Horoskop 2019 för skorpionen

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Skorpionen 2019

Skorpionen 2017 horoskop

Skorpionen 2019: Ett spännande år

Året blir ganska spännande med förmågan att förbättra dina intäkter samt nya intressanta utvecklingar i det sociala livet och vad gäller relationer. Det finns även en betoning på kommunikation och inlärning.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus är kvar i huset för kommunikation och interaktion under hela året och fram till mars 2020. Saturnus är den stora läraren som ger upphov till svårigheter och läxor och som testar oss tills vi blir moraliska individer som kan skillnaden mellan rätt och fel och som kan tillämpa etiska principer i våra vardagliga samspel i det här fallet beroende alltså på området Saturnus påverkar. Därmed lär du dig att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt.

En del av er kommer att ha problem i personliga relationer och kommunikation med folk är svår, varför du känner dig kanske lite mera tillbakadragen. Du kan gå genom förändringar vad gäller ditt normala sociala nätverk. Du kan bli besviken på andra människor och den kritik som du hör. En del av er kan känna sig censurerade och andra restriktioner kan uppstå.

Relationskrisen som uppstår kan överkommas. Du får bättre förståelse för vad det är som händer kanske i samhället eller varför det oftast uppstår konflikter med andra människor. Lösningen är att använda kommunikation på ett medvetet intelligent sätt. Ha tålamod med andra och lyssna. Saturnus hjälper dig att tänka klart och tydligt och ta avstånd från det du känner. Även avtal och överenskommelser kan äga rum och du kan skriva under olika kontrakt. Beroende på andra influenser i ditt liv kan en del av er skriva under äktenskapspapper.

Pluto befinner sig sedan 2008 i stenbocken där Saturnus befinner sig och påverkar därför huset för kommunikation och interaktion tillsammans med Saturnus fram till mars 2020 och har redan gjort det under cirka ett år. Pluto är bra influens i ett socialt hus som det tredje huset för kommunikation och interaktion i och med den ger dig makten att kommunicera på övertygande sätt. Du kan därför påverka andra. Andra människor gillar dessutom att lyssna på dig.

Pluto i det tredje huset hjälper även dig som håller på med vetenskap och forskning eftersom du har en god förmåga att penetrera data med både hjärta och förstånd.

Det som är bra att förstå är att Pluto har sina bra egenskaper och kan visserligen ibland bli manipulativ om man blir utmanad eller om man har svårt att hantera vissa situationer. Men under den här transiten kommer Plutos makt att begränsas och lögner, manipulativa tendenser, etc. kan straffas. Folk ser eller inser minsta lögnen och har svårt med tolerans.
Detta behöver inte gälla alla människor, men visst, din sociala cirkel kan antigen krympa eller omvandlas.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus befinner sig i huset för jobb och hälsa fram till den 6 mars och detta är också det sista av Uranus i väduren. Sju år har gått och du har fått hjälp på arbetet av en planet som förknippas med hög intelligens, futurism, innovation, teknik, och grupper av människor. Medan Pluto i stenbocken har försett dig med en förmåga att påverka andra människor och ändra kanske deras sätt att tycka och tänka, har Uranus hjälpt dig att hantera människogrupper i skolan kanske för att du undervisar eller kanske i politiska sammanhang. Eftersom Uranus har bildat en kvadratur till Pluto har du mött motstånd och ibland har konflikter och problem uppstått. Men Pluto och Uranus har tillsammans genom den här spänningen hjälpt dig upptäcka dina sociala gåvor liksom en gåva för kanske affärer och för att känna av det folk vill ha eller den sorts kunskap andra människor törstar efter.

Uranus i väduren fram till den 6 mars kommer att bilda en trigon till Jupiter i skytten, i andra huset för intäkter och kanske kommer du på nya idéer och du lyckas göra vinster redan under årets första två månader.

Jupiter i skytten

Jupiter är planeten som styr över tur, överflöd och expansion. Med Jupiter i skytten kan du öka under 2019, eller mer exakt fram till den 2 december 2019, dina intäkter, vinster och förtjänster. Ditt behov av att tjäna mer pengar, att äga mer, att leva i lyx, kommer också att öka och därmed söker du och ser möjligheterna som dyker upp. Du kommer också att lära dig mer om hur du kan manifestera materiellt överflöd i ditt liv som du kan lära vidare till andra. Under vissa tidsperioder i synnerhet när Jupiter bildar harmoniska aspekter till andra planeter kommer du att kunna manifestera mer pengar. Under andra perioder kan du spendera mer eller till och med för mycket. Överlag kommer du mot slutet av året att se skillnaden. Jupiter i skytten kan också hjälpa dig som är arbetslös att äntligen hitta ett jobb eller en inkomstkälla.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Efter den 6 mars 2019 kommer Uranus att börja etablera sig i oxens tecken och kommer att påverka ditt hus för relationer under sju år. Uranus kommer att innebära en kamp om frigörelse från de inhibitioner som du har skaffat dig under det förflutna. Det kan vara frågan om känslomässiga inhibitioner eller ett begränsat sätt att tänka. Du kan därmed ”komma ut” eller skaffa dig en udda partner. Du kan bryta mot konventioner och du kan vara en av dem som kan hjälpa samhället att ändra uppfattningar om vem och hur man relaterar till i din egen miljö och ditt eget samhälle. Gamla ideologier håller på att omstrukturerar och transformeras.

Uranus i oxen kommer att bilda trigoner till Saturnus och Pluto och genom ansvar och en god övertalningsförmåga kan du ändra folks uppfattningar och etablera goda relationer till andra. Du kan också få folk att acceptera dig eller andra människor rent allmänt även om de kanske inte har mycket gemensamt. Du förstår också själv att fred är bättre än krig.

Många intressanta geniala människor kan du också möta under de närmaste sju åren och var gång Uranus går retrograd kan folk verka lite mera upproriska i samhället eller i vanliga interpersonella relationer. Uranus är också en planet som styr över vattumannen och vattumannen har att göra med grupper av människor att göra. Därmed är du också rätt så bra på att hantera större människogrupper och du kan exempelvis genom sociala medier skaffa dig anhängare och fans, men du kan också jobba med människor. Uranus som är en planet som vill ha frigörelse från alla typer av förtryck, är också en planet som styr över skilsmässor.

Du kan visserligen skilja sig under den här transiten men du kan också gifta dig med någon som uppskattar frihet lika mycket som du gör och respekterar man sådant hos den andre kan man njuta av en bra relation.

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Eftersom tre förmörkelser äger rum i stenbocken och påverkar huset för kommunikation och interaktion kommer 2019 i stort sett att handla om kommunikation i skriftlig och muntlig form.  Därmed kan du vänta dig att prata mer med andra människor, att hantera mer epost, fler textmeddelanden och fler telefonsamtal. Mer folk än vanligt vill ha tag på dig helt enkelt.

Det tredje huset handlar även om de inre samtalen som vi har med oss själva och därför kan du i de lyckligaste av fallen börja söka inåt, för att hitta svaren inom dig själv.

Det tredje huset som styrs av ett dualistiskt tecken, av tvillingarna, handlar om polarisering mellan motsatser: svart och vitt, bra och dåligt, snygg och ful, man och kvinna, etc. Den här transiten kan hjälpa dig att resa dig över sådana saker och öka din tolerans. Man kan exempel acceptera att man har bra och dåliga sidor och att andra människor också gör det, eller att man har en kvinnlig och en manlig sida, oavsett kön. Motsatserna sammanfogas och får en ny mening.

Mycket sker också i grannskapet för en del av er, ni kan pendla ganska mycket under årets gång och göra många korta resor. Du kan också börja notera det som sker i vardagen av någon anledning, skriva ner dina observationer, börja skriva en bok med instruktioner, börja blogga och dylikt.

Saturnus är en bra planet i den meningen att den gör oss väldigt uppmärksamma. Man ser, man hör, man förstår, man är klar i huvudet. Saturnus är därför en mycket intelligent planet, i och med den är den stora läraren. Men praktisk nytta är viktigare än filosofier. Medan Jupiter binder ihop människor genom filosofier, kommer Saturnus att vilja att man gör ett avtal, genom att man skriver under en massa papper. Man kan sedan inte backa ur hur lätt som helst när man väl ändrat livsåskådning.

De tre förmörkelserna är jämt fördelade över året: Den första är en solförmörkelse den 5 januari, den andra är en månförmörkelse den 16 juli och den tredje en solförmörkelse den 26 december. Därför har processen som den första förmörkelsen står för redan inletts under oktober-november 2018 och den sista förmörkelsens influens varar ända fram till mars 2020.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

En förmörkelse i lejonet den 21 januari påverkar ditt hus för auktoritet, karriär, målsättningar. Redan mot slutet av 2018 måste du ha känt att dina målsättningar håller på att ändras och att du tar kanske en ny inriktning vad gäller yrkeslivet och din karriär. Denna tendens finns med i bilden under årets första tre-fyra månader. Kanske finns det något som du gör annorlunda. Du kan också bli befordrad eller byta jobb. Den här förmörkelsen kan också hjälpa dig att ta kontrollen över en del av ditt liv.

En annan förmörkelse äger rum i kräftan under årets gång. Den här förmörkelsen äger rum den 16 juli i det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Under en stor del av året i synnerhet under tidsperioden april – oktober kommer du att lära dig många nya saker. Å andra sidan kan du också inleda distansrelationer, ge dig ut i politiken, inleda en andlig resa i någon mening och bli mera spirituell och i vissa fall kanske mer religiös, beroende på situation. Även handel med utlandet, såsom export, import, internationella affärer, off short företag, och dylikt kan vara något för dig.

Den här processen med mycket inlärning och nya sätt att se på saker och ting kommer att fortsätta under nästa år med eftersom år 2020 ytterligare tre förmörkelser kommer att äga rum i kräftans tecken. Mot slutet av 2020 kommer du inte att känna dig själv länge i och med ditt sätt att tänka har förändrats så pass mycket men du kommer att vara så mycket smartare.

Ekonomi och jobb 2019 för skorpionen

Jupiter i huset för intäkter under året kommer att hjälpa dig att hitta ett jobb, hitta nya inkomstkällor samt öka dina vinster och förtjänster. Inget faller så klart ner från himlen och många av er kommer att jobba mycket hårt eller så lär ni er att bli bättre på att manifestera något som ni så klart kan lära ut till andra. Detta har diskuterats ovan.

Varje gång olika himlakroppar, såsom solen, månen, Merkurius, Venus, Mars besöker eldtecknen kommer de att bilda harmoniska trigoner samt konjunkturer till Jupiter och detta är bra eftersom Jupiter är en turplanet och alla områden som har att göra med jobb och karriär kommer att gynnas.

Mars befinner sig i väduren i årets inledning fram till den 14 februari och du har mer att göra och mer energi. Uranus är kvar i väduren fram till den 6 mars, och du är helt enkelt genial. Du har lysande nya idéer och du är öppen för nya saker och du tjänar mer pengar tack vare trigonen till Jupiter i skytten, huset för intäkter. Under januari kommer du däremot också att spendera mycket pengar med Venus i skytten. Venus är också en tursam planet och kommer också att ha en gynnsam effekt på din ekonomi under januari.

Du som jobbar med kommunikation, inom skola och utbildning, som författare, talare eller föreläsare, i den politiska sfären, har definitivt mer att göra under det här året på grund av Saturnus och Pluto i stenbocken, samt tre olika förmörkelser i stenbocken och en förmörkelse i kräftan.

Månförmörkelsen i lejonet i det tionde huset den 21 januari bildar en stor trigon med Jupiter/Venus i skytten och Uranus/Mars i väduren. Den här stora trigonen skapar enorm tur och lycka i yrkeslivet, samt en ny karriär, liksom kanske bättre social status. Du har också makten att förändra ditt liv på egen hand, att göra karriär, att få kontrollen över ditt eget liv. Kanske säger du upp dig för att du vill driva din egen verksamhet. Detta gäller däremot som sagt tre månader före/efter förmörkelsen. Förmodligen kommer däremot den sista av Uranus i väduren och Mars i samma tecken att spela en stor roll för utvecklingen som äger rum i ditt liv.

Mars månad är en tid för att vila och ha lite tålamod eftersom Merkurius är retrograd i fiskarna mellan den 5 – 28 mars. Helt nya spontana saker såsom nya projekt, jobb, bör undvikas. Avsluta och revidera i stället.

Mot slutet av mars och under april kan du däremot ha nya målsättningar i sikte och du känner återigen att du har ny energi för att gå vidare med kanske helt nya planer i synnerhet runt nymånen i väduren i huset för karriär och anseende 5 april.

Merkurius och Venus i väduren mellan den 17 – 15 maj kommer att skapa en god atmosfär på arbetsplatsen. Du gör ett extra bra jobb som andra människor gärna rekommenderar vidare. Relationer med kunder, klienter, kollegor, förbättras. Kvalitet kommer alltid framför kvantitet. Du som jobbar med kommunikation och människor kan tjäna mer pengar.

Runt den 17 juni kan du också med fullmånen i skytten i konjunktur med Jupiter att känna hur ekonomiska målsättningar håller på att nås. Kanske får du en bonus eller någon mycket stor beställning. Du kan också slutligen hitta en ny inkomstkälla med.

Planeten Mars befinner sig i lejonet mellan den 1 juli – 18 augusti. Du är under den här tidsperioden mycket målmedveten och mycket ambitiös. Du kan göra framsteg i yrkeslivet och du ger inte upp förrän du har vunnit eller nått målsättningar. Å andra sidan kan dina målsättningar vara altruistiska och du kan till och med anstränga dig för andras skull. Konkurrens kan dock uppstå om vem som har de bästa idéerna, de godaste principerna, den bästa moralen, och så vidare.

Under juli skall du helst dock fortsätta i samma gamla spår och undvika helt nya oplanerade början av projekt och jobb eftersom Merkurius är retrograd och sådant kommer att misslyckas.

Under augusti är du klarare över vad du vill ha och vad du egentligen vill uppnå och huruvida du mår bra av det eller inte, dvs. vilka identifikationer det du gör ger upphov till. Om dina målsättningar gör att du trivs med dig själv och ökar dina intäkter kommer du att fortsätta kämpa på. Under sommarmånaderna kan din status och ditt anseende genomgå förändringar.

Om du känner att du under augusti kämpat på men intäkterna inte ökat i samma avseende, vänta då på att se förbättringar efter den 11 augusti när Jupiter går direkt igen i skytten. Jupiter går alltid genom en retrograd rörelse som inleds cirka den 17 april år 2019. När Jupiter går direkt igen kommer Jupiter alltid att ge dig något, såsom ekonomiska vinster och överflöd i det här fallet.

Under augusti kan du annars också prata din väg till framgång med Merkurius i lejonet. Du gör också ett gott intryck med Venus i lejonet. Augusti är också en utmärkt tid för dig att skaffa intyg från före detta arbetsgivare och för att söka nytt jobb eftersom du alltid lyckas presentera dig på ett bra sätt.

September och oktober behöver inte vara så händelserika; allting går som vanligt. Förmodligen kommer Jupiter att ha ökat dina intäkter långsiktigt i de flesta fall o+ch du kan slappna av.

Venus i skytten under november kan öka dina utgifter och du kan nu njuta av att spendera de pengar du tjänat under året utan att behöva ha några skuldkänslor, men du bör ändå vara förstående om affärerna inte går lika bra under november när Merkurius är retrograd.

Jupiter går in i stenbocken den 2 december men förhoppningsvis har den skapat mer pengar och fler materiell lycka för dig.

Under årets sista 2-3 månader kommer du som skorpion att ta lite mera plats och utrymme än vanligt med planeter som uppehåller sig och besöker ditt tecken och du är rätt så utgående och du vill bli sedd och hörd. Du får också mer uppmärksamhet än vanligt. Men du är också mycket ambitiös i synnerhet efter den 19 november med Mars i skorpionen. Du avslutar därmed året med en känsla av att du kan och att du vill och att du är här för att stanna. Du tänker absolut inte ge upp förrän du nått nästa målsättning, förrän du klarat av den och den uppgiften och så vidare.

Relationer och socialt liv 2019 för skorpionen

Relationer är visserligen ett stort tema under årets gång mest för att du har så mycket att säga och för att så mycket sker i ditt liv som har samband med kommunikation och interaktion på grund av tre förmörkelser i stenbocken och för att både Saturnus och Pluto befinner sig i stenbocken under hela året.

En annan anledning är att Uranus går in i oxen, i huset för relationer den 6 mars och börjar hjälpa dig att frigöra dig själv från gamla koncept rörande andra människor och vad den perfekta relationen är.

Uranus kommer att bilda trigoner till både Saturnus och Pluto och trigoner är så klart alltid bra. Du interagerar friare med andra människor och du kan också stimulera andra på rätt sätt. Men Saturnus måste lära dig viktiga läxor: att du inte alltid kommer undan med manipulativa tendenser och att du behöver kommunicera på ansvarsfulla sätt.

Med andra ord är det sociala livet ganska händelserikt och det är också sant att för en del av er all den här kommunikationen och inlärningen äger rum på grund av studier så klart och på grund av jobbet. Uranus kan ge upphov till skilsmässor eller till separationer men om du värdesätter din egen och andras frihet i lika stor utsträckning kommer du att förbättra dina relationer. Du blir mindre fördomsfull med andra ord.

Merkurius är retrograd under tre gånger under året under följande tidsperioder: 5 -28 mars i fiskarna, 7-31 juli i kräftan och lejonet samt 31 oktober – 20 november i skorpionen. Under mars, juli och november bör du helst inte inleda helt nya relationer eftersom de inte håller och det uppstår ständigt problem och konflikter. Du bör också kommunicera med försiktighet eftersom det kan uppstå problem på grund av missuppfattning och missförstånd.

De första tre månaderna handlar ganska mycket om kommunikation med andra så antalet samtal ökar och många människor försöker få tag i dig. Du kan även skriva under kontrakt med andra och kanske har du nya saker att kommunicera till en publik. Du kan kommunicera i både tal och skrift.

Mars i oxen 14 februari – 31 mars kan ge upphov till en hel del spänning mellan dig och andra men det beror på. En del av er kan försöka få andra människor att jobba tillsammans, och du försöker motivera dem, men du kan också börja skälla ut folk. Rättfram är du också och du menar vad du säger. Du är också rätt så tävlingsinriktad och vill att folk lyssnar på just dig och följer just dig och det kan uppstå konkurrens mellan dig och dina vänner.

Venus i fiskarna mellan den 26 mars – 20 april kommer kan skapa romantiska känslor och du som är singel blir kär i någon och du kan också skaffa nya beundrare.

Efter den 6 mars befinner sig Uranus i oxen och det är inte omöjligt att du börjar möta nya intressanta människor som är rätt så smarta och ditt sociala liv börjar bli ganska spännande. Under cirka sju år kommer du att vara mera tolerant och villig att lära dig av andra och du uppskattar smarta människor med. Dessutom kan du också förändra vissa människor men fram till mars 2020 kan Saturnus sätta käpp i hjulen i och med den stora läraren vill att du pratar på ett ansvarfullt sätt.

Maj är en härlig månad för relationer. En ny relation kan du kanske inleda runt den 4 maj med nymånen i oxen. Merkurius och Venus i oxen tillsammans med Uranus, kan skapa kärlek och harmoni mellan dig och andra och du kan också bli förälskad i en ny person om du är singel.

16 maj – 9 juni kan Mars i kräftan ge upphov till nyfikenhet och ett behov av att kunna mer och att veta mer. Vem har rätt, vem har fel, kan skapa frustration. Mars opponerar Saturnus och Pluto i stenbocken. Du kan ta avstånd från vissa teorier och idéer. Det uppstår nog inte riktigt konflikter utan snarare skapas det avstånd mellan dig och någon annan men du uttrycker dina åsikter på ett modigt och rättframt sätt.

Nästa intressanta tidsperiod är 18 augusti – 23 september med Mars, solen och Merkurius i jungfrun i huset för grupper och vänner. Planeterna i jungfrun kommer att bilda en stor trigon till Uranus i oxen, i huset för relationer och till Pluto och Saturnus i stenbocken, huset för kommunikation. Den här tidsperioden är därmed rätt så bra för dina relationer och för ditt sociala liv som kan expandera. Gruppidentitet blir också viktigare. Vem du identifierar dig med och vilka som identifierar sig med dig. Du kan också försvara dina egna. Du kan också skaffa dig nya vänner, starta nya grupper, nå ut med ett budskap till flera människor. du får fler fans eller fler anhängare, beroende på situation.

Under oktober, november och december kommer du att känna dig rätt så utgående och du vill vara därute och synas. Du vill att folk skall lyssna på allt det som du har att säga. Du är mycket charmig under oktober i synnerhet med Venus i skorpionen men under november är det bra om du talar med försiktighet på grund av att Merkurius är retrograd i skorpionen.

December är också en mycket viktig månad eftersom Jupiter går in i stenbocken den 2 december och under 2020 kommer du att prata ännu mera och du får också chansen att få bättre kontakt med dig själv och med andra människor. Med solen och Venus i stenbocken blir kommunikation under december rätt så viktig och det finns så mycket att säga men stor spänning kan så klart också uppstå med så många planeter i ett och samma hus. Kontrakt kan skrivas på och det kan hända saker i syskonens eller grannarnas liv. Med planeten Mars i ditt tecken efter den 20 november är du också redo för kamp och för att klara av så mycket som möjligt.

Venus i vattumannen dock efter den 20 december förbättrar familjeharmonin och du har en skön avslutning på året.

Gott nytt år!

Årshoroskop 2019

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.