undviker så gott det går spontana nya början.

Mitten av september till slutet av oktober kommer relationer att bli viktiga i ditt liv med Merkurius, Venus och solen i vågens tecken, huset för relationer, äktenskap, partnerskap och andra människor rent allmänt. Det är viktigt att man försöker behandla folk med respekt och att man är så diplomatisk som möjligt i och med det lätt uppstår problem i relationer. Venus i kvadraturer till Saturnus och Pluto kan ge upphov till kyliga relationer samtidigt som det kan uppstå maktkamp och kontrollerande beteende. En sextil till Jupiter kan hjälpa dig att se den stora bilden och försöka ena motsatta krafter. Du kan också lära dig av andra. Behövs det, kan du få juridisk hjälp med.

Nya relationer och partnerskap kan inledas veckan före/efter nymånen i vågen den 28 september.

Perioden 4 oktober – 19 november blir nog inte mycket lättare nu med planeten Mars i vågen i kvadraturer till Pluto och Saturnus. Bitterheten, aggressionen, frustrationen kan öka. Man är impulsiv och man säger precis vad man tycker och tänker. Extra kritisk är man också. Precis som det var fallet under april och maj skall du helst vara försiktig i trafiken. Den goda nyheten är att sextilen till Jupiter i skytten ökar toleransen och förståelsen men man behöver kanske anstränga sig lite. I många fall uppstår dock spänningen eftersom man försvarar en sak, en person eller en ideal.

Mars-energin under oktober kan hjälpa dig att utvecklas som person eftersom den skorpioniska säsongen då solen, Merkurius, Venus besöker skorpionens tecken, hjälper dig att bearbeta det negativa och hantera det mesta.
Under november är du en kraft som inspirerar med Venus och Jupiter i skytten.

En trevlig tid för vänskap och relationer blir även årets allra sista 10 dagar med Venus i vattumannen något som innebär att det sociala stödet ökar och att det finns bra människor som håller av dig i ditt sällskap. Under jul och nyår befinner du dig i goda vänners sällskap.

Året avslutas därmed på ett bra sätt och när du ser tillbaks har både ditt liv och du förändrats!

Gott nytt år!

 

Årshoroskop 2019

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.