Horoskop 2019 för oxen

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Oxen 2019

Oxen 2017 horoskop

Oxen 2019: Nytänkande

Ett fantastiskt och spännande år väntar som kan förändra ditt sätt att tänka. Och i din tur kan du förändra andras sätt att tänka.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus, den stora läraren, befinner sig i stenbocken under hela året och stenbocken är för oxen det nionde huset för inlärning, högre tänkande, högre utbildning, långa resor, människor från andra länder och distansrelationer. Internationella företag och organisationer, vår världsåskådning och våra livsfilosofier. Saturnus har en tendens att omstrukturera området som planeten påverkar.

I ditt fall kommer Saturnus att fortsätta omstrukturera ditt sätt att tycka och tänka. Du lär dig mer och du kan utveckla en högre moral. Saturnus kan däremot också begränsa förståelsen av världen och i vissa fall kan du behöva hantera en yttre auktoritet som kan införa någon form av censur. Du vet att du inte får tänka det ena eller det andra. Och kanske är din värld i någon mening begränsad och du tenderar att se saker och ting från en enda synvinkel. Saturnus i det nionde huset kan producera personer vars personliga filosofi är så pass viktig att du inte tillåter dig själv att se ett bredare perspektiv. Detta kan transcenderas när man tar den gyllene vägen.

Men ju mer du håller fast vid en personlig filosofi som inte är aktuell och tillämpbar längre, desto större är chansen att denna filosofi kommer att krascha. Saturnus i det nionde huset kan också förändra ditt sätt att tänka eftersom du pluggar. Vare sig du pluggar eller fungerar i egenskap av lärare är det oftast viktigt att kunskapen kommer till nytta på något sätt och har någon form av praktisk tillämpning.

Under de första två månaderna i synnerhet kan det uppstå spänningar mellan det nya och det gamla och du vågar inte heller alltid lita på din intuition. Från och med mars månad är det dock lättare att integrera nya insikt och ny kunskap.

I stenbocken befinner sig även Pluto sedan 2008 som är som sagt det nionde huset och Pluto är en transformativ energi, men Pluto handlar också om makten att omvandla någons sätt att tycka och tänka i ditt fall. Därför kan vissa oxar utveckla egna synsätt som kan vara egocentriska eller etnocentriska, beroende på situation. En del av er kan även försöka ta fram och tillämpa mycket gammal kunskap eller visdom men frågan är om man gör det på rätt sätt. Dualism blir ett problem med Pluto i det nionde huset eftersom man inte kan se att någon annan sätt att tänka är lika bra eller till och med bättre i vissa situationer. Man håller därför distansen och man bygger inga broar.

Saturnus och Pluto kan dock tillsammans först kanske förstöra och sedan återuppbygga ett helt sätt att tycka och tänka, en livsåskådning och filosofi. Vänta dig därmed ganska stora förändringar i ditt sätt att tänka under 2019 och 2020.

Samspelet mellan Uranus i väduren och Pluto i stenbocken fram till den 6 mars kan alstra social förändring kanske för att man vågar ta upp mycket känsliga ämnen till debatt. Pluto gillar dock konspirationsteorier i vissa fall för att de är fascinerande historier även om de inte är sanna. Uranus i väduren i ditt tolfte hus kan alstra insikter och litar mer på intuition än fakta.

Uranus i oxen efter den 6 mars 2019 i trigon till Pluto i stenbocken kan hjälpa dig att hålla dig till kanske känsliga men ändå mainstream-ämnen. Du vill nu snarare ha bevis; det räcker inte längre med endast intuition och känsla. Din övertalningsförmåga blir också bättre och du kan ha makten att påverka hur andra ser på saker och ting. Samtidigt genomgår även ditt sätt att tycka och tänka som sagt en djup förändring.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus är kvar i väduren fram till den 6 mars som är ditt hus för insikter, hemligheter och enskildhet. Uranus i det tolfte huset ökar intresset för alla typer av mysterier som först nu tas fram till ytan för att analyseras. Man kan också söka dold mening i allting. Intuitionen förbättras och man blir kanske allvarligt intresserad av astrologi, reinkarnation, olika slags teorier som inte alltid är logiska eller accepterade.

Även om Uranus befinner sig i kvadratur till Pluto och Saturnus i stenbocken, ett förhållande som diskuteras ovan, kommer Uranus i väduren att befinna sig i en trigon, en harmonisk aspekt till Jupiter, turens planet, i skytten. Detta kan innebära att mycket av kunskapen som samlas in kommer att framför allt förändra dig som person i meningen att kunskap är makt och en del av er kan känna till saker som andra inte gör. Man vill dock samtidigt ha sammanhang och mening.

Jupiter i skytten

Det åttonde huset som traditionellt styrs av planeten Mars har sina för- och nackdelar. Jupiter som har att göra med våra filosofiska och andliga attityder, kan ge upphov till antigen ett alltför rigid sätt att se på dessa saker, dels öppnar vägen till transformering och förmåga att se det bästa hos alla olika filosofier eller religioner. Din egen transformering är nog däremot nog även om du i vissa fall gärna vill hjälpa andra att förändra sig själva. Jupiter i skytten i det åttonde huset kan ge upphov till frågetecken rörande liv, död, och återfödelse. Existentiella frågor diskuteras mycket oftare. En rad erfarenheter som få dig att tänka på din egen dödlighet. Det kan vara frågan om livshotande erfarenheter i något fall som inte nödvändigtvis drabbar dig direkt. En familjemedlem kan gå genom något såsom en trafikolycka. Tack vare Jupiter i skytten däremot har du också tur i pengar och du kan tjäna mer pengar genom andra. Även många investeringar kan göras. Många oxar har också lättare för att bli med barn. Under en sådan transit är det inte heller ovanligt med att man blir snabbt med barn igen efter en förlossning eller att man föder tvillingar.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Uranus går in i oxen den 6 mars 2019 där denna planet som förknippas med det nya och det som är annorlunda kommer att spendera cirka sju år. Först och främst kommer Uranus att förknippas med grupper av människor. Att hantera grupper blir du allt bättre på och kanske kan du ta nya initiativ som kan ge upphov till sociala förändringar men du kan helt enkelt också skaffa dig anhängare och fans. Denna influens är också innovativ och futuristisk. Att man slutar tänka på sig själv och tänker på hela kollektivet eller på allas bästa blir allt viktigare.

Uranus kommer att befinna sig i trigoner till Pluto och Saturnus efter den 6 mars något som diskuteras ovan. Dels handlar det om att det som diskuteras och de idéer man kommer på har mening och mål, dels kan man påverka andra människors sätt att tänka under den här transiten och därmed måste man utveckla ansvarskänsla och tänka på allas bästa och försöka undvika egocentriska, etnocentriska etc. synsätt så gott det går.

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre förmörkelser äger rum i stenbocken under 2019: en solförmörkelse den 5 januari, en månförmörkelse den 16 juli och ytterligare en solförmörkelse den 26 december.

Förmörkelserna visar lite om vilka områden som kommer att vara de mest aktiva under årets gång och i ditt fall handlar det om det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Under 2019 kommer du att lära dig många nya saker och därför kommer du att förändra ditt sätt att tycka och tänka. Den här tendensen är ännu mera genomgripande på grund av Saturnus och Pluto i stenbocken liksom samspelet med Uranus i väduren respektive oxen. 2019 blir också ett år för resor och för internationell handel eller internationellt samarbete med andra människor. Men din förmåga att uttrycka dina åsikter förbättras och du blir effektivare och kan därför lyckas med all undervisning. Du kan dock påverka andra människor genom politiskt engagemang, radio, nyhetsrapportering, journalism, tv, olika reportage, etc.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

En månförmörkelse äger rum i lejonet, i huset för hem och familj, den 21 januari 2019 något som innebär att det uppstår en rad förändringar hemma vad gäller din bostad exempelvis, men förändringar i familjen kan också äga rum. Det kan dock vara sådant som du redan är medveten om. Du kan handla om renoveringar av exempelvis köket eller om köp av ny bostad. Det kan också vara frågan om födelse av barn i familjen, om att skaffa husdjur, eller om en allmän förändring vad gäller atmosfären i hemmet.

Den 2 juli äger även en solförmörkelse i kräftan rum som är ditt hus för kommunikation och interaktion. Förmörkelsen i kräftan har att göra med kontrakt, grannar, syskon och datorer. Detta innebär att förändringarna som äger rum kan påverka dina grannar och syskon men du kan å andra sidan lära dig mer om datorer och du kan skriva under viktiga kontrakt under 2019. Du kommunicerar mer rent allmänt och gör fler korta resor. Du kan börja pendla någonstans. På sätt och vis har den här solförmörkelsen samband med förmörkelserna i stenbocken under året, i och med det tredje huset också har att göra med fakta, inlärning och spridning av idéer genom t ex sociala medier.

Ekonomi och jobb 2019 för oxen

De oxar som jobbar inom områden som har med det nionde huset att göra – politik, journalism, skola och utbildning, andlighet, religion, radio och TV, och dylikt kommer att uppleva flest förändringar i yrkeslivet. Saker och ting kommer nog att bara gå bättre för de flesta av er. Även studenter kan ha turen med sig och komma in på önskad utbildning som är bra för framtiden.

När det gäller olika tidsperioder under året som kan vara relevanta för ekonomin, karriären och jobbet, kommer förmodligen februari att vara en bra månad med en nymåne i vattumannen, samt med solen och Merkurius i vattumannen. Du har nya målsättningar som du vill uppnå och du blir medveten om vad det är du vill ha och göra i livet. Beroende på yrkesval och situation är mars en bra månad för dig som vill skaffa dig nya bra kontakter.

Efter den 6 mars kommer Uranus i oxen att ta fram nytänkaren och innovatören i dig och när det gäller stora grupper av människor är du bra på att hantera dem. Därmed gör du bra ifrån dig om du jobbar med människor, om du föreläser, som politiker, journalist, underhållare, etc.  Som sagt kommer Uranus att befinna sig i oxen under cirka sju år så du har tid på dig att utvecklas.

Mars månad är däremot inte den bästa månaden för att börja jobba med helt nya projekt i och med Merkurius är retrograd.

Mars i tvillingarna 31 mars – 16 maj är en utmärkt influens för dig som vill öka dina intäkter eftersom du blir bättre på att tjäna pengar tack vare högre motivation. Kan du, jobbar du extra timmar. Du söker aktivt också nya inkomstmöjligheter. Nya inkomstkällor och förändringar äger rum förmodligen runt den 3 juni på grund av nymånen i tvillingarna, huset för intäkter. Du kan hitta nytt jobb, ett extra jobb, eller en ny inkomstkälla. Dina intäkter kan börja öka om du driver egen verksamhet. Risken blir däremot att du har orealistiska målsättningar och planer på grund av oppositionen till Jupiter i skytten samt kvadraturen till Neptunus i fiskarna. Försök hålla dina ambitioner så realistiska som möjligt.

Juni blir däremot också en månad under vilken du gärna spenderar mer och du bryr dig om kvalitet och därför kostar allting mer.

Juli är inte heller en bra månad för nya satsningar med Merkurius retrograd och mot mitten av augusti kan du nå viktigare målsättningar men annars är förmodligen juli och augusti rätt så lugna.

Från mitten av september fram till slutet av november kommer du däremot att ha mer att göra med solen, Merkurius, Venus och Mars i vågen, huset för jobb och hälsa. Efter nymånen den 28 september i vågen som signalerar nytt jobb, nya projekt eller någon förändring i yrkeslivet, ökar aktiviteten på jobbet, så du har mer att göra i synnerhet under tidsperioden 4 oktober – 19 november. Under november är det viktigt att du fortsätter med redan påbörjade projekt och låter bli nya start i och med Merkurius är retro sista gången i vågen. Den här perioden ökar däremot även stressnivåerna liksom risken för eventuella olyckor och arbetsskador. Det gäller att vara försiktig. Mars liksom solen, Venus, Merkurius bildar kvadraturer till Pluto och Saturnus i stenbocken något som i synnerhet kan ge upphov till mental stress och huvudvärkar, i synnerhet för en del av er. Men en sextil till Jupiter i det åttonde huset hjälper dig att hitta en bra arbetsetik och du utvecklar och tillämpar mycket visdom. Du förstår också att det viktigaste är att du tar hand om dig själv.

Relationer och socialt liv 2019 för oxen

Relationer och socialt liv blir ett viktigt område för dig under hela året. Det finns en betoning på kommunikation och interaktion på grund av tre förmörkelser i stenbocken och en förmörkelse i kräftan. Grupper av människor blir allt viktigare på grund av att Uranus kommer att befinna sig i oxen efter den 6 mars. Du kan också resa en hel del och du kan spendera mycket tid på sociala medier och du sprider kunskap och information. Du påverkar hur andra tänker och samtidigt blir även du påverkad på grund av nya erfarenheter, utbildning, egna slutsatser, etc. Att du får chansen att uttrycka dina egna idéer är viktigt för dig och Uranus kommer att hjälpa dig att tänka självständigt. Gruppen blir viktigare eftersom du kan ha dina fans, dina gruppgemenskaper, etc. Å andra sidan börjar blir grupptänkande viktigare, samtidigt som du också kan utveckla en bättre förmåga att tänka på allas bästa.

Redan under januari har du ett behov av att uttrycka dina åsikter och under februari kommer du att utveckla harmoniska relationer till andra och kanske till och med stifta nya bekantskaper och inleda någon ny relation. Under mars månad är det dock inte bra att inleda nya relationer eftersom Merkurius är retro. Mars månad kan istället ägnas åt redan existerande relationer och du kan återuppta kontakten med folk.

Du gör dig känd och hörd under detta år på grund av många orsaker så klart som redan har tagits upp men den mest avgörande tidsperioden är när du har planeter i ditt eget tecken. Mars befinner sig i oxen mellan den 14 februari och 31 mars. Du är modig under den här tidperioden och du står för det du gör och säger. Sedan kommer solen att befinna sig i oxen mellan den 20 april- 21 maj och mellan den 6 maj – 4 juni, befinner sig Merkurius i oxen. Charmigast och snyggast är du dock under tidsperioden 15 maj – 9 juni med Venus i ditt tecken, en tidsperiod under vilken alla älskar dig.

Mitten av maj och hela juni har du däremot också rätt så mycket att säga med Mars i kräftan, huset för kommunikation och interaktion. Under den här tidsperioden är du mycket rättfram, men om du bryr dig om din hälsa och/eller vikt är den här tidsperioden bäst för att börja gå på gymmet eller börja springa i skogen. Du kan också köpa löparband och dylikt hemma. Mars i kräftan kommer att opponera Saturnus och Pluto i stenbocken och det är möjligt att kommunikation ibland fastnar och detta gäller även under juli när Merkurius retrograd befinner sig i kräftan. Juli är återigen inte den bästa tiden för inledning av helt nya relationer.

Juli och en stor del av augusti handlar däremot också om hemmet och familjen och du kan ta itu med jobb hemma, reparera, återställa, ommöblera och dylikt. Under den här perioden kan du också göra många investeringar och du kan tjäna pengar genom att köpa och sälja fastigheter. Det kan uppstå krångligheter eftersom Merkurius är retro och Mars, Merkurius, solen och Venus i lejonet bildar kvadraturer till Uranus i oxen något som kan ge upphov till disharmoni i nära relationer på grund av brist på respekt och ett egoistiskt förhållningssätt. En liten risk för t ex eldsvågor och inbrottstjuvar finns det också men ändå har du turen med dig tack vare trigonerna till Jupiter i skytten. Du kan dessutom utvecklas som person men vänta dig ändå det oväntade.

Mellan den 18 aug- 4 okt befinner sig Mars i jungfrun och du är mycket kreativ och passionerad. Kärlekslivet förbättras och du följer ditt hjärta. 21 augusti – 14 september är en romantisk tidsperiod med Venus i jungfrun. Är du singel kan du bli kär. Mitten av augusti - mitten av september är nog bäst tid för semester. Dagarna runt nymånen i jungfrun den 30 augusti är bäst för nya romanser och kanske den enda riktiga chansen under året.

Oktober, november och december är rätt så sociala med Merkurius i skorpionen, huset för relationer och partnerskap. Därför har du ständigt att göra med folk och med andra människor. Oktober är en utmärkt månad för att skapa harmoni i dina relationer eftersom Venus befinner sig i skorpionen. Din övertalningsförmåga är också suverän och du får din vilja genom och är charmig nog för att få andra att ändra åsikt och inställning. Nymånen i skorpionen den 27 oktober är däremot inte den allra bästa tiden för att inleda helt nya relationer eftersom Merkurius går retrograd den 31 oktober och nymånen befinner sig alltså i riskzonen för ett riktigt fiasko. November kommer att skapa utmaningar på grund av missförstånd och förseningar men som det alltid är fallet med Merkurius retro-faser, är november en bra tid för att återuppta kontakten med gamla vänner.

Under december kan du däremot resa och vidga dina vyer och med Venus i stenbocken är dina tankar mycket positiva och därför ser du livet genom rosa glasögon. Även om detta år är mycket socialt är året inte den bästa för att hitta den stora kärleken såvida man inte har ascendenten i stenbocken eller kräftan för då ökar chanserna.

Jupiter går in i stenbocken den 2 december och därför kommer du under 2020 att bara fortsätta att lära dig nya saker och bryta genom den ena mentala begränsningen efter den andra.

God fortsättning!

Årshoroskop 2019

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.